(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

VELOSIT® RM 203

Ταχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο 1-100 mm, κατηγορίας R3 για πολλά υπόβαθρα. Πέραν της σφραγιστικής λειτουργίας κατάλληλο και πλήθος άλλων εφαρμογών.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Πλαστικοί στεγανοί σάκοι των 25kg.

Κατανάλωση

1,66 kg/m2 ανά χιλιοστό πάχους. Ένα σακί (25 kg) αποδίδει 15,6  lit πηγμένου υλικού.

Διάρκεια αποθήκευσης

12 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό χώρο χωρίς ήλιο

Ιδιότητες

Αδιάβροχη, αντιπαγετική, ταχύπηκτη (10 min) τσιμεντοειδής κονία ενός συστατικού με ταχύτατη ανάπτυξη αντοχών. Δεσμεύει το νερό ανάμιξης σύντομα ώστε σε σπάνιες περιπτώσεις (καύσωνας) να απαιτεί προστασία από βίαιη εξάτμιση. Γίνεται ένα σώμα με το υπόβαθρο και αντέχει σε ακραία απότριψη.  Υπερβαίνει σημαντικά την απαίτηση του ΕΝ 1504-3 Κλάση R3  για επισκευές σκυροδέματος (CR) και εφαρμόζεται με βάση τις αρχές 3,1 και 3.2 της οδηγίας ΕΝ 1504-9. Εφαρμόζεται απλά με σπάτουλα εντός 10 λεπτών.

Μηδαμινή συρρίκνωση ή διόγκωση σε ξηρές ή υγρές συνθήκες πράγμα που αποκλείει την εμφάνιση ρωγμών.

Άριστη εργασιμότητα, εφαρμογή και σε οροφή.

Ινοπλισμένο.

Υδρόφοβο.

Ενεργά αντιοξειδωτικό.

10 λεπτά χρόνος εργασιμότητας και 14 MPa αντοχής σε θλίψη σε μόλις 2 ώρες.

Τελική αντοχή άνω των 54 MPa μετά 28 ημέρες.

Βατό σε 60-90 λεπτά

Πολύ ισχυρή πρόσφυση στο μπετόν. Σε πείραμα αποκόλλησής η θραύση στο μπετόν.

Ανθεκτικό σε χλωρίδια και CO2 λόγω στεγανού πορώδους.

Ανθεκτικό σε χημικά διαλύματα με pH 3-12 καθώς και σε μαλακό νερό.

Ανθεκτικό σε κλιματολογικές καταπονήσεις.

Ανθεκτικό σε θειώδη.

όμοιο του μπετόν

Πεδίο Εφαρμογής

Το υλικό εφαρμόζεται σε πολλά είδη υποβάθρων, κάθετα, δάπεδα ή οροφές. Εφαρμογή σε μπετόν άοπλο ή μη, τοιχοποιία, λιθοδομή, χάλυβα κλπ. Μπορεί σε μία στρώση να εφαρμοσθεί σε πάχος από 1-100mm. Σφραγίζει οπές, τρυπόξυλα, φωλιές, ρωγμές, φυσαλίδες, επαναφέρει την γεωμετρία σε αποκολλήσεις, είναι κατάλληλο για κάθε απλή ή σύνθετη επισκευή σε κάθε τύπο μπετόν κλάσεως C12/15 και άνω. Ταχύπηκτο σπατουλάρισμα μπετόν και τοίχων. Ταχύπηκτη αποκατάσταση ενανθρακωμένου μπετόν. Επισκευή τσιμεντοκονιών, αρχιτεκτονικών στοιχείων, στοιχείων προκατασκευασμένου μπετόν, τοιχοποιίας κλπ.

Τρόποι Εφαρμογής

Προεργασία: Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθαρό, σταθερό, και βρεγμένο ώστε να μην έχει απορροφητικότητα. Προσέχουμε να μην λιμνάσει νερό. Η επιφάνεια γενικά οφείλει να είναι αδρή, πορώδης και να εξασφαλίζει πρόσφυση. Για τον σκοπό αυτό απομακρύνουμε κάθε διαχωριστική στρώση όπως γύψο, ασφαλτικά υπολείμματα, λίπη, έλαια, σκόνη, χρώματα κλπ. Αν απαιτείται έντονος καθαρισμός μπορεί να γίνει με αμμοβολή, σφαιροβολή ή απλά με πιεστικό νερού (100 bar). Στο μπετόν η ελαχίστη απαίτηση εφελκυσμού πρόσφυσης να είναι 1,5  MPa και η αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 25 MPa. Εισροές νερού μέσα από το μπετόν να σφραγίζονται με τα κατάλληλα υλικά όπως το VELOSIT PC 221 (1’ λεπτού)

