(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Βαφή Πρόσοψης

 

 

 

H έγχρωμη αδιαβροχοποίηση της πρόσοψης δεν επιτυγχάνεται αυτόματα με κάθε λεγόμενο «ακρυλικό χρώμα» ούτε με αυτοαποκαλούμενα «αδιάβροχα χρώματα» ούτε με κανένα από την πλειάδα των γνωστών υλικών της βιομηχανίας χρωμάτων. H μη διαφανής αδιαβροχοποίηση πρόσοψης με έγχρωμες επαλείψεις (βαφές) επιτυγχάνεται μόνον, με εξειδικευμένα και πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτό, υλικά.

H παραγωγή αδιάβροχου χρώματος απαιτεί υψηλή και συγκεκριμένη τεχνογνωσία γιατί, όπως -και μόνον- στα στεγανοποιητικά υλικά, πρέπει να μεγιστοποιεί παραμέτρους που μεταξύ τους είναι αντίμαχες και αλληλοεξουδετερώνονται (υδρατμοπερατότης έναντι αδιαβροχοποίησης, πορώδες διαπνοής έναντι δυνατότητος αυτοκαθαρισμού, ελαστικότητα έναντι μηχανικών αντοχών απότριψης κλπ.).

Είναι εύκολο να παρασκευάσει κανείς «αδιάβροχο χρώμα» αν αρχίζει να παραιτείται από τις αντικρουόμενες αυτές ιδιότητες όπως κατ’ αρχάς από την δυνατότητα διαπνοής. Τέτοια χρώματα ήταν τα γνωστά τύπου «ρελιέφ» τα οποία αδιαβροχοποιούσαν μεν, στραγγαλίζοντας όμως το πορώδες και την δυνατότητα εξόδου των υδρατμών οι οποίοι διαπότιζαν, μέσω της ώσμωσης, τους τοίχους από μέσα προς τα έξω αχρηστεύοντας την θερμομόνωση και το φυσικό «λ» της τοιχοποιίας.

Είναι απλό επίσης να επιτύχει κανείς εκπληκτικό συντελεστή διαπνοής αν παραιτηθεί από την αδιαβροχοποίηση, την δυνατότητα αυτοκαθαρισμού και μηχανικών αντοχών σε απότριψη. (π.χ. υδροχρώματα, ασβεστοχρώματα). Από την άλλη όμως, το ζωτικό αυτό πορώδες που επιτρέπει την διαπνοή είναι ταυτόχρονα και το σημείο εισόδου της βροχής, των ρύπων και των όξινων βλαβερών ουσιών.

 

 

Μπορεί λοιπόν να φαντασθεί κανείς τι τεχνογνωσία απαιτείται για να παραχθεί ένα αδιάβροχο χρώμα σαν το Brillux Evocryl 200 το οποίο ενώ έχει διαπνοή πολύ άνω από την απαίτηση του DlN ΕΝ, όχι μόνο δεν πάσχει από τις, λόγω της καλής αυτής διαπνοής του, εξουδετερούμενες δυνατότητες αδιαβροχοποίησης, αναστολής ενανθράκωσης και αντοχής σε αυτοκαθαρισμό αλλά τουναντίον υπερβαίνει δραστικά και σε εκείνες τα αντίστοιχα DlN ΕΝ.

 

 

Tο χρώμα Brillux Evocryl 200 Evocryl είναι κατ' αρχάς τελείως αδιάβροχο κατά DIN ΕΝ 52 617. Επιπλέον έχει την ιδιότητα της υψηλής διαπερατότητας, επιτρέποντας στον υδρατμό να περάσει από μέσα προς τα έξω, ενώ συγχρόνως αποκλείει την διείσδυση της βροχής από έξω προς τα μέσα.

