(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Θερμοπρόσοψη

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ RÖFIX

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Η ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΗΣ (ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑΡΑΤΣΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 

 Ι. Προετοιμασία υποστρώματος

1.Αξιολόγηση του υπάρχοντος υποστρώματος

Τεστ παλάμης

Αν το υπόβαθρο έχει κιμωλίαση, ή παράγει σκόνη το τρίβουμε μέχρι να φθάσουμε σε σταθερή ζώνη

Αλλιώς το απομακρύνουμε πλήρως. Πλήρως απομακρύνονται πάντα και τα ασβεστοχρώματα.

 

Τεστ κουφωμένου σοβά

Κτυπώντας τον σοβά με ένα σφυρί ελέγχουμε για τυχόν «κουφωμένα» σημεία τα οποία πρέπει να απομακρύνονται

Τεστ αποκόλλησης

Πριν από την έναρξη των εργασιών μόνωσης είναι αναγκαίος ο έλεγχος αντοχής εφελκυσμού πρόσφυσης του υφιστάμενου υποστρώματος. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συμπαγές, στεγνό και απαλλαγμένο από ουσίες που μειώνουν την πρόσφυση, όπως λίπη, ρητίνες, σκόνη κλπ. Η απαιτούμενη αντοχή εφελκυσμού του υποστρώματος πρέπει να είναι ≥ 0,08 ΜΡa.

 

Συγκολλούμε το πλέγμα οπλισμού RÖFIX P50 σε διασταση 50 Χ 50 cm με την κόλλα της θερμοπρόσοψης, αφήνοντας ελευθερο ένα κομμάτι του στο επάνω μέρος γία να το πιάσουμε και να το τραβήξουμε. Το αφήνουμε περίπου 5 ημέρες να στεγνώσει και το τραβάμε.

 

Το πλέγμα οφείλει να ξεκολλά, ενώ η κόλλα οφείλει να παραμένει πλήρως στην θέση της. Αν η κόλλα φεύγει με κομμάτια του υποβάθρου τότε το υπόβαθρο ή μέρη αυτού δεν είναι φέροντα και πρέπει να απομακρύνονται.

 

2. Καθαρισμός επιφάνειας

Ακάθαρτο υπόστρωμα καθαρίζεται με πιεστικό (max. 200 bar) και καθαρό νερό, ή με μηχανικά μέσα (ξύσιμο, ξεφλούδισμα, λείανση). Βιολογική ρύπανση (μούχλα), απομακρύνεται με χαλύβδινή βούρτσα και εμποτίζεται με μυκητοκτόνο.

 

 

3. Προεπάλειψη απορροφητικών επιφανειών

Υποστρώματα με υψηλή απορροφητικότητα, όπως τοίχοι από ελαφρομπετόν κλπ. προεπαλείφονται με ακρυλικό αστάρι, το οποίο αφήνεται να στεγνώσει για περίπου 3-4 ώρες. Αυτό εμποδίζει το πρόωρο στέγνωμα της κόλλας των θερμομονωτικών πλακών, εξασφαλίζοντας έτσι  την μέγιστη επίτευξη των αντοχών πρόσφυσης της.

 

 

4. Κάλυψη πρόσοψης


 

Η πρόσοψη να καλύπτεται πλήρως για προστασία από κάθε είδους κλιματολογικά φαινόμενα, σε κάθε φάση της εργασίας μέχρι το τέλος.

 

5. Αξιολόγηση της επιπεδότητας / εξομάλυνση υποβάθρου

Πριν από την εφαρμογή εκτιμούμε με μια ράβδο την επιπεδότητα του υποστρώματος. Η επίτευξη επιπεδότητας είναι απαραίτητη όχι μόνον για την εύκολη τοποθέτηση του συστήματος αλλά βασικά για την επίτευξη ισοπαχούς στρώσης θερμομόνωσης.

