(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

VELOSIT® RM 210

Μη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία πάσης χρήσεως, κατηγορίας άνω του R2 για στρώσεις έως 1-100 mm. Εφαρμογή σε επιφάνειες κάθετες, οριζόντιες καθώς και ανάποδα σε οροφές.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Πλαστικοί στεγανοί σάκοι των 25kg και πλαστικά δοχεία των 6 kg

Κατανάλωση

Σπατουλάρισμα προσόψεων και τοίχων:  1,75 kg/m2 για κάθε mm πάχους.

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθήκευση: 12 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό χώρο χωρίς ήλιο

Ιδιότητες

Αδιάβροχη, αντιπαγετική, πολυμερική, μη συρρικνούμενη, τσιμεντοειδής κονία ενός συστατικού, με μεγάλο ανοικτό χρόνο, αλλά συγχρόνως ταχύτατη ανάπτυξη αντοχών. Δεσμεύει το νερό ανάμιξης σύντομα ώστε σε σπάνιες περιπτώσεις (καύσωνας) να απαιτεί προστασία από βίαιη εξάτμιση. Γίνεται ένα σώμα με το υπόβαθρο και αντέχει σε απότριψη.  Υπερβαίνει σημαντικά την απαίτηση του ΕΝ 1504-3 Κλάση R2 για επισκευές σκυροδέματος (CR) και εφαρμόζεται με βάση τις αρχές 3.1 και 3.2 της οδηγίας ΕΝ 1504-9. Εφαρμόζεται απλά με σπάτουλα εντός 25 λεπτών.

 • Μηδαμινή συρρίκνωση ή διόγκωση σε ξηρές ή υγρές συνθήκες πράγμα που αποκλείει την εμφάνιση ρωγμών.                                                                                                                                        
 • Άριστη εργασιμότητα, ιδανικό για οροφές (ανάποδα)
 • Η δοσολόγηση νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την επιθυμητή υφή.
 • Βατό σε 90 λεπτά
 • 25 λεπτά χρόνος εργασιμότητας. Δέχεται επόμενα υλικά εντός 90 λεπτών
 • 25 MPa τελική αντοχή σε θλίψη                           
 • Υδρόφοβο                                                                                                                                               
 • Πολύ ισχυρή πρόσφυση στο μπετόν και σε τοιχοποιίες.                  
 • Ανθεκτικό σε κλιματολογικές καταπονήσεις                                                                                  
 • Ανθεκτικό σε θειώδη
 • Χρώμα όμοιο του μπετόν

Πεδίο Εφαρμογής

Τo Velosit RM 210 είναι μία τσιμεντοειδής επισκευαστική κονία πάσης χρήσεως (universal), 0-100mm, κατάλληλη για σχεδόν κάθε οικοδομικό υπόβαθρο. Μας δίνει μια άριστη επιφάνεια για επιστρώσεις και επενδύσεις. Κλασικά πεδία εφαρμογής της είναι μεταξύ των άλλων και τα εξής:

Επισκευές σε εξώστες, προσόψεις, μπαλκόνια και μη στατικά σε πλάκες σκυροδέματος, κολώνες δοκάρια κλπ. Επισκευή τσιμεντοκονιών, στοιχείων προκατασκευασμένου μπετόν, τοιχοποιίας κλπ. Εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες καθώς και σε οροφές. Σφράγιση φυσαλίδων στο εμφανές μπετόν, φωλεών, ατελειών, αποκατάσταση αδρών επιφανειών. Ιδανικό για διαμόρφωση ή διόρθωση αρχιτεκτονικών στοιχείων. Αποκαθιστά κάθε είδος μη στατικής βλάβης, είτε αυτή έχει μηχανικά είτε χημικά αίτια, σε πάχη από 1-100 mm. Για απαίτηση R4 χρησιμοποιούμε το υλικό Velosit RM 205

Τρόποι Εφαρμογής

Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθαρό, σταθερό, και βρεγμένο ώστε να μην έχει απορροφητικότητα. Προσέχουμε να μην λιμνάσει νερό. Η επιφάνεια γενικά οφείλει να είναι αδρή, πορώδης και να εξασφαλίζει πρόσφυση. Για τον σκοπό αυτό απομακρύνουμε κάθε διαχωριστική στρώση όπως γύψο, ασφαλτικά υπολείμματα, λίπη, έλαια, σκόνη, χρώματα κλπ. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με αμμοβολή, σφαιροβολή ή με πιεστικό νερού (100 bar). Εισροές νερού μέσα από το μπετόν να σφραγίζονται με τα κατάλληλα υλικά. Απομακρύνουμε κάθε διαβρωμένο ή αποκολλημένο στοιχείο η χαμηλής αλκαλικότητας ζώνη στο ενανθρακωμένο μπετόν και αποκαλύπτουμε τον οπλισμό (τουλ. 6 mm στο πίσω μέρος του).