 

H επαναφορά παλαιού τοίχου στο φυσικό του «λ»
Ένας τοίχος που έχει απορροφήσει υγρασία έχει χάσει τον φυσικό του συντελεστή θερμοαγωγιμότητας («λ»). H ενέργεια της κεντρικής θέρμανσης καταναλίσκεται άσκοπα για να εξαερώνει την δεσμευμένη -και διαρκώς ανανεούμενη από τις βροχές-, στα τριχοειδή υγρασία. H βαφή με Brillux Evocryl 200 απαγορεύει οριστικά την ανανέωση της υγρασίας (από τη βροχή) επιτρέποντας συγχρόνως στη δεσμευμένη να εξέλθει οριστικά προς τα έξω. Έτσι το δομικό στοιχείο ξηραίνεται και επανέρχεται στο φυσικό του «λ».

H Τεχνολογία Evoflex.

 

 

Η ασυνήθιστη προστασία που παρέχει, στηρίζεται και στην τεχνολογία Evoflex:

Ανόργανα στοιχεία επικαλύπτουν τα εύκαμπτα συνδετικά συστατικά καθώς και τα πάντα ευπαθή, στα χρώματα, πιγμέντα που εμπεριέχονται εκεί. Με τον τρόπο επιτυγχάνεται μια εύκαμπτη σκληρότητα της επιφάνειας που αποτρέπει την επικάθιση ανόργανων και οργανικών ρύπων. Οργανικοί μικρορρύποι οι οποίοι, σε βιομηχανικό ή μολυσμένο αστικό περιβάλλον, κατορθώνουν να επικαθίσουν, εξουδετερώνονται από την φωτοκαταλυτική δράση αυτοκαθαρισμού του χρώματος.

 

 

O επαναστατικός αυτοκαθαρισμός ετερογενούς φωτοκατάλυσης του Brillux Evocryl 200


Στο χρώμα αυτό ο αυτοκαθαρισμός ακολουθεί την πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Το επαναστατικό αδιάβροχο χρώμα προσόψεων Brillux Evocryl 200 Evocryl βιοαποδομεί κάθε υγρό ή αέριο, οργανικό ή ανόργανο ρύπο, που είτε αποτίθεται πάνω του, είτε έρχεται σε απλή αέρια επαφή μαζί του. Ο ρύπος μετατρέπεται διαρκώς σε νερό και αβλαβή άλατα που ξεπλένονται από την βροχή.
Το αδιάβροχο χρώμα Brillux Evocryl 200 Evocryl περιέχει μια νανοκρυσταλλικά τροποποιημένη μορφή του ημιαγωγού-καταλύτη TiO2 (διοξείδιο τιτανίου).

 

Η υπεριώδης ακτινοβολία του ηλιακού φωτός κάνει το φωτοενεργά τροποποιημένο TiO2 να αποδεσμεύει ηλεκτρόνια

 

 

τα μόρια οξυγόνου του αέρα (O2) προσλαμβάνουν τα αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια

 

 

τα αρνητικά φορτισμένα μόρια οξυγόνου αντιδρούν με τα μόρια ύδατος του αέρα

 

 

από την αντίδραση τους προκύπτει H2O2 και οξυγόνο

 

 

 

Οι ρυπογόνες οργανικές αποθέσεις πάνω στην πρόσοψη προσβάλλονται από το H2O2, οξειδώνονται και αποδομούνται

 

Εκτός από τη δυνατότητα καταστροφής των ρυπογόνων και τοξικών ουσιών οργανικής προελεύσεως που λερώνουν την πρόσοψη, γίνεται παράλληλα και οξείδωση των ανόργανων ιόντων του αέρα που έρχονται σε επαφή με αυτήν (π.χ. ΝΟ2-, CN-, S-2, S2O3-2 κ.α.) εξουδετερώνοντας έτσι εκεί το φωτοχημικό νέφος των μεγάλων πόλεων.
Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι το τροποποιημένο, σαν νανοφωτοκαταλύτης, TiO2 δεν συμμετέχει στην αντίδραση και έτσι ούτε ξοδεύεται το ίδιο, ούτε σταματά ή εξασθενίζει ποτέ ο φωτοκαταλυτικός αυτοκαθαρισμός.

 

 To χρώμα Brillux Evocryl 200 σαν υλικό προστασίας εμφανούς μπετόν (φραγή ενανθράκωσης).