Διακυμάνσεις στο υπόστρωμα έως 1 cm να γεμίζονται σε πάχος που μπορεί ακόλουθα να αντιμετωπίσει η κόλλα του θερμομονωτικού. Μεγαλύτερα βάθη ή εξογκώματα (μέχρι 2 εκατοστά) διορθώνονται με τρίψιμο ή με γέμισμα με κονιάματα. Κάθε ανωμαλία μεγαλύτερη από 2 cm διορθώνεται με θερμομονωτικές πλάκες διαφορετικών παχών (δεν πρέπει να το πάχος να καταλήξει κάπου, να είναι μικρότερο από το πάχος που υπολογίστηκε στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θερμομόνωσης του κτιρίου).

 

6. Τοποθέτηση ράβδου εκκίνησης

Το κατώτερο άκρο του συστήματος μόνωσης εδράζεται σε μεταλλική ράγα. Η οριζοντίωση της σε καθορισμένο επίπεδο, είναι πολύ σημαντική για την σωστή τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών σε ολόκληρη την επιφάνεια του τοίχου. Η ράγα αγκυρώνεται με καρφιά σε αποστάσεις έως 50 cm και τοποθετείται τουλάχιστον 30 cm πάνω από το έδαφος.

 

7. Στήριξη της ράγας σε ανώμαλες επιφάνειες

Ανωμαλίες επιπεδότητας μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της ράβδου. Κατάλληλα παρεμβύσματα διαφορετικών παχών παραλαμβάνουν τα διάκενα.

 

ΙΙ. Εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών

 

1.    Η εφαρμογή της κόλλας στο θερμομονωτικό

Με το χέρι: Εφαρμογή της κόλλας με μια σπάτουλα στην περίμετρο της πλάκας, σε λωρίδες με πλάτος 3-4 cm και στο κέντρο, σε 3 σημεία, διαμέτρου περίπου 8cm. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι λείο μπορούμε να κτενίσουμε την κόλα με οδόντωση 10-12 mm. Επιφάνεια συγκόλλησης άνω του 40%

Μηχανικά: Για τοποθετηση κόλλας με μηχανικό τρόπο η διάστρωση ακολουθεί αυτό το σχημα («W”)

 

Για πλήρη κάλυψη: Να επιτυγχάνεται  μια επιφάνεια επαφής με το υπόβαθρο άνω του 80%. Η κόλλα διαστρωνεται στην πλάκα και/είτε στο υπόβαθρο. Να τηρούνται οι χρόνοι στεγνώματος της κόλλας όταν επιλέξουμε να την διαστρώνουμε στο υπόβαθρο.

Μετά την εφαρμογή της κόλλας στο υπόστρωμα τοποθετούμε το θερμομονωτικό και το συμπιέζουμε κτυπώντας το με μια επιμήκη ράβδο αλφαδιάσματος. Η τοποθέτηση γίνεται από κάτω προς τα πάνω σε επαφή χωρίς διάκενα. Στις γωνίες όπως και στην επιφάνεια ακολουθούμε την λογική της πλινθοδομής. Η συμπίεση εξασφαλίζει μια καλή πρόσφυση και αποτρέπει την παραμόρφωση των θερμομονωτικών πλακών στις άκρες τους.

 

1.1. Εφαρμογή της κόλλας για ορυκτοβάμβακα

Πριν την άμεση συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών από πετροβάμβακα, με την κατάλληλη για το υλικό αυτό κόλλα (Röfix Unistar) διαστρώνουμε με μια λεία σπάτουλα ένα λεπτό στρώμα της κόλλας, στις πλάκες. Αυτό η προεπάλειψη μπορεί να παραλειφθεί εάν οι πλάκες φέρουν ήδη εργοστασιακή προεπάλειψη από την παραγωγή τους.

