(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Υπόγειο

Στεγανοποιήσεις υπογείων εξωτερικά και εσωτερικά με υλικά ελαστικά ή τσιμεντοειδή, με υλικά που συγχρόνως κάνουν και φραγή ραδονίου, εφαρμοζόμενα σαν επάλειψη, η σαν αυτοκόλλητες μεμβράνες.

Εσωτερικά Υπογείου

Εσωτερικά Υπογείου

Εξωτερικά υπογείου

Εξωτερικά υπογείου

Αυτοκόλλητη μεμβράνη

Αυτοκόλλητη μεμβράνη