Για την παραγωγή υλικού έγχρωμης αδιαβροχοποίησης επιχρισμάτων (σοβάδων) απαιτείται όπως εξηγήσαμε υψηλή τεχνογνωσία και συνδυασμός πολλών προδιαγραφών.

Ακόμη πιο κρίσιμες είναι όμως οι απαιτήσεις για τις βαφές εμφανούς μπετόν. Οι απαιτήσεις στις ιδιότητες ενός χρώματος βαφής σκυροδέματος έχουν ανατραπεί οριστικά από την προ τριαντακονταετίας εποχή των «τσιμεντοχρωμάτων». Σήμερα πια δεν αρκεί να χρωματίζεται η πρόσοψη, ή και να αδιαβροχοποιείται ακόμη, αλλά να οφείλει να προστατεύεται πέρα από τα φυσικά φαινόμενα (βροχή, ήλιος, αέρας, εναλλαγή θερμότητας) και από περιβαλλοντολογικές καταπονήσεις (βιομηχανική ρύπανση, μόλυνση πόλης, όξινες αποθέσεις, διείσδυση CO2 και SO2, που μειώνουν το αλκαλικό pH του μπετόν και το οδηγούν σε ενανθράκωση.

Ακόμη και ένα εντελώς καινούργιο κτίριο κινδυνεύει να υποστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δραστική μείωση της αξίας του από οξείδωση του οπλισμού αν δεν προστατευθεί έγκαιρα από τους ανωτέρω παράγοντες.

Οι βλαβερές ουσίες της ατμόσφαιρας δεν είναι σε θέση να καταστρέψουν μια πρόσοψη όσο βρίσκονται σε αέρια μορφή. Αφού όμως διαλυθούν σε νερό (από την βροχή π.χ.) αποκτούν την δυνατότητα να διεισδύουν στα δομικά στοιχεία.

 

Περιγραφή του μηχανισμού ενανθράκωσης του μπετόν
Κατά την πήξη του τσιμέντου παράγεται ως γνωστόν υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2. Tο υδροξείδιο αυτό πλεονάζει στο σκυρόδεμα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι 25% περίπου του βάρους του τσιμέντου, υπάρχει μετά την κρυστάλλωση υπό μορφή υδροξειδίου του ασβεστίου. Αποτέλεσμα του πλεονάσματος αυτού είναι το υψηλό αλκαλικό pH του μπετόν (περίπου 12,5). Όσο ο οπλισμός βρίσκεται μέσα στο αλκαλικό αυτό περιβάλλον είναι προστατευμένος από οξείδωση. Αντιδράσεις όμως με διεισδύουσες όξινες ουσίες μειώνουν διαρκώς το pH.
Την μέγιστη σημασία έχει εδώ η επίδραση του CO2. Αυτό αφομοιώνεται τριχοειδώς από την επιφάνεια του μπετόν, διαλυμένο στο νερό της βροχής, μαζί μάλιστα με SO2 (σε βιομηχανικές και μολυσμένες περιοχές). Tο αποτέλεσμα της απορρόφησης του CO2 είναι η εξουδετέρωση της αλκαλικότητας:

Cα(OH)2 + H2O + CO2 = CaCO3 + 2H2O

Το δημιουργούμενο ανθρακικό ασβέστιο δίνει και το όνομα της ενανθράκωσης στο φαινόμενο αυτό. H ενανθράκωση επιταχύνεται δραστικά από πόρους, φωλιές, κακοτεχνίες, ανομοιογενή κακή δόνηση μικρή επικάλυψη κ.λπ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ενανθράκωση μένει απαρατήρητη για πολλά χρόνια. Μόνον όταν οξειδωθεί ο οπλισμός παρατηρούνται, βρέχοντας την επιφάνεια τριχοειδείς ρωγμές λόγω της διόγκωσής του ή όταν αποκολληθούν βίαια οι επικαλύψεις του οπλισμού (σεισμός π.χ.) γίνεται ορατή η οξείδωση.

Το χρώμα Brillux Evocryl 200 σαν φραγή ενανθράκωσης

Αρκεί να αναφερθεί εδώ