(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

VELOSIT CP® 201

Πολυμερική αντιοξειδωτική επάλειψη και γέφυρα πρόσφυσης «2 σε 1», για επισκευή του ενανθρακωμένου μπετόν και του οπλισμού. Υπερβαίνει την κλάση R4.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Σακί 20 kg

Κατανάλωση

1,6 kgr/m2   στην στρώση του 1 mm

Ιδιότητες

Τσιμεντοειδές μη συρρικνούμενο υλικό αντιοξειδωτικής προστασίας του οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης των κονιαμάτων που ακολουθούν καθώς και κάθε κονιάματος επισκευής. Ορυκτή βάση. Υψηλή πρόσφυση στον χάλυβα και το μπετόν. Περιέχει υψηλής συγκέντρωσης αντιοξειδωτικά και πολυμερή μικροσυστατικά. Αδιάβροχο και αντιπαγετικό. Σαν γέφυρα πρόσφυσης εξασφαλίζει την απόλυτη στατική συγκόλληση των ινοπλισμένων κονιαμάτων ανάπλασης όπως το Velosit R 205 στην επιφάνεια του μπετόν. Χρήση εσωτερική & εξωτερική, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Διαπνέον. Ανθεκτικό σε άλατα και σε αντιπαγετικά χημικά οδοστρωμάτων. Το υλικό υπερβαίνει την απαίτηση EN 1504-3 Κλάση R4 βάσει των αρχών 3, 4 και 7 της απαίτησης 1504-9 και μπορεί να χρεισημοποιηθεί σαν επισκευαστική κονία με βάση ότι περιγράφεται στην ανωτέρο προδιαγραφή.

  • Ασήμαντη συρρίκνωση/διόγκωση σε ξηρό/υγρό περιβάλλον
  • 45 λεπτά χρόνος ζωής μίγματος, 12 MPa θλίψη σε 4 μόλις ώρες
  • Τελική αντοχή θλίψης 45 MPa σε 28 ημέρες
  • Υψηλή πρόσφυση στο υπόβαθρό με την θραύση στο μπετόν
  • Καμία ρηγμάτωση ακόμη και αν υπερβούμε το κανονικό πάχος στρώσης
  • Αντοχή σε θειικά, βλαβερές ουσίες με pH 3-12 και σε μαλακό νερό

Πεδίο Εφαρμογής

Το Velosit® CP 201 χρησιμοποιείται για την αντιοξειδωτική προστασία του οπλισμού του μπετόν καθώς και σαν γέφυρα πρόσφυσης για τα κονιάματα αποκατάστασης που ακολουθούν. Το υλικό επιτυγχάνει υψηλές τιμές πρόσφυσης τόσο στον χάλυβα όσο και στο μπετόν. Η παρεμβολή του σαν γέφυρα πρόσφυσης εξασφαλίζει υψηλή συνοχή και συνεργασία μεταξύ των κονιαμάτων επισκευής και του μπετόν. Τα εμπεριεχόμενα μικροσυστατικά του παθητικοποιούν και αποκλείουν την μελλοντική οξείδωση του οπλισμού. Το Velosit® CP 201  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος αποκατάστασης ενανθρακωμένου μπετόν  και είναι το αρχικό υλικό εφαρμογής του. Το σύστημα αποκατάστασης ενανθράκωσης  εφαρμόζεται σε κάθε είδους κατασκευή, σε προσόψεις, γέφυρες, μονολιθικές κατασκευές, πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, εξώστες, καμινάδες, ψυκτικούς θαλάμους κλπ. Δεν χρησιμοποιείται σε στοιχεία ελαφρομπετόν. Χρησιμεύει και σαν ιδανική σφράγιση φυσαλίδων και μικρών οπών.

Τρόποι Εφαρμογής

Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθαρό, σταθερό, χωρίς ρωγμές και τόσο υγρό, ώστε να μην έχει απορροφητικότητα χωρίς όμως και να λιμνάζει νερό επάνω του. Απομακρύνουμε κάθε διαβρωμένο ή αποκολλημένο στοιχείο του ενανθρακωμένου μπετόν. Η επιφάνεια γενικά οφείλει να είναι αδρή, πορώδης και να εξασφαλίζει πρόσφυση. Σε μεγάλα έργα η αμμοβολή είναι η πιο δόκιμη μέθοδος προετοιμασίας.  Στο μπετόν η ελαχίστη αντοχή σε εφελκυσμό πρόσφυσης να είναι 2,0 MPa και η ελάχιστη σε θλίψη 30 MPa.

  1. Αντιοξειδωτική προστασία και γέφυρα πρόσφυσης: Αποκαλύπτουμε περιμετρικά τον οπλισμό. Πίσω από τον οπλισμό να απομακρυνθεί τουλ. 6 mm μπετόν. Αφαιρούμε πλήρως και περιμετρικά την σκουριά έως ότου ο οπλισμός αποκτήσει μεταλλική όψη (βαθμός καθαρότητας Sa 2,5 βάσει DIN 55 928).  Αυτό μπορεί να γίνει με πιεστικό νερού, με πίεση άνω των 100 bar.  Να μην υπάρχουν ενεργές εισροές νερού από το υπόβαθρο. Το υπόβαθρο να διαβραχεί μέχρι κορεσμού πριν την επάλειψη με το υλικό.

Επαλείφουμε περιμετρικά τον οπλισμό και την γειτνιάζουσα αποκαλυφθείσα επιφάνεια του μπετόν με το  Velosit® CP 201.  Αναμιγνύουμε το σακί (20 kg) με 5,2-6,0 lit νερού προσθέτοντας την σκόνη στο νερό και χρησιμοποιώντας μίξερ με αργές στροφές, μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη εργάσιμη μάζα (300-600 στροφές).  Η διάστρωση του μίγματος να γίνεται μέσα στον χρόνο ζωής του (~ 45-60 λεπτά) με μια βούρτσα. Η εφαρμογή της αντιοξειδωτικής αυτής στρώσης γίνεται με σταυρωτές κινήσεις.  Η εφαρμογή του επισκευαστικού υλικού που θα ακολουθήσει να γίνεται μόλις δέσει λίγο το υλικό προεπάλειψης, πρακτικά σε 1-2 ώρες (στους 23°C).

Μετεπεξεργασία (Curing): Το υλικό δεν απαιτεί προστασία ή διαβροχή παρά μόνον σε ακραίες συνθήκες καύσωνα.

Προδιαγραφές

Χρώμα: γκρι

Θερμοκρασία εφαρμογής : +5°C έως + 30° C

Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης

4 ώρες: 12 / 3 MPa

24 ώρες: 20 / 5 MPa

7 ημέρες: 36 / 6 MPa

Τελική αντοχή σε θλίψη: μετά 28 μέρες  > 46,0 MPa

Τελική αντοχή σε εφελκυσμό κάμψης > 7,0 MPa

Εφελκυσμός πρόσφυσης 2,8 MPa (με την θραύση στο μπετόν)

Παρεμποδιζόμενη συρρίκνωση: 2,8 MPa  (με την θραύση στο μπετόν)

Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,1kg/m2 X h0,5