(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Haftfest Emulsion

Πρόσμικτη βελτιωτική οικοδομική ρητίνη. Πρόσμικτο πρόσφυσης, αποτρεπτικό ρωγμών, αντισυρρικνωτικό. Επίτευξη ιδανικών μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών στα κονιάματα. Εφαρμογή και σαν αστάρι. Χρήση εσωτερική και εξωτερική σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Δοχεία 10 lit

Ιδιότητες

Η πρόσμιξη της βελτιωτικής ρητίνης Haftfest Emulsion προσδίδει στα κονιάματα εξαιρετικές τιμές εφελκυσμού πρόσφυσης, υψηλές αντοχές εφελκυσμού κάμψης, αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης, ελαστικότητα, φραγή αλάτων, εμποδίζει το βίαιο στέγνωμα σε εφαρμογές υπό υψηλή θερμοκρασία και αυξάνει την αντοχή σε στεγανότητα και απότριψη των επιφανειών.

Πεδίο Εφαρμογής

Σαν πρόσμικτο: Με την πρόσμιξη του Haftfest Emulsion επιτυγχάνονται χωρίς κίνδυνο αστοχίας ("κούφωμα", ρηγμάτωση, αποκόλληση, συρρίκνωση πήξεως) οι βασικότερες οικοδομικές εργασίες όπως επισκευαστικές κονίες σε μπετόν, σοβάδες, τσιμεντοκονίες, εξομάλυνση ανεπίχριστου μπετόν, επισκευή φωλεών, ρωγμών, κλπ. λεπτά κονιάματα και επιχρίσματα, βελτίωση κονιάματος συγκόλλησης πλακιδίων ή πλακών αρμολόγηση τοιχοποιίας χωρίς πλευρικές τριχοειδείς ρωγμές συρρίκνωσης κλπ. Κάνει εφικτή την παρασκευή λεπτών τσιμεντοκονιών δαπέδου ή εξομάλυνσης που «σβήνουν» σε μηδενικό πάχος. Σε γενικές γραμμές η πρόσμιξη του Haftfest στα κονιάματα τους δίνει αντίσταση σε καταπόνηση διάτμησης, παράμετρο σημαντική σε χώρους με έντονες  δονήσεις, βιομηχανική κυκλοφορία, χημικές προσβολές, παγετό και θαλασσινή καταπόνηση. Επιπλέον πλαστικοποιεί το μίγμα και μειώνει την σχέση νερού/τσιμέντου. Πέραν όλων αυτών το υλικό μπορεί να προσμιχθεί σε υδροχρώματα και ασβεστοχρώματα και να τα «μετατρέψει» σε ακρυλικά που αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες και την απότριψη, μπορεί να κάνει τους στόκους αρμολόγησης πλακιδίων στεγανούς και μη ρηγματούμενους, όπως άλλωστε και τους εξωτερικούς σοβάδες. Χρησιμοποιείται σαν εμποτιστικό απορροφητικών και εύθρυπτων κονιαμάτων, σοβάδων και τσιμεντοκονιών δαπέδων καθώς και για ενσωμάτωση («δέσιμο») χαλικόστρωσης πάνω σε δάπεδα.

Σαν γέφυρα πρόσφυσης: Γέφυρες πρόσφυσης μεταξύ υποβάθρου και κονιαμάτων («πεταχτό» στις κάθετες επιφάνειες και «ιλύς πρόσφυσης» δηλ. βουρτσιστό στις οριζόντιες). Αποτροπή «κουφώματος» των τσιμεντοκονιών εξομάλυνσης και ρύσεων πάνω σε δάπεδα μπετόν.

Σαν primer (αστάρι): Ταχυστέγνωτο αστάρι για πορώδεις και μη επιφάνειες. Η σύστασή του επιφέρει γρήγορο στέγνωμα τόσο σε πορώδες μπετόν όσο και πάνω σε πλακίδια.

