(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

VELOSIT® WP100

Τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό για θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. ( 50m/15m βάθος). Δεν απαιτεί κανένα γαλάκτωμα. Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε 1 μόνον στρώση. Υπερβαίνει τις απαιτήσεις αντοχών R3. Αποκατάσταση του αρχικού σκυροδέματος σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές της γεωμετρίας των διατομών και της λειτουργίας του. Αποκατάσταση της γεωμετρίας του σκυροδέματος με μερική αντικατάστασή του.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Σάκοι 25kg

Κατανάλωση

Για υδροστατικές πιέσεις 50 μέτρων θετικής πίεσης, ή 15 μέτρων αρνητικής: 3,4 kg/m2

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε ξηρό χώρο χωρίς ηλιακή ακτινοβολία

Ιδιότητες

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό με ταχεία ανάπτυξη αντοχών για εφαρμογή πάνω σε μπετόν, τούβλα, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα, κλπ. Η ταχεία ανάπτυξη αντοχών καταργεί την ανάγκη διαβροχής του υλικού (curing) ή την περιορίζει, όταν οι θερμοκρασιακές συνθήκες είναι ακραίες, σε 1 μόνον ημέρα. Το υλικό είναι κατάλληλο για θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις (5 bar / 1,5 bar). Δίνει σκληρή επιφάνεια με αντοχή σε απότριψη, αντιπαγετικότητα, ανθεκτική σε υλικά επιχωμάτωσης και θαλασσινό νερό.

Το υλικό υπερβαίνει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 1504-3 class R3, για επισκευές σκυροδέματος (CR) και μπορεί να εφαρμοστεί με βάση τις αρχές 3.1 &  3.3 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΝ 1504-9. Το υλικό εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα ή εκτόξευση.

DIN EN 1504-9 / Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέματος

Αποκατάσταση του αρχικού σκυροδέματος σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές της γεωμετρίας των διατομών και της λειτουργίας του.

Αποκατάσταση της γεωμετρίας του σκυροδέματος με μερική αντικατάστασή του.

3.1 Σαν κονίαμα εφαρμοζόμενο με το χέρι

3.3 Σαν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή κονίαμα 

 • Μηδαμινή συρρίκνωση ή διόγκωση σε ξηρές ή υγρές συνθήκες
 • Άριστη εργασιμότητα
 • Υδρόφοβο   
 • Στεγανό για στήλη ύδατος έως 50 m βάσει ΕΝ 12390-8
 • Καταπόνηση σε πίεση νερού εντός 72 ωρών.
 • 45 λεπτά χρόνος εργασιμότητας και 15 MPa αντοχής σε θλίψη σε μόλις 24 ώρες      
 • Ανάπτυξη τελικών αντοχών 30 MPa (4351 psi) μέσα σε 28 μέρες                    
 • Καταπόνηση σε υδροστατική πίεση σε 3 μέρες
 • Ισχυρή πρόσφυση στο μπετόν και σε τοιχοποιία.
 • Δεν ρηγματώνεται αν εφαρμοσθεί σε μεγάλο πάχος
 • Ανθεκτικό σε χημικά διαλύματα με pH 3-12 και σε μαλακό νερό λίγων ιόντων                           
 • Ανθεκτικό σε κλιματολογικές καταπονήσεις
 • Ανθεκτικό σε θειώδη 
 • Το υλικό δεν χρειάζεται διαβροχή μετά την εφαρμογή και αν αυτό χρειαστεί είναι μόνον σε συνθήκες ακραίου καύσωνα και μόλις για 24 ώρες.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό για θετικές και αρνητικές πιέσεις.  Παραλαμβάνει 5 bar (50 μέτρα στήλη ύδατος) θετικών πιέσεων και 1,5 bar (15 μέτρα στήλη ύδατος) αρνητικών πιέσεων βάσει ΕΝ 12390-8. Πιστοποιημένο κρατικά για πόσιμο νερό. Άμεση καταπόνηση. Κατάλληλο και για θαλασσινό νερό. Σε αντίθεση με τα γνωστά τσιμεντοειδή αναμιγνύεται μόνον με νερό και αν επιθυμούμε μπορεί να εφαρμοστεί σε 1 μόνον στρώση όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Πεδίο Εφαρμογής

Μόνιμη στεγανοποίηση μεγάλου βάθους, υπογείων από έξω πριν την επιχωμάτωση και από μέσα (θεραπευτικά) , στεγανοποίηση δαπέδων, δεξαμενών ποσίμου ύδατος, βιολογικών καθαρισμών, φραγμάτων, κολυμβητικών δεξαμενών, ζαρντινιέρων, φρεατίων ασανσέρ, σιλό, υπόγειων parking μεγάλου βάθους (έως 50 μ)  κλπ. Αποτελεί ιδανικό υπόβαθρο για μετέπειτα επιστρώσεις άλλων υλικών. Ιδανικό για αρνητικές πιέσεις. Εφαρμογή και σαν γραμμική στεγανοποίηση, πάνω στην οποία πατά η τοιχοποιία και δεν απειλείται έτσι από ανερχόμενη υγρασία.

Τρόποι Εφαρμογής

Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει να έχουμε μία επιφάνεια μπετόν, τσιμεντοκονίας, τοιχοποιίας, ή απορροφητικής πέτρας καθαρή, χωρίς άλατα, τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, φωλιές). Αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο τσιμέντο. Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) και στρογγυλεύουμε με «λούκια» τις ορθές γωνίες χρησιμοποιώντας για την διαμόρφωση των λουκιών το ίδιο το υλικό. Η ελαχίστη απαίτηση αντοχών του υποβάθρου είναι 1,5 MPa σε εφελκυσμό πρόσφυσης (για να συνεργαστεί στις αρνητικές πιέσεις) και αντιστοίχως 25 MPa αντοχή σε θλίψη. Μικρότερες αντοχές είναι αποδεκτές αν δεν απαιτούνται υψηλές τιμές εφελκυσμού πρόσφυσης όπως π.χ. για εφαρμογή πάνω σε γυψοσανίδες κλπ. Το υλικό παραλαμβάνει αρνητικές πιέσεις 1,5 bar.

