(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Επισκευαστικά & Βοηθητικά

Υλικά που αποκαθιστούν ή προετοιμάζουν το υπόβαθρο για τα τελικά υλικά που θα ακολουθήσουν. Προετοιμασίες για ξύλο, μέταλλο, ορυκτά υπόβαθρα. Εξυγίανση προβληματικών υποβάθρων. Ενισχυτικά πρόσφυσης. Καταπολέμηση μυκήτων.

Rost- Stopp

Μίνιο για επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα από τις οποίες...

VELOSIT® NG 512

Στεγανό ινοπλισμένο τσιμέντο για αγκυρώσεις, πακτώσεις...

VELOSIT® RM 202

Μη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία πάσης...

VELOSIT® RM 224

Εξομαλυντική τσιμεντοειδής κονία, λεπτής στρώσης 0-10 ...

VELOSIT® PC 221

Ταχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο κατηγορίας R2 (Betonrep...

VELOSIT CP® 201

Πολυμερική αντιοξειδωτική επάλειψη και γέφυρα πρόσφυση...

VELOSIT® RM 203

Ταχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο κατηγορίας R3 για πολλά...

VELOSIT® RM 205

Mη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία σκυρο...

2K-Epoxi-Haftgrund 855

Αντιοξειδωτική προστασία 2 συστατικών, εσωτερικής και ...

Bauder Schutzvlies SV 300

Γεωύφασμα νέας τεχνολογίας για την προστασία ασφαλτικώ...

2K Epoxi Reparaturfuel...

Υλικό επιδιόρθωσης ξύλου και μετάλλου, δύο συστατικών,...

Lacryl Spachtel 259

Υλικό σπατουλαρίσματος, οικολογικό βάσεως νερού, για τ...

Reprofil K 765

Πολυμερική (PCC) ταχύπηκτη υψηλά αλκαλική τσιμεντοειδή...