(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Ηλ/μαγνητική Προστασία

Μέθοδοι και υλικά θωράκισης του χώρου κατοικίας και εργασίας από προσβάλλουσες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας.

Ηλεκτρομαγνητική Προστασία

Ηλεκτρομαγνητική Προστασία