Προεπάλειψη: Το υλικό προεπαλείφεται με τον εαυτό του. Διαβρέχουμε πρώτα το υπόβαθρο και εμβαπτίζουμε ένα σφουγγάρι στο μίγμα του υλικού. Βουρτσίζουμε με το σφουγγάρι την επιφάνεια, ξοδεύοντας 0,5-1,5 kg/m2. Σε ενανθρακωμένο μπετόν και για να ισχύει η απαίτηση ΕΝ 1504-9 κεφ.3.1 και 3.2  εφαρμόζουμε σαν αντιοξειδωτική στρώση και σαν προεπάλειψη το υλικό VELOSIT CP 201 για την ανάπτυξη υψηλού εφελκυσμού πρόσφυσης. Απομακρύνουμε κάθε διαβρωμένο ή αποκολλημένο στοιχείο η χαμηλής αλκαλικότητας ζώνη και αποκαλύπτουμε τον οπλισμό (τουλ. 6 mm στο πίσω μέρος του). Η προεπάλειψη CP 201 να έχει στεγνώσει πλήρως.

Διάστρωση του υλικού: Αναμιγνύουμε το 25 kg σακί του RM 203 με 3,8 έως 4,5 lit πόσιμο νερό (=15-18% νερό).  Η διαφορετική δοσολόγηση νερού δίνει διαφορετικές υφές για διάφορες εφαρμογές (κάθετα, οριζόντια, οροφές). Ξεκινάμε με την ελαχίστη δόση νερού (3,8 λίτρα) ρίχνοντας την σκόνη στο νερό και αναμιγνύοντας σε χαμηλές στροφές (300-600 /λεπτό) μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη πλαστική μάζα. Το υπόλοιπο- έως max. 1,2 λίτρα- νερό το προσθέτουμε ανάλογα με την υφή που επιθυμούμε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υλικό είναι εργάσιμο για 10 λεπτά στους 23° C.  Η διάστρωση του μίγματος να γίνεται μέσα στον χρόνο ζωής του με μια σπάτουλα ή μηχανικά.  Το υλικό μπορεί να αποτελέσει την τελική στρώση.  Δεν εφαρμόζουμε υλικά σε πυρωμένα από τον ήλιο υπόβαθρα, υπό βροχήν, ή σε συνθήκες παγετού. Δουλεύουμε σε ποσότητες και τμήματα που μπορούν να ολοκληρώνονται σε 10 λεπτά. Φροντίζουμε για επαρκή επικάλυψη του οπλισμού του μπετόν. Το υλικό δεν χρειάζεται διαβροχή μετά την εφαρμογή και αν αυτό χρειαστεί είναι μόνον σε συνθήκες ακραίου καύσωνα και μόλις για 3-4 ώρες. Για ανάπλαση αρχιτεκτονικών στοιχείων αφήνουμε το μίγμα να τραβήξει λίγο και το πλάθουμε γρήγορα σε λεπτές στρώσεις σύμφωνα με το σχήμα που επιθυμούμε. Λειαίνουμε με ένα βρεγμένο σφουγγάρι.

Προδιαγραφές

Βάση: τσιμεντοειδής ινοπλισμένη

Χλωριόντα: < 0,05%

Χρώμα: γκρι

Διαθέσιμος χρόνος: 10 min. (20ºC )

Θερμοκρασία υποβάθρου : +5º C έως + 35º  C

Αρχή πήξης: μετά 15 λεπτά (20ºC )

Τέλος πήξης: 40 λεπτά  (20ºC )

Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης

2 ώρες: 14 / 2 MPa

24 ώρες: 36 / 6 MPa

7 ημέρες: 48 / 8 MPa

Τελική αντοχή σε θλίψη: μετά 28 μέρες  > 54,0 MPa

Τελική αντοχή σε εφελκυσμό κάμψης > 9,0 MPa

Εφελκυσμός πρόσφυσης 1,6  MPa

Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,1kg/m2 X h0,5

Αλλαγή μήκους:  -0,4 mm/m (-0,05%) σε ξηρό περιβάλλον -0,1 mm/m (-0,01%) κάτω από το νερό