(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

CA 113

Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο μάζης μπετόν με παράλληλο υδροφοβισμό. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE (ΕΝ934-2). Ελαχιστοποιημένη (πάνω από 80%) εμφάνιση αλάτων σε σχέση με τα απλά πρόσμικτα κρισταλλοποίησης. Ενεργός αναστολέας διάβρωσης. Βοηθάει στην αντλησιμότητα του μπετόν.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Πλαστικά σακιά των 20 kg (περίπου για μια βαρέλα των 8 - 10 m3 )

Κατανάλωση

3,0 kg ανά m3 για το σκυρόδεμα C20/25 (στο C20/25 περίπου 1% στο βάρος του τσιμέντου) Το μπετόν πρέπει να περιέχει πάντα από 280 kg τσιμέντο/m3 και άνω.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες στους 5°C έως 35 °C σε ξηρό χώρο και χωρίς έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

Ιδιότητες

To Velosit® CA 113 είναι ένα πρόσμικτο σε μορφή σκόνης που ενεργοποιεί μια κρυσταλλοποιητική αντίδραση στην μάζα του μπετόν. Το υλικό αντιδρά με την υδράσβεστο του μπετόν και μετατρέπει την μάζα του σε μόνιμα αδιαπέραστη από το νερό. Η διαφορά από τα γνωστά πρόσμικτα είναι ότι σαν κρυσταλλοποιητικό δημιουργεί αυτοεπουλώμενη μάζα και η διαφορά του από τα κρυσταλλικά πρόσμικτα είναι οτι στεγανοποιεί και με υδροφοβίωση καταστέλοντας την εμφανιση αλάτων. Η υδροφοβίωση, εκτός του ότι είναι ένας επιπλέον εξαιρετικός μηχανισμός στεγανοποίησης, δεν επιτρέπει στα άλατα να εξέλθουν στο ορατό μέρος του σκυροδέματος μειώνοντας την εμφάνισή τους κατά 80% και άνω. Μελλοντικές ρωγμές στο σκυρόδεμα αυτοσφραγίζονται από κρυστάλλους τους οποίους δημιουργεί το ίδιο το νερό που προσπαθεί να εισέλθει στις ρωγμές αυτές. Διαφέρει επιπλέον και από τα συμβατικά και από τα κρισταλλοποιητικά διότι λειτουργεί και σαν ενεργός αναστολέας διάβρωσης.    To Velosit® CA 113 μπορεί να συνδυασθεί, όπου αυτό είναι επιθυμητό με υπερρευστοποιητές μάζης. Καλό είναι αποφεύγονται κάποιοι υπερρευστοποιητές βάσεως ασβεστίου ή μαγνησίου (π.χ. βάσεως μαγνησιακής σουλφονικής λιγνίνης), οι οποίοι άλλωστε δεν είναι και οι καταλληλότεροι για μεταφερόμενο μπετόν, αλλά συνήθως εφαρμόζονται σε λιθόστρωτα. Το Velosit® CA 113 πληροί την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση ΕΝ 934-2 για πρόσμικτα  σκυροδέματος και έχει ταξινομηθεί σαν στεγανοποιητικό βάσει του πίνακα 9. Το υλικό μπορεί να προσμιχθεί στο μπετόν, είτε στην μονάδα παραγωγής, είτε στην οικοδομή με πρόσμιξη στην βαρέλα. Οι βασικές ιδιότητές του είναι οι κάτωθι:

 