 

2. Άνοιγμα τρυπών για την μηχανική αγκύρωση

Οι θερμομονωτικές πλάκες πολυστυρενίου αγκυρώνονται με πλαστικά ή με μεταλλικά βύσματα. Ο ορυκτοβάμβακας αγκυρώνεται υποχρεωτικά μόνον με μεταλλικά βύσματα. Τα βύσματα τοποθετούνται στις οπές των διατρημάτων που έχουμε ήδη ανοίξει. Το βάθος διάτρησης στο φέρον υπόστρωμα πρέπει ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές (συνήθως τουλ. 5-6 cm στην περίπτωση συμπαγών υλικών υποβάθρου και τουλ. 8-9 cm στην περίπτωση πορωδών οικοδομικών υλικών). Ο αριθμός, η θέση και ο τύπος των βυσμάτων καθορίζεται από τις προδιαγραφές.

Τα εργαλεία διάτρησης θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τον τύπο του υλικού του υποβάθρου, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η βέλτιστη ασφάλεια κατά την τοποθέτηση των βυσμάτων. Στην φάση της τοποθέτησης με το σφυρί αποφεύγουμε τα έντονα κτυπήματα διότι μπορεί να προκαλέσουν την θραύση του υποβάθρου, αν αυτό έχει λεπτό πάχος.

Η βασική δύναμη αποκόλλησης των πλακών είναι ο ισχυρός άνεμος. Οι άνεμοι πλήττουν περισσότερο μια ζώνη πλάτους 2 m εκατέρωθεν των γωνιών του κτιρίου. Στην ζώνη αυτή είναι απαραίτητο για να αυξηθεί ο αριθμός των βυσμάτων σε τουλάχιστον 8τεμ / m² (με επιπλέον βύσματα στις γωνίες των πλακών).

 

2.1. Τα βυθιζόμενα βύσματα στήριξης

Σας προτείνουμε την χρήση βυθιζομένων βυσμάτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερμογέφυρες. Για τον σκοπό αυτό αφαιρούμε από το θερμομονωτικό, με την κατάλληλη κεφαλή, έναν δίσκο πάχους 2 cm και τοποθετούμε το βύσμα μέσα στην οπή αυτήν. Ακολούθως καλύπτουμε την κεφαλή του βύσματος γεμίζοντας την οπή με ένα πώμα από το ίδιο το θερμομονωτικό υλικό.

 

2.2. Πρόσθετη μηχανική στήριξη στον πετροβάμβακα

Στις μονωτικές πλάκες από πετροβάμβακα χρησιμοποιούμε μόνον μεταλλικά καρφιά με κάπως αυξημένο αριθμό, δηλαδή περισσότερα από 4 τεμ / m², τοποθετώντας πάντα 2 αντί για ένα καρφί στο μέσον της πλάκας.

 

ΙΙΙ. Εφαρμογή της στρώσεως οπλισμού

1. Λείανση της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών

 

Μετά τη σκλήρυνση του κονιάματος συγκόλλησης (περίπου μετά 2-3 ημέρες) κάθε εξέχον σημείο των πλακών κόβεται ή/και τρίβεται, με τα κατάλληλα εργαλεία. Μία επιμήκης σπάτουλα τυλιγμένη με γυαλόχαρτο μπορεί να λειάνει μεγάλες επιφάνειες γρήγορα. Κάθε ανομοιομορφία πρέπει να σβήσει και ακολούθως να σκουπιστούν από την επιφάνεια όλα τα σαθρά υπολείμματα. Επίσης, αν το θερμομονωτικό, για διάφορους λόγους, έμεινε εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες για περισσότερες από 14 ημέρες, πρέπει να γυαλοχαρτίζεται επιφανειακά ώστε να απομακρυνθεί η καταπονημένη από τον καιρό επιφανειακή ζώνη του.

