(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Σκυρόδεμα

Πρόληψη και θεραπεία ενανθράκωσης σκυροδέματος (link), πρόσμικτα για στεγανοποίηση (link), ρευστοποίηση, υπερρευστοποίηση σκυροδέματος.

Ενανθράκωση σκυροδέματος

Ενανθράκωση σκυροδέματος

Πρόσμικτα στεγανοποίησης

Πρόσμικτα στεγανοποίησης