(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Πρόσμικτα Στεγανοποίησης

Οι λύσεις με πρόσμικτα αποτελούν τις πιο ισχυρές επεμβάσεις σε ένα δομικό στοιχείο. Σε αντίθεση με τα επαλειφόμενα υλικά αποτελούν τις κατασκευαστικές και όχι τις επισκευαστικές λύσεις, που δρουν σε όλο το πάχος του.

CA 112

Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο μάζης μπετ...

CA 113

Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο μάζης μπετ...

Velosit® HA 951

Πρόσμικτο στεγανοποιητικό και αερακτικό μάζης για σοβά...

CA 117

Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό και συγχρόνως ρευστο...