1.1 Προετοιμασία για την εγκατάσταση των ποδιών
των παραθύρων

Μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών και μετά την εξομάλυνση των ακμών τους με τρίψιμο, είναι αναγκαίο να προετοιμάσει κανείς τον χώρο που θα δεχθεί τα περβάζια των παραθύρων, το κιβώτιο των ρολών, και άλλα τυχόν αξεσουάρ για παράθυρα και πλαίσια των θυρών. Σκοπός των προπαρασκευαστικών εργασιών αυτών είναι η απρόσκοπτη εγκατάσταση όλων αυτών των στοιχείων, χωρίς τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα και την αντοχή του συστήματος θερμοπρόσοψης. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να διαμορφώσουμε το θερμομονωτικό στο κατάλληλο γεωμετρικό σχήμα ώστε να υποδεχθεί με ακρίβεια τα στοιχεία αυτά. Στις πιο κάτω εικόνες βλέπουμε ένα έτοιμο σύστημα υποδοχής τυποποιημένης ποδιάς.

 

1.2. Απόληξη θερμοπρόσοψης σε παράθυρα και πόρτες

 

Εδώ βλέπουμε τον οπλισμο της εσωτερικής γωνίας και την υπό 45° τοποθέτηση ενός τεμαχίου οπλισμού στην εξωτερική γωνία του παραθύρου.

 

Λειαίνουμε με το τριβίδι κάθε γωνία ώστε να δεχθεί το προστατευτικό γωνιόκρανο. Οι ακμές των κτιρίων, παραθύρων και πλαισίων θυρών πρέπει να προστατεύονται με γωνιόκρανα από PVC, αλουμίνιο, ή ανοξείδωτο χάλυβα που τοποθετούνται με το κατάλληλο κονίαμα ή την έτοιμη πάστα οπλισμού. Τα γωνιόκρανα απολήγουν σε πλέγμα το οποίο επικαλύπτεται από το πλέγμα της πρόσοψης.

 

Οπλισμός των λαμπάδων στα παράθυρα

 

Το θερμομονωτικό δεν πρεπει να έχεο αρμό στις γωνίες των παραθύρων. Στα σημεία αυτά κόβεται σαν “L”

 

Τα ειδικά τεμάχια παραθύρων

Τα ειδικά τεμάχια για παράθυρα και πόρτες έχουν σαν αποστολή την στεγανή σφράγιση της επαφής του κουφώματος με την οπλισμένη και επιχρισμένη στρώση της θερμοπρόσοψης, αφενός, και την αισθητική σύζευξη των δύο αυτών δομικών στοιχείων μεταξύ τους, αφετέρου. Σε γενικές γραμμές οι ράβδοι έχουν μια στεγανή αυτοκόλλητη πλευρά χάρις στην οποία κολλούν πάνω στο κούφωμα. Πολλές φορές έχουν και στην μπρος πλευρά τους ένα αυτοκόλλητο strip ώστε να κολλά κανείς εκεί, προσωρινά, ένα νάιλον και να προστατεύει το κούφωμα από τις εργασίες που ακολουθούν.

 

2. Παρασκευή του κονιάματος οπλισμού.

Η τοποθέτηση του πλέγματος οπλισμού, ή των ειδικών τεμαχίων πλέγματος οπλισμού

γίνεται πάνω σε μια φρέσκια πρώτη στρώση του κονιαματος IA622 ή για ορυκτοβάμβακα W50.

Το μίγμα παρασκευάζεται με την συγκεκριμμένη ποσότητα νερού και καλή ανάμιξη με δράπανο.

 

3. Τοποθέτηση της πρώτης συγκολλητικής στρώσης

Στην διογκωμένη πολυστερίνη ξεκινάμε κατευθείαν με την στρώση ή οποία, όσο είναι φρέσκια, θα δεχτεί το πλέγμα.

Στην περίπτωση του κοινού πετροβάμβακα τρίβουμε μια λεπτη στρώση του υλικού πάνω στην επιφάνεια, ώστε να λειτουργήσει σαν primer της επόμενης στρώσης ή οποία, όσο είναι φρέσκια, θα δεχθεί επάνω της το πλέγμα οπλισμού. Υπάρχουν πετροβάμβακες όπου αυτόείναι περιττό.