 • Αυτοεπούλωση μελλοντικών στατικών ρωγμών έως 0,4 mm
 • Στεγανοποίηση στα 16 bar για κάθε κανονικά παρασκευασμένο μπετόν
 • Επιφέρει και επιφανειακή υδροφοβίωση. Αποτρέπει την εμφάνιση αλάτων.
 • Επιβραδύνει την ενανθράκωση
 • Ενεργά αντιοξειδωτικό
 • Ανθεκτικό σε επαφή με θαλασσινό νερό
 • Εύκολο στην ανάμιξη
 • Βοηθάει στην αντλησιμότητα του μπετόν.
 • Αύξηση 1% των τελικών αντοχών
 • Μειωμένη επίδραση στην κάθιση και ανάπτυξη των αντοχών
 • Αύξηση της αντοχής του μπετόν έναντι επιθετικών ουσιών στο εύρος 3-12 του pH καθώς και έναντι μαλακού νερού με χαμηλή περιεκτικότητα σε ιόντα
 • Πιστοποίηση για επαφή με πόσιμο νερό

Πεδίο Εφαρμογής

Στεγανό μπετόν τοιχίων και δαπέδων υπογείου, κεκλιμένων στεγών. δεξαμενών ποσίμου ύδατος, κολυμβητικών δεξαμενών, βιολογικών καθαρισμών, φρεατίων ανελκυστήρων, γκαράζ μεγάλου βάθους. Στεγανό, αντιδιαβρωτικό μπετόν, πύργων ελέγχου, πύργων εκπομπών, πυλώνων, γεφυρών κλπ. Ιδανικό σε δεξαμενές μεγάλου βάθους και μπετόν υδραυλικών έργων, φραγμάτων, στοών, καναλιών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Εφαρμόζεται και σε εκτοξευμένο σκυρόδεμα. Σε μπετόν σε επαφή με θαλασσινό νερό, φροντίζουμε να έχουμε έναν χαμηλό συντελεστή νερού/τσιμέντου (W/Z), καθώς και ένα κατάλληλο σχεδιασμό του οπλισμού, με επαρκή επικάλυψη και καλή δόνηση.

Τρόποι Εφαρμογής

 1. 1. Απαιτήσεις σκυροδέματος

                                                                                                                                                                                            Η επίτευξη στεγανού σκυροδέματος με πρόσμικτα απαιτεί από το σκυρόδεμα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις.

Τσιμέντο: Το Velosit® CA 113 χρησιμοποιείται με το σύνολο των τσιμέντων CEM 1-III R και N (ASTM τύποι Ι-V). Τα μόνα τσιμέντα που δεν ενδείκνυνται είναι εκείνα που περιέχουν περισσότερο από 50% ποζολανικά συστατικά. Η περιεκτικότητα του μπετόν σε  τσιμέντο να μην είναι λιγότερη από 280 kg/m3.

Πτητική τέφρα: Να μην υπερβαίνει στο τσιμέντο το 50%

Νερό: Κανονικό πόσιμο νερό, όχι περισσότερο από το 55% του τσιμέντου κ. β. (Ν/Τ < 0,55)

Ποζολανικά: Τα ποζολανικά πρόσμικτα όπως Microsilica κλπ. καλό είναι να αποφεύγονται διότι ανταγωνίζονται το πρόσμικτο ως προς την διαθέσιμη υδράσβεστο.

Αδρανή και άμμος: Να τηρούνται οι καμπύλες αδρανών όπως απαιτεί η πρακτική και οι προδιαγραφές του σκυροδέματος.

Άλλα πρόσμικτα: Το Velosit® CA 113 είναι συμβατό  με όλα τα πιστοποιημένα πρόσμικτα του εμπορίου. Αν υπάρχει αμφιβολία για κάποιο από εκείνα, να διενεργείται μια πειραματική μίξη.

Οπλισμός:  Ο σχεδιασμός του οπλισμού δεν επηρεάζεται από την χρήση ή την μη χρήση του.

 

 1. 2. Δοσολόγηση του Velosit® CA 113

Γενικά: Η δοσολόγηση του υλικού εξαρτάται από την ποσότητα του νερού, συνυπολογιζομένης και της υγρασίας των αδρανών του μπετόν. Προσθέτουμε 2,5% Velosit® CA 113 δηλαδή 2,5 kg /100 lit νερού. Σε ένα τυπικό μπετόν με 300 kg τσιμέντο ανά m3 και με μια σχέση νερού/τσιμέντου 0,40 αυτό αντιστοιχεί σε μια δοσολόγηση 1,0 % στο βάρος του τσιμέντου.

