(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Ταράτσα (ανεστραμμένη στέγη)

Ταράτσα (ανεστραμμένη στέγη)

Πάνω στην πλάκα της ταράτσας είναι απαραίτητη η διαμόρφωση στεγανών ρύσεων προς τις υδρορροές.

Η λεγόμενη «ανεστραμμένη» στέγη προέκυψε από την παρουσία των αδιάβροχων πλέον θερμομονωτικών υλικών (εξηλασμένη πολυστυρόλη). Η αντοχή τους στο νερό τα οδήγησε πάνω από την στεγανοποίηση και αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος διότι αντί να χρειάζεται να στεγανοποιούμε την θερμομόνωση (συμβατική στέγη) θερμομονώνουμε πλέον την στεγανοποίηση. Η ζωή της στεγανοποίησης επιμηκύνεται έτσι δραματικά. Η σειρά στρώσεων της ανεστραμμένης στέγης είναι, από κάτω προς τα επάνω η εξής:

1. Πλάκα μπετόν στεγανή

2. Ιλύς πρόσφυση

3. Ρύσεις

4. Στεγανοποίηση / Θερμομόνωση / γεωύφασμα/ τσιμεντοκονία ή σκύρα

5. Συγκόλληση πλακιδίων

6. Στοκάρισμα αρμών / πλακιδίων

7. Σφράγιση αρμών διαστολής / επαφής

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ

 

1. Πλάκα μπετόν στεγανοποιημένη με πρόσμικτο μάζης

Η κατασκευή της ανεστραμμένης στέγης αρχίζει από την πλάκα του μπετόν.
Είναι πάντα επιθυμητή εκεί η προσθήκη κρισταλλοποιητικού στεγανοποιητικού προσμίκτου CA 112 κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. Η Renovat διαθέτει τα τελευταίας τεχνολογίας πρόσμικτα κρισταλλοποιητικής δράσης.

 

2. Ιλύς πρόσφυσης για να μην «κουφώσει» η τσιμεντοκονία ρύσεων

Πάνω στην πλάκα της ταράτσας είναι απαραίτητη η διαμόρφωση στεγανών ρύσεων προς τις υδρορροές. Οι στεγανοποιήσεις δωμάτων είναι συνδυασμός του στεγανοποιητικού υλικού και των ρύσεων. Κανένα στεγανοποιητικό υλικό, οποιουδήποτε τύπου, δεν κατορθώνει να συγκρατεί μακροπρόθεσμα τα νερά αν δεν εδράζεται σε κεκλιμένη επιφάνεια (1-2%). Χωρίς αυτές ο παγετός και τα άλατα στα σημεία που λιμνάζει νερό, καταστρέφουν ταχύτατα και την στεγανοποίηση και τα υπερκείμενα της. Οι ρύσεις μειώνουν τον χρόνο παραμονής του ύδατος πάνω στην στεγανοποίηση, απάγοντας το διαρκώς και καταργούν τα σημεία που ο παγετός θα κατάστρεφε τόσο αυτήν όσο και την υπερκείμενη κατασκευή.

Στην κατασκευή των ρύσεων ο μεγαλύτερος κίνδυνος αστοχίας είναι η αποκόλληση τους (κούφωμα). Για να αποτραπεί αυτό πρέπει πάντα να προηγείται μια επαλειφόμενη συγκολλητική στρώση η λεγόμενη ιλύς πρόσφυσης (βουρτσιστό) και όσο αυτή είναι φρέσκια, να διαστρώνεται πάνω της το κονίαμα ρύσεων. Η ιλύς πρόσφυση γίνεται είτε με την ανάμειξη, τσιμέντου: Haftfest Emulsion νερό, 1:1:3, είτε με το πανίσχυρο έτοιμο υλικό γέφυρας πρόσφυσης CP 201 

 

3. Τσιμεντοκονία ρύσεων

Πάνω στην φρέσκια ιλύ ακολουθεί πλέον η τσιμεντοκονία, στεγανοποιημένη και αντιπαγετική με το πρόσμικτο μάζης  & WD + και οπλισμένη με ίνες πολυπροπυλενίου STW 18mm που αντικαθιστούν το πλέγμα οπλισμού. Πάνω της μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε επιλεγείσα στεγανοποίηση. Το ιδανικό μείγμα περιέχει 50kg τσιμέντο, 1,5kg LE910 + 0,6kg στεγανοποιητικό μάζης WD+

 

4. Στεγανοποίηση

Η στεγανοποίηση εφαρμόζεται πάντα αφού διαμορφωθούν οι ρύσεις (1-2%). Μπορούμε να επιλέξουμε, ανάλογα με τα συνεργεία που διατίθενται, πολλά είδη στεγανοποιήσεων. Άλλα απαιτούν κάποια εξειδίκευση και αλλά είναι μια απλή επάλειψη που μπορεί να εφαρμόσει οποιοσδήποτε. Μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις ακόλουθες  στεγανοποιήσεις:

α. Επαλειφόμενο ελαστομερές καουτσούκ DOBAU Plast S

Το υλικό αυτό πολυμερίζεται με την πήξη του σε μια στεγανοποιητική μεμβράνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Τα επαλειφόμενα καουτσούκ  διαστρώνονται πολύ εύκολα ακόμη και από ανειδίκευτο τεχνίτη, συγχωρούν λάθη εφαρμογής (σε αντίθεση με τις μεμβράνες και τα ασφαλτόπανα) το αποτέλεσμα ελέγχεται εύκολα οπτικά ως προς την ορθή εφαρμογή των υλικών και χάρις σε αυτά μειώνονται οι περιπτώσεις αστοχίας της στεγανοποίησης όπως π.χ. από  μελλοντικές ρηγματώσεις του υποβάθρου.