Η πρώτη αυτή στρώση, διαστρώνεται πάντοτε κάθετα, από την κορυφή του κτιρίου προς τα κάτω, σε ζώνη πλάτους περίπου 1,1 m.

 

4. Τοποθέτηση πλέγματος οπλισμού

Ξετυλίγουμε το πλέγμα από πάνω προς τά κάτω και το συμπιέζουμε στο κέντρο του με την σπάτουλα σε μια κάθετη ζώνη με την λογική του «κορμού»

 

Τώρα, εκατέρωθεν του «κορμού» συμπιέζουμε, σε διαδοχικές στρώσεις υπο γωνίαν, σαν να ζωγραφίζουμε κλαδιά ελάτου.

 

Ακολουθεί το επόμενο, διπλανό, πλέγμα. Προηγουμένως έχουμε διαστρώσει ξανά την κάθετη ζώνη κόλλας. Στο σημείο αλληλοεπικάλυψης (10 cm) είναι προτιμότερο να συμπιέσουμε εκεί το πρώτο πλέγμα και ακολούθως το δεύτερο επάνω του, παρά να προσθέσουμε τοπικά ζώνη κόλλας.

 

Στην κάτω απόληξη του συστήματος τοποθερτούμε τον νεροσταλλάκτη

 

Ο κάθε σταλλάκτης ενώνεται εν σειρά με τον επόμενο του

 

5. Προστασία των αρμών διαστολής

Με την ίδια λογική προστατεύουμε -ενώ συγχρόνως στεγανοποιούμε- τους αρμούς διαστολής. Η απόληξη της στεγανοποιητικής ταινίας σε πλέγμα εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή του στο σύστημα.

 

6. Εξομάλυνση τοπικών μικροανισοσταθμιών

Την επόμενη ημέρα, η ζώνη οπλισμού, δεν έχει αναπτύξει ακόμη σοβαρές αντοχές. Αυτές επαρκούν όμως για ένα απαλό γυαλοχάρτισμα που δίνει ένα καλό φινίρισμα.

 

 

IV. Εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος

 

1.Προεπάλειψη για την εφαρμογή του χρωμοσοβά

 

Η προεπάλειψη μπορεί να αρχίσει όταν η στρώση οπλισμού στεγνώσει, συνήθως μετά από 3-5 ημέρες Χρησιμοποιούμε το primer Putzgrund Uni το οποίο στεγνώνει μέσα σε 3 ώρες. Όταν πρόκειται να ακολουθήσουν σιλικονούχοι ή πυριτικοί χρωμοσοβάδες εφαρμόζουμε αντίστοιχο primer. To primer περνιέται με βούρτσα σε ένα μόνον χέρι. Ο σκοπός της εφαρμογής του είναι η βελτίωση της διάστρωσης του χρωμοσοβά καθώς και η επίτευξη πρόσφυσής του. Όταν ακολουθούν χρωμοσοβάδες έντονων αποχρώσεων τα primer χρωματίζονται στον ίδιο περίπου κωδικό απόχρωσης.

1. Προετοιμασία του χρωμοσοβά

Οι χρωμοσοβάδες (ακρυλικοί / KHP ή σιλικονούχοι, πυριτικοί, υβριδικοί /  SiSi)    
διατίθενται έτοιμοι σε μορφή πάστας, στην επιθυμητή απόχρωση. Αρκεί λοιπόν μια απλή ανάμιξη με δράπανο χαμηλής ταχύτητας, πριν την εφαρμογή τους.