Δοσολόγηση στην μονάδα παραγωγής: Προσθέτουμε το Velosit® CA 113 μαζί με τα αδρανή. Αναμιγνύουμε κανονικά.

Δοσολόγηση στην βαρέλα: Προσθέτουμε το Velosit® CA 113 στην βαρέλα όταν το φορτηγό αφιχθεί στο έργο. Αναμιγνύουμε για 8 λεπτά στις γρήγορες στροφές. Σημείωση: Όταν προσθέτουμε πρόσμικτα στην οικοδομή, δηλαδή σε περιβάλλον μη ηλεκτρονικής δοσολόγησης, όπως είναι η μονάδα παραγωγής του μπετόν, ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να έχουμε μια επιβράδυνση ή μια επιτάχυνση της πήξης. Οι αντοχές και η στεγανοποίηση μένουν ανεπηρέαστες. Το φαινόμενο αυτό είναι σχεδόν αδύνατον να συμβεί όταν χρησιμοποιούμε κανονικά τσιμέντα Portland και οφείλεται κυρίως σε λιγότερο συμβατικά τσιμέντα ή ποζολάνες που χρησιμοποίησε ο παραγωγός. Αν έχουμε τις αμφιβολίες μας ως προς τον παραγωγό, καλό είναι να γίνει ένα μικρό δείγμα λίγων κιλών και μάλιστα στον χώρο του.

Δοσολόγηση σε μικρές μπετονιέρες : Προσθέτουμε το πρόσμικτο στην σωστή δοσολογία μαζί με τα αδρανή.                                                                                                                              

 

 1. Σκυροδέτηση

Η σκυροδέτηση γίνεται κανονικά. Το ίδιο και η δόνηση. Σε κατασκευαστικούς αρμούς υπάρχουν κατάλληλα κορδόνια της Velosit.

 1. Ωρίμανση

 Η ωρίμανση και η μετέπειτα φροντίδα της ακολουθούν κανονικά

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Η καλύτερη συμπεριφορά του σκυροδέματος σε διαβρωτικούς παράγοντες (ενανθράκωση), παραθαλάσσιες συνθήκες, για την Ελλάδα σύμφωνα με τον ΚΤΣ θα προκύψει:

1) με μεγάλη κατηγορία αντοχής C25/30 ή C30/37

2) Με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 300—330 kg/m3

3) Με χαμηλό λόγο Ν/Τ ( 0,50—0,55)

4) Καλή και συμπύκνωση και συντήρηση

5) Μεγάλη επικάλυψη οπλισμών > 35mm

 

 1. Καθαρισμός

 Καθαρίζουμε οτι λερωθεί απο το  Velosit® CA 113 όσο αυτό είναι ακόμη φρέσκο, με νερό.

 

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE

Χρώμα: γκρι

Πυκνότητα: 1,1 kg/lit

Αδιαπερατότητα από νερό βάσει ΕΝ 12390-8 (σε σκυρόδεμα με 310 kg OPC/m3 με σχέση Ν/Τ 0,45

Θετικές υδροστατικές πιέσεις:     16 bar (233 psi)

Αρνητικές υδροστατικές πιέσεις: 16 bar (233 psi)

Αντοχή σε θλίψη ως προς το σκυρόδεμα χωρίς πρόσμικτο:

Μετά 7 ημέρες:   +0%

Μετά 28 ημέρες  +1%

Αυτοεπούλωση στατικών ρωγμών: έως 0,4 mm (16 mils)

Ενεργός αναστολέας διάβρωσης

Κλάση ευφλεκτότητας κατά ΕΝ13501-1: Class 1