Την έτοιμη πλέον επιφάνεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού. Είναι σημαντικό στα τσιμεντοειδή να υπάρχει πλήρης κορεσμός ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Αν το υπόβαθρο έχει μικρες οπές πρέπει προηγουμένως να τις σφραγίσουμε τοπικά με μια σπάτουλα, διότι αυτές έχουν πάντα την τάση να εμφανίζονται στο πρώτο χέρι του υλικού. Η ιδανική διαβροχή είναι πάντα με πιεστικο, διότι αυτό επιτυγχάνει πλήρη κορεσμό ενώ συγχρόνως απομακρύνει τυχον σαθρά σημεία, τα οποία επίσης δημιουργούν φυσσαλίδες. Καλό είναι να διαβρέξουμε τόσο πολύ ώστε να λιμνάζει και λίγο νερό, τό οποίο σπρώχνουμε λίγο πιό πέρα όταν φθάσει η διάστρωση του υλικού εκεί. Πρέπει  να γνωρίζουμε, ότι φυσσαλίδες προκύπτουν στα τσιμεντοειδή και από τον αντίθετο λόγο, δηλαδή και από εφαρμογή τους πάνω σε μή απορροφητικά υπόβαθρα. Τους καλοκαιρινούς μήνες εργαζόμαστε από την ανατολή μέχρι τις 12.00, ποτέ τις απογευματινές ώρες.

Αναμιγνύουμε πολύ καλά το υλικό με 5,3 – 6,5 lit νερό / 25 kg σακί, ανάλογα με την επιθυμητή υφή (κάθετη ή οριζόντια επιφάνεια, στεγανοποίηση ή δημιουργία λουκιού). Ρίχνουμε όλη την ποσότητα νερού σε ένα καθαρό δοχείο και προσθέτουμε την σκόνη αναμιγνύοντας σε αργές στροφές (300-600 rpm) έως ότου προκύψει ομοιογενής μάζα. Επαλείφουμε με βούρτσα, σπάτουλα, ή με εκτοξευτήρα κονιαμάτων όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το μίγμα είναι εργάσιμο για 45-60 λεπτά στους 23°C. Η μάζα αυτή πρέπει να είναι τόσο πηκτή ώστε να στέκει στην βούρτσα χωρίς να στάζει. Εφαρμόζουμε με σταυρωτές κινήσεις. Το δεύτερο χέρι περνιέται με βούρτσα όταν το πρώτο χέρι τραβήξει (περίπου σε 3 ώρες στους 23°C) και αναπτύξει αντοχή.

 

Β. Εφαρμογή σε ένα μόνον χέρι:

Επιλέγουμε την σφιχτή υφή αναμιγνύοντας με λιγότερο νερό και διαστρώνουμε μικρή ποσότητα (λιγότερο από 0,5 kg/m2) υλικού  σαν προεπάλειψη, «γρατζουνιστά» με οδοντωτή σπάτουλα πάνω σε καλά βρεγμένο υπόβαθρο, φροντίζοντας με την στρώση αυτήν να γεμίσουμε τυχόν βαθουλώματα.

Αμέσως μετά πάνω στην φρέσκια στρώση αυτή διαστρώνουμε με οδοντωτή σπάτουλα «φρέσκο σε φρέσκο» την τελική ποσότητα σε 2 mm πάχος. Αυτό το πάχος επιτυγχάνεται κρατώντας λοξά σε 45° γωνία μια οδοντωτή σπάτουλα 6 mm.

Μόλις διαστρώσουμε σπατουλάρουμε αμέσως το κτενισμένο υλικό ώστε να γίνει λείο. Το υλικό δεν χρειάζεται διαβροχή μετά την εφαρμογή και αν αυτό χρειαστεί είναι μόνον σε συνθήκες ακραίου καύσωνα και μόλις για 24 ώρες.

 

Εφαρμογή για δημιουργία λουκιών

Εφαρμόζουμε σαν προεπάλειψη ένα «βουρτσιστό» από το ίδιο το υλικό πάνω στην βρεγμένη γωνία που θέλουμε να στρογγυλέψουμε. Συμπιέζουμε φρέσκο σε φρέσκο το υλικό πάνω στο βουρτσιστό με μια γυάλινη φιάλη

Προδιαγραφές

Αδιαπεράτότης νερού βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΝ 12390-8 δίνει τα εξής αποτελέσματα:           

 Θετική καταπόνηση νερού: 5,0 bar  /  Αρνητική: 1,5 bar

Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας ποσίμου ύδατος

Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δεξαμενές ποσίμου ύδατος

Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης

4 ώρες: 7 / 2 MPa

24 ώρες: 15 / 4 MPa

7 ημέρες: 21 / 4,3 MPa

Τελική αντοχή σε θλίψη: μετά 28 μέρες  > 30,0 MPa

Τελική αντοχή σε εφελκυσμό κάμψης > 5,0 MPa

Εφελκυσμός πρόσφυσης 1,0 MPa

Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,1 kg/m2 X h0,5     

Τεστ αντοχής σε ενανθράκωση: Πληροί

Θερμοκρασία υποβάθρου:  + 5 ºC - +35 ºC

Ειδικό βάρος: 1,6 kg/m3