 

  1. 3. Διάστρωση του χρωμοσοβά

Οι χρωμοσοβάδες διαστρωνονται 24 ώρες μετά την στρώση οπλισμού σε πάχος στρώσης που αντιστοιχεί στον κόκκο τους. Το εργαλείο της διάστρωσης αυτής είναι μια ανοξείδωτη χαλύβδινη σπάτουλα την οποία κρατούμε υπο κατάλληλη γωνία. Ακολούθως με μια σπάτουλα μεγάλου μήκους απαλύνουμε την επιφάνεια ώστε να διορθωθεί κάθε εξέχον σημείο.

 

Όταν ο διαστρωμένος χρωμοσοβάς δεν «κολλά» πλέον στο εργαλείο είναι αναγκαίο να τον συμπιέσουμε διαμορφώνοντάς τον συγχρόνως. Αυτό επιτυγχάνεται με μία επιμήκη πλαστική σπάτουλα με την οποία συμπιέζουμε το υλικό, ενώ με τις κατάλληλες κινήσεις του δίνουμε την επιθυμητή μορφή (οριζόντιες, κάθετες, χιαστές γραμμώσεις, ή κυκλική εμφάνιση). Το αποτέλεσμα ελέγχεται πάντα σε φυσικό φως, ποτέ με χρήση τεχνητών πηγών φωτισμου.

 

Διακοπή στην εργασία διάστρωσης και διαμορφωσης του χρωμοσοβά ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης ανομοιομορφιών οι οποίες γίνονται πιο έντονες μόλις αυτός στεγνώσει. Για τον λόγο αυτόν οργανώνουμε τις υποχρεωτικές αυτές διακοπές έτσι ώστε να συμπέσουν σε ακμές του κτηρίου, σε υδροροές, παράθυρα κλπ. Η χαρτοταινία είναι και εδώ το απαραίτητο υλικό για μιαν αόρατη μετάβαση, από την μια, στην επόμενη φάση εργασίας. Με μια αυτοκόλλητη χαρτοταινία μπορούμε να διαχωρίσουμε τις αποχρώσεις κατά μήκος μια προκαθορισμένης ευθείας.

 

4. Σφράγιση των αρμών διαστολής

Ακολουθούμε την σειρά εργασιών σφράγισης όπως αυτό εικονίζεται ανωτέρω και αφού έχει στεγνώσει τελείως ο χρωμοσοβάς. Το κορδόνι αφρού κλειστών κυψελών οφείλει να έχει μια διαμετρο που να υπερβαίνει κατά 20% το πλάτος του αρμού, ώστε να σφηνώνει και να στέκεται. Το βυθίζουμε σε βάθος που αντιστοιχεί στο 60-80% του πλάτους του αρμού διαστολής. Η εργασία σφράγισης με την κατάλληλη μαστίχη δεν πρέπει να διακοπεί πουθενά. Μέσα σε 5 λεπτά ραντίζουμε την μαστίχη με σαπουνόνερο και την εξομαλύνουμε με μια υγρή βούρτσα ή πινέλλο. Αφαιρούμε αμέσως την χαρτοταινία. Η ειδική μαστίχη μπορεί ακολούθως να βαφτεί στο επιθυμητό χρώμα.

 

V. Πρόσθετη ενίσχυση στην χαμηλή ζώνη του κτηρίου

Στην ζώνη μετάβασης από το υπόγειο στο υπέργειο τμήμα του συστήματος, χρησιμοποιούμε αδιαπέρατα από το νερό θερμομονωτικά και επαλειφόμενες στεγανοποιητικές στρώσεις, τόσο πίσω όσο και μπρος από το θερμομονωτικό.

 

 

Σε όλα τα συστήματα, εκτός από την περίπτωση όπου επικαλύπτουμε με κεραμικά πλακίδια πρέπει να εφαρμοστεί, -σε μία ζώνη ύψους έως τουλ. 2 m από το έδαφος-, μία επιπλέον στρώση πλέγματος. Αυτή θα  προστατεύει το σύστημα από μηχανικές, ανθρωπογενείς, καταπονήσεις.