(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Αντιπρόσωποι

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Εισαγωγέας διανομέας στην Ελλάδα

Αθήνα - Κέντρο Διανομής Ελλάδος

12χλμ Εθνικής οδού Κόμβου Μεταμόρφωσης

Τηλ.: 210 6827105 & 210 2828882
Fax.: 210 2835437
Email: info@renovat.gr