(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Σκυρόδεμα

Πρόληψη και θεραπεία ενανθράκωσης σκυροδέματος, πρόσμικτα για στεγανοποίηση, ρευστοποίηση, υπερρευστοποίηση σκυροδέματος.