(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Πρόσμικτα

Τα πρόσμικτα, όπως και όλα τα υλικά της VELOSIT, παράγονται στην Γερμανία και χωρίς να αποτελούν τα φθηνότερα, είναι σίγουρα από τα οικονομικότερα της αγοράς. Ο λόγος είναι ότι προσφέρονται σαν συμπυκνώματα και όχι σαν υδατικά διαλύματα όπου το προστιθέμενο εκεί νερό παίζει τον ρόλο του ρυθμιστή της κατά κιλό τιμής, εκτινάζοντας την δοσολόγηση και το πραγματικό κόστος στα ύψη.

Τα πρόσμικτα φέρουν πανευρωπαϊκή πιστοποίηση CE.

Πρόσμικτα Στεγανοποίησης

Πρόσμικτα Στεγανοποίησης

Βελτιωτικά Πρόσμικτα

Βελτιωτικά Πρόσμικτα

Ίνες

Ίνες