(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Τσιμεντοκονίες

Στα κατωτέρω εικονίδια μπορούμε να επιλέξουμε πληροφόρηση για τις τεχνικές διακοσμητικών πατητών τσιμεντοκονιών, για τεχνοτροπίες τοίχων & δαπέδων, ή πληροφόρηση για οικοδομικές τσιμεντοκονίες και την βελτίωση τους μέσω προσμίκτων.

Πατητή τσιμεντοκονία τοίχων και δαπέδων

Πατητή τσιμεντοκονία τοίχων και δαπέδων

SUEDE

SUEDE

VENEZIANO

VENEZIANO

TADELAKT

TADELAKT