(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Επισκευαστικά & Βοηθητικά

Υλικά που αποκαθιστούν ή προετοιμάζουν το υπόβαθρο για τα τελικά υλικά που θα ακολουθήσουν. Προετοιμασίες για ξύλο, μέταλλο, ορυκτά υπόβαθρα. Εξυγίανση προβληματικών υποβάθρων. Ενισχυτικά πρόσφυσης. Καταπολέμηση μυκήτων.

2K-Epoxi-Varioprimer 865

Αντιοξειδωτική προστασία 2 συστατικών, εσωτερικής και ...

MB OMNIBIND

Στεγανοποιητική ελαστική μη ρηγματούμενη ταινία για ορ...

Reprofil K 765

Πολυμερική (PCC) ταχύπηκτη υψηλά αλκαλική τσιμεντοειδή...

Rost- Stopp

Μίνιο για επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα από τις οποίες...

VELOSIT CP® 201

Πολυμερική αντιοξειδωτική επάλειψη και γέφυρα πρόσφυση...

VELOSIT® DB 830

Στεγανοποιητική ταινία αρμών επαφής και διαστολής. Ικα...

VELOSIT® GF 825

Ίνες οπλισμού από ύαλο τύπου AR (Alkaline Resistant / ...

VELOSIT® NG 512

Στεγανό ινοπλισμένο τσιμέντο για αγκυρώσεις, πακτώσεις...

VELOSIT® PC 221

Ταχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο κατηγορίας R2 (Betonrep...

VELOSIT® RM 202

Μη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία πάσης...

VELOSIT® RM 203

Ταχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο 1-100 mm, κατηγορίας R3...

VELOSIT® RM 205

Mη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία σκυρο...

VELOSIT® RM 210

Μη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία πάσης...

VELOSIT® RM 224

Εξομαλυντική τσιμεντοειδής κονία, λεπτής στρώσης 0-10 ...

VELOSIT® WS 801

Υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης αρμών σκυροδέτησης κ...