 

β. Αυτοκόλλητη μεμβράνη ISOPLAN KSK

Η αυτοκόλλητη μεμβράνη ISOPLAN KSK αποτελείται από δύο επάλληλες, μη ρηγματούμενες συνθετικές μεμβράνες (PA) στο άνω μέρος και στην κάτω ράχη από μία στρώση συνθετικού latex η οποία πολυμερίζεται και μετατρέπεται σε ελαστική κολλητική μεμβράνη μόλις αφαιρεθεί το χαρτί. Η δεύτερη αυτή στρώση είναι ελαστική, συγκολλητική, στεγανοποιητική και αυτοεπουλώμενη.
Έτσι στην αυτοκόλλητη μεμβράνη ενσωματώνονται τα πλεονεκτήματα τόσο των μεμβρανών (ανθεκτική χημική σύσταση έναντι των ασφαλιστικών υλικών, σε διπλή μάλιστα επίστρωση) όσο και του ασφαλτοπάνου (ικανοποιητικό πάχος, ενσωμάτωση στο υπόβαθρο) αλλά και των επαλειφόμενων υλικών (μη εξειδικευμένο συνεργείο, απουσία ειδικών εργαλείων κοπής φλογίστρων η κόλλας).

Η αυτοκόλλητη μεμβράνη μπορεί να εφαρμοστεί από μη εξειδικευμένα συνεργεία με μεγάλη απόδοση, χωρίς κίνδυνο αστοχιών αφού οι ραφές και η συγκόλληση αντικαθίστανται από την αυτοκόλλητη αλληλοεπικάλυψη και είναι ανεξάρτητη των μελλοντικών αστοχιών του υποστρώματος.

 

γ. Ελαστικό τσιμεντοειδές Velosit WP120 ή κρυσταλλικό τσιμεντοειδές CW 111

To Velosit WP120 είναι ένα επαλειφόμενο ελαστικό, τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό 2 συστατικών, για εφαρμογή πάνω σε μπετόν, τούβλα, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα, κλπ. Το υλικό είναι κατάλληλο ακόμη και για υδροστατικές πιέσεις αν λιμνάσει νερό. Το κρισταλλοποιούμενο CW 111

 

5. Θερμομόνωση - Τελική τσιμεντοκονία

Μετά την στεγανοποίηση ακολουθεί θερμομόνωση εξηλασμένης πολυστυρόλης η οποία είναι ανθεκτική στο νερό και προστατεύει την στεγανοποίηση θερμικά και μηχανικά. Πάνω από την θερμομόνωση τοποθετείται ένα διαχωριστικό γεωύφασμα.

Ο ρόλος του γεωυφάσματος είναι διττός: Αφενός εμποδίζει να σταλάξει αριάνι από την υπερκείμενη τσιμεντοκονία (αν πρόκειται για δώμα με χρήση) κατεβάζοντας έτσι θερμογέφυρες στους αρμούς της θερμομόνωσης. Αφετέρου διαχωρίζει κολυμβητά τα υπερκείμενα της θερμομόνωσης στρώματα τα οποία σαν μη θερμομονωμένα και σαν ορυκτής φύσης, υπόκεινται σε θερμική άρα και κινητική καταπόνηση που τείνουν να την μεταβιβάσουν.

Αν πρόκειται για άβατο δώμα μπορεί να ακολουθήσουν σκύρα πάνω στο γεωύφασμα.

Αν πρόκειται να ακολουθήσει πλακόστρωση (πλακάκια, μάρμαρα κλπ.) ώστε να χρησιμοποιείται το δώμα διαστρώνουμε μία κολυμβητή τσιμεντοκονία, ισόπαχη, ενισχυμένη με ίνες πολυπροπυλενίου STW 18mm (που ισοδυναμούν με σιδηρόπλεγμα και το καταργούν) και γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης  Haftest Emulsion. Η προσθήκη επιπλέον του στεγανοποιητικού μάζης WD+ την καθιστά αδιαπέραστη από το νερό και αντιπαγετική.

 

6. Επικόλληση πλακιδίων με κόλλα PL 200

Ακολουθεί η συγκόλληση των πλακιδίων με κόλλες ελαστικές & αντιπαγετικές όπως η PL 200, ή αν πρόκειται για μάρμαρα η Omnicem PLX.

 

7. Στοκάρισμα με στεγανό ελαστικό στόκο 100 WD
Το στοκάρισμα των πλακιδίων προτείνεται να γίνεται με στόκους αντιπαγετικούς χοντρόκοκκους. Ιδανικός είναι ο ελαστικός στόκος 100 WD.

 

8. Αρμοί διαστολής

Ανάλογα με την γεωμετρία της κατασκευής θεωρείται απαραίτητος ο χωρισμός σε αρμούς διαστολής διαμήκεις και εγκαρσίους με ειδική μαστίχη της Pronova. Επίσης μαστίχες θα πρέπει να μπουν και στην ορθή γωνία επαφής του σοβατεπιού με το πλακάκι ώστε να δημιουργηθεί λεκάνη.