Τρόποι Εφαρμογής

Σε αντίθεση με τα ανταγωνιστικά υλικά το Haftfest διατίθεται σαν συμπύκνωμα και δεν περιέχει περιττές γεμιστικές ουσίες. Έτσι μπορεί να αραιωθεί σε πολλαπλάσιο νερό από ότι τα αντίστοιχα υλικά του εμπορίου για την ίδια εφαρμογή. Με άλλα λόγια δεν χρειάζεται να προμηθευτούμε από το Haftfest παρά μόνο την μισή ή το 1/3 της ποσότητας που θα αγοράζαμε σε αντίστοιχα υλικά. Έτσι το υλικό  χωρίς να είναι το φθηνότερο -σε τιμή λίτρου - είναι το οικονομικότερο υλικό της αγοράς ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σαν βελτιωτικό των κονιαμάτων: αντικαθιστούμε με το Haftfest μέρος του νερό ανάμιξής τους (5-10%). Για να επιτευχθεί καλή πρόσφυση του νέου κονιάματος, πάνω στο παλαιό υπόβαθρο προηγείται, αφού διαβρέξουμε, μια ιλύς πρόσφυσης (σε οριζόντιες επιφάνειες) ή ένα πεταχτό (σε κάθετες) Πεταχτό: Τα ξηρά συστατικά αποτελούνται από 1 όγκο τσιμέντου προς 2-3 όγκους άμμου (κατά προτίμηση άμμο μπετού). Προσθέτουμε 3-6lit Haftfest ανά 50kg τσιμέντου, ανάλογα με το πόσο άγρια ή λεία είναι η επιφάνεια. Το πεταχτό σε δεξαμενές ή πισίνες να καλύπτει πλήρως την επιφάνεια (σέρτικο). Στις άλλες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμόζεται αραιότερα ώστε να φεγγίζει το υπόβαθρο. Το πεταχτό πρέπει να είναι άγριο και να ξηρανθεί πλήρως πριν ακολουθήσει η τσιμεντοκονία. Ανάλογα με την θερμοκρασία ίσως απαιτηθούν 1-4 ημέρες.«Βουρτσιστό» (ιλύς πρόσφυσης): Για να συγκολληθεί μια τσιμεντοκονία στα δάπεδα χωρίς να κουφώσει αντί για το γνωστό πεταχτό των κάθετων επιφανειών γίνεται μια ιλύς πρόσφυσης. Στην ουσία πρόκειται και πάλι για το ίδιο το πεταχτό στις ίδιες αναλογίες αλλά εδώ σε πιο υδαρή μορφή ώστε να επαλείφεται. H αναλογία είναι η εξής: Τα ξηρά συστατικά αποτελούνται από 1 όγκο τσιμέντου προς 2-3 όγκους άμμου (κατά προτίμηση άμμο μπετού). Προσθέτουμε 3-6lit Haftfest ανά 50kg τσιμέντου, ανάλογα με το πόσο άγρια ή λεία είναι η επιφάνεια. Αναμιγνύουμε με νερό σε τέτοια αναλογία (με το μάτι) ώστε να προκύψει υδαρής υφή (αριάνι) που να εφαρμόζεται με βούρτσα ή σκούπα. Το βουρτσίζουμε στο δάπεδο, το οποίο έχουμε βρέξει προηγουμένως και διαστρώνουμε αμέσως επάνω της την τσιμεντοκονία προτού στεγνώσει η ιλύς (φρέσκο σε φρέσκο).

Σαν βελτιωτικό επαλειφόμενων τσιμεντοειδών στεγανοποιητικών (π.χ. WP100) μπορεί να προστεθεί αντικαθιστώντας το νερό ανάμιξης τους από 10 έως 30%. Η βελτίωση αυτή έχει νόημα όταν επιθυμούμε παραλαβή ασυνήθιστα υψηλών αρνητικών πιέσεων, ή για εργασίες σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

Σαν primer (αστάρι): Η σύστασή επιτρέπει εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή σπρέι τόσο σε ένα πορώδες μπετόν όσο και πάνω σε στεγανά πλακίδια, εφαρμόζοντας το στις μεν απορροφητικές επιφάνειες αραιωμένο 1:1  ενώ στις μη απορροφητικές σκέτο. Στεγνό σε 2 έως 12 ώρες, ανάλογα την θερμοκρασία και τον αερισμό.

Προδιαγραφές

Μείωση απαιτούμενου νερού ανάμιξης: τουλ. 12%. (βελτίωση Ν/Τ)

Αύξηση εφελκυσμού κάμψης: 45%.

Αύξηση εφελκυσμού πρόσφυσης: 300%.

Επιμήκυνση θραύσης φιλμ: ≥ 1000

Αντοχή σε παγετό και κρυσταλλοποίηση αλάτων: Δεδομένη

Περιεκτικότητα σε στερεά ≥ 33%

GISCODE D 1

Ειδ. βάρος: 1,034

Διάρκεια αποθήκευσης: 2 χρόνια