 Η ελαχίστη απαίτηση εφελκυσμού πρόσφυσης να είναι 0,8 MPa και η αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 10 MPa.

Προεπάλειψη: 1. Με ένα βρεγμένο σφουγγάρι παίρνουμε από τον κουβά λίγο από το έτοιμο μίγμα του ίδιου του υλικού RM 210 και το τρίβουμε πάνω στους πόρους της επιφάνειας. Δεν εφαρμόζουμε πάνω από 0,5- 1,0 kg/m2 για την προεπάλειψη αυτήν.  Το υλικό ακολουθεί εκεί φρέσκο σε φρέσκο. Αν δεν υπάρχει πίεση χρόνου εφαρμόζουμε ένα «γρατζουνιστό» δηλαδή διάστρωση πάλι από το ίδιο το RM 210 με οδοντωτή σπάτουλα.

 Διάστρωση: Αναμιγνύουμε το 25 kg σακί του RM 210 με 5,8 έως 6,3 lit πόσιμο νερό. Η διαφορετική δοσολόγηση νερού δίνει διαφορετικές υφές για διάφορες εφαρμογές (κάθετα, οριζόντια, οροφές). Ξεκινάμε με την ελαχίστη δόση νερού (5,8 λίτρα) ρίχνοντας την σκόνη στο νερό και αναμιγνύοντας σε χαμηλές στροφές (300-600 /λεπτό) μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη πλαστική μάζα. Το υπόλοιπο- έως max. 0,5 λίτρα- νερό το προσθέτουμε ανάλογα με την υφή που επιθυμούμε. Αφήνουμε το μίγμα 2 λεπτά να «ωριμάσει» και αναμιγνύουμε για 30 δευτερόλεπτα εκ νέου. Το υλικό είναι εργάσιμο για 25 λεπτά στους 23° C. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίζει να δένει το μόλις υλικό 2-4 λεπτά μετά την ανάμιξη. Στην περίπτωση αυτή το αναμιγνύουμε ξανά για πολύ λίγο. Η διάστρωση του μίγματος να γίνεται μέσα στον χρόνο ζωής του με μια σπάτουλα ή μηχανικά σε μέγιστο πάχος 100mm σε κάθετες επιφάνειες και έως 50mm σε ταβάνια. Εργαζόμαστε σε τομείς που μπορούν να ολοκληρώνονται σε 25’.  Σε μπετόν φροντίζουμε για επαρκή επικάλυψη του οπλισμού του. Το υλικό μπορεί να αποτελέσει την τελική στρώση. 

Για επισκευή αρχιτεκτονικών στοιχείων το αφήνουμε να τραβήξει λίγο και το πλάθουμε. Μπορεί να διαστρωθεί και σε λεπτές στρώσεις. Αν προκύψουν πόροι τους σβήνουμε με ένα υγρό σφουγγάρι.

Το υλικό δεν χρειάζεται διαβροχή μετά την εφαρμογή και αν αυτό χρειαστεί είναι μόνον σε συνθήκες ακραίου καύσωνα και μόλις για 2 ώρες.

Προδιαγραφές

Βάση: τσιμεντοειδής PCC (πολυμερική)

Χρώμα: γκρι

Διαθέσιμος χρόνος: 25 min. (23ºC )

Θερμοκρασία υποβάθρου : +5°C έως + 35°  C

Αντοχή σε βατότητα : μετά 90 λεπτά

Αρχή πήξης: μετά 50 λεπτά

Τέλος πήξης: 70 λεπτά 

Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης

μετά 28 μέρες  > 25/5  MPa

Εφελκυσμός πρόσφυσης:  1,0 MPa