(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

VELOSIT® RM 202

Μη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία πάσης χρήσεως και σκυροδέματος, κατηγορίας άνω του R3 για στρώσεις έως 1-100 mm

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Πλαστικοί στεγανοί σάκοι των 25kg.

Κατανάλωση

1,8 kg/m2 ανά mm πάχους. Ένα σακί (25 kg) αποδίδει 15,6 lit πηγμένου υλικού. Σπατουλάρισμα προσόψεων και τοίχων:  1,66 kg/m2 για κάθε mm πάχους.

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθήκευση: 12 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό χώρο χωρίς ήλιο

Φυλλάδια

Ιδιότητες

Αδιάβροχη, αντιπαγετική, πολυμερική, μη συρρικνούμενη, ινοπλισμένη τσιμεντοειδής κονία ενός συστατικού, με μεγάλο ανοικτό χρόνο, αλλά συγχρόνως ταχύτατη ανάπτυξη αντοχών. Δεσμεύει το νερό ανάμιξης σύντομα ώστε σε σπάνιες περιπτώσεις (καύσωνας) να απαιτεί προστασία από βίαιη εξάτμιση. Γίνεται ένα σώμα με το υπόβαθρο και αντέχει σε απότριψη.  Υπερβαίνει σημαντικά την απαίτηση του ΕΝ 1504-3 Κλάση R3 για επισκευές σκυροδέματος (CR) και εφαρμόζεται με βάση τις αρχές 3, 4 και 7 της οδηγίας ΕΝ 1504-9. Εφαρμόζεται απλά με σπάτουλα ή με εκτόξευση.

 • Μηδαμινή συρρίκνωση ή διόγκωση σε ξηρές ή υγρές συνθήκες πράγμα που αποκλείει την εμφάνιση ρωγμών.                                                                                                                                        
 • Άριστη εργασιμότητα, ιδανικό για οροφές (ανάποδα)
 • Η δοσολόγηση νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την επιθυμητή υφή.
 • Ινοπλισμένο                                                                                                                                     
 • Υδρόφοβο                                                                                                                                       
 • Ενεργά αντιοξειδωτικό                                                                                                                   
 • 60 λεπτά χρόνος εργασιμότητας και 12 MPa αντοχής σε θλίψη σε μόλις 4 ώρες                          
 • Τελική αντοχή άνω των 50 MPa μετά 28 ημέρες.                                                                           
 • Βατό σε 3-4 ώρες                                                                                                                          
 • Πολύ ισχυρή πρόσφυση στο μπετόν. Σε πείραμα αποκόλλησής η θραύση στο ίδιο το μπετόν                 
 • Ανθεκτικό σε χλωρίδια και CO2 λόγω στεγανού κλειστού       πορώδους                                                          
 • Ανθεκτικό σε χημικά διαλύματα με pH 3-12 καθώς και σε μαλακό νερό                                        
 • Ανθεκτικό σε κλιματολογικές καταπονήσεις                                                                                  
 • Ανθεκτικό σε θειώδη
 • Χρώμα όμοιο του μπετόν

Πεδίο Εφαρμογής

To Velosit RM 202 είναι μία τσιμεντοειδής επισκευαστική κονία πάσης χρήσεως (universal), 0-100mm, κατάλληλη για σχεδόν κάθε οικοδομικό υπόβαθρο. Μας δίνει μια άριστη επιφάνεια για επιστρώσεις και επενδύσεις. Κλασικά πεδία εφαρμογής της είναι μεταξύ των άλλων και τα εξής:

Επισκευές σε εξώστες, προσόψεις, μπαλκόνια, πλάκες σκυροδέματος, κολώνες, φράγματα, μονολιθικές κατασκευές, δεξαμενές, πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, καμινάδες, καταψύξεις κλπ. Επισκευή τσιμεντοκονιών, στοιχείων προκατασκευασμένου μπετόν, τοιχοποιίας κλπ. Εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες καθώς και σε οροφές. Σφράγιση φυσαλίδων στο εμφανές μπετόν, φωλεών, ατελειών αποκατάσταση αδρών επιφανειών. Ιδανικό για διαμόρφωση ή διόρθωση αρχιτεκτονικών στοιχείων,  Αποκατάσταση ενανθρακωμένου μπετόν με βάση την απαίτηση του ΕΝ 1504-3 Κλάση R3 για επισκευές σκυροδέματος (CR). Εφαρμόζεται εκεί με βάση τις αρχές 3, 4 και 7 της οδηγίας ΕΝ 1504-9.  Αποκατάσταση αποκολλήσεων σε σεισμούς.  Το υλικό εφαρμόζεται σε μπετόν άοπλο ή μη και αποκαθιστά τις βλάβες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω οδηγία EN 1504-3. Σφραγίζει ρωγμές, επαναφέρει την γεωμετρία σε αποκολλήσεις, είναι κατάλληλο για κάθε απλή ή σύνθετη επισκευή σε κάθε τύπο μπετόν κλάσεως C12/15 και άνω. Αποκαθιστά κάθε είδος βλάβης, οποιασδήποτε σοβαρότητας, είτε αυτή έχει μηχανικά είτε χημικά αίτια, σε πάχη από 1-100 mm. Για απαίτηση R4 χρησιμοποιούμε το υλικό Velosit RM 205

Τρόποι Εφαρμογής

Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθαρό, σταθερό, και βρεγμένο ώστε να μην έχει απορροφητικότητα. Προσέχουμε να μην λιμνάσει νερό. Η επιφάνεια γενικά οφείλει να είναι αδρή, πορώδης και να εξασφαλίζει πρόσφυση. Για τον σκοπό αυτό απομακρύνουμε κάθε διαχωριστική στρώση όπως γύψο, ασφαλτικά υπολείμματα, λίπη, έλαια, σκόνη, χρώματα κλπ. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με αμμοβολή, σφαιροβολή ή με πιεστικό νερού (100 bar). Η ελαχίστη απαίτηση εφελκυσμού πρόσφυσης να είναι 1,5 MPa και η αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 25 MPa. Εισροές νερού μέσα από το μπετόν να σφραγίζονται με τα κατάλληλα υλικά. Απομακρύνουμε κάθε διαβρωμένο ή αποκολλημένο στοιχείο η χαμηλής αλκαλικότητας ζώνη στο ενανθρακωμένο μπετόν και αποκαλύπτουμε τον οπλισμό (τουλ. 25mm στο πίσω μέρος του).

Προεπάλειψη: 1. Με ένα βρεγμένο σφουγγάρι παίρνουμε από τον κουβά λίγο από το έτοιμο μίγμα του ίδιου του υλικού RM 202 και το τρίβουμε πάνω στους πόρους του μπετόν. Το υλικό ακολουθεί εκεί φρέσκο σε φρέσκο. Εφελκυσμός πρόσφυσης με primer το ίδιο το RM 202:  1,8 MPa

 1. Αν δεν υπάρχει πίεση χρόνου εφαρμόζουμε ένα πεταχτό, πάλι από το ίδιο το RM 202. Το πεταχτό να αναπτύξει αντοχές για να δεχτεί πάνω του το υλικό.                                                                 
 2. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν γέφυρα πρόσφυσης το ελαστικό στεγανοποιητικό  τσιμεντοειδές WP 101. Εφαρμογή με βούρτσα. Ακολουθεί το RM 202φρέσκο σε φρέσκο.
 3. Στην περίπτωση αποκατάστασης μπετόν ή ενανθρακωμένου μπετόν προεπαλείφουμε την αντιοξειδωτική γέφυρα πρόσφυσης VELOSITCP 201. H χρήση αυτής της προεπάλειψης είναι απαραίτητη για να ισχύει η απαίτηση EN 1504-9 βάσει αρχής 3,4 και 7, ιδίως για στατικούς φορείς. Εφελκυσμός πρόσφυσης με primer το CP 201: 2,2 MPa Αν δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση μπορούμε να επιτύχουμε άριστη πρόσφυση επιλέγοντας ένα από τους ανωτέρω προαναφερθέντες 3 διαφορετικούς τρόπους.

 Διάστρωση: Αναμιγνύουμε το 25 kg σακί του RM 202 με 3,8 έως 4,5 lit πόσιμο νερό (=15-18% νερό). Η διαφορετική δοσολόγηση νερού δίνει διαφορετικές υφές για διάφορες εφαρμογές (κάθετα, οριζόντια, οροφές). Ξεκινάμε με την ελαχίστη δόση νερού (3,8 λίτρα) ρίχνοντας την σκόνη στο νερό και αναμιγνύοντας σε χαμηλές στροφές (300-600 /λεπτό) μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη πλαστική μάζα. Το υπόλοιπο- έως max. 0,7 λίτρα- νερό το προσθέτουμε ανάλογα με την υφή που επιθυμούμε. Το υλικό είναι εργάσιμο για 45-60 λεπτά στους 23° C.  Η διάστρωση του μίγματος να γίνεται μέσα στον χρόνο ζωής του με μια σπάτουλα ή μηχανικά σε μέγιστο πάχος 100mm σε κάθετες επιφάνειες και έως 50mm σε ταβάνια. Εργαζόμαστε σε τομείς που μπορούν να ολοκληρώνονται σε 45’.  Σε μπετόν φροντίζουμε για επαρκή επικάλυψη του οπλισμού του. Το υλικό μπορεί να αποτελέσει την τελική στρώση. Για εφαρμογή με εκτόξευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής μηχανήματα:

 - PFT GmbH: PFT G4

- HighTech GmbH: HighComb Big

- Wagner GmbH: PC 25

- Putzmeister GmbH: SP12 oder MP25

- Inotec GmbH: Inomat M8

Αν επιθυμούμε απόλυτα λείες επιφάνειες χρησιμοποιούμε σαν τελική στρώση την λεπτή κονία VELOSIT RM 204.  Δεν εφαρμόζουμε υλικά σε πυρωμένα από τον ήλιο υπόβαθρα, υπό βροχήν, ή σε συνθήκες παγετού. Δουλεύουμε σε τμήματα που μπορούν να ολοκληρώνονται σε 60 λεπτά. Φροντίζουμε για επαρκή επικάλυψη του οπλισμού του μπετόν. Το υλικό δεν χρειάζεται διαβροχή μετά την εφαρμογή και αν αυτό χρειαστεί είναι μόνον σε συνθήκες ακραίου καύσωνα και μόλις για 3-4 ώρες.

 

Προδιαγραφές

Βάση: τσιμεντοειδής PCC (πολυμερική)

Χλωριόντα: < 0,05%

Χρώμα: γκρι

Διαθέσιμος χρόνος: 30-45 min. (23ºC )

Θερμοκρασία υποβάθρου : +5°C έως + 35°  C

Αντοχή σε βροχή και βατότητα : μετά 12 ώρες

Αρχή πήξης: μετά 55 λεπτά (20ºC )

Τέλος πήξης: 120 λεπτά  (20ºC )

Συρρίκνωση (28 μέρες) :  0,1 mm/m

Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης

4 ώρες: 15 / 2 MPa

24 ώρες: 31 / 5 MPa

7 ημέρες: 45 / 8 MPa

Τελική αντοχή σε θλίψη: μετά 28 μέρες  > 56,0 MPa

Τελική αντοχή σε εφελκυσμό κάμψης > 9,0 MPa

Εφελκυσμός πρόσφυσης με primer το CP 201:  2,2 MPa

Εφελκυσμός πρόσφυσης με primer το ίδιο το RM 202:  1,8 MPa

Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,1kg/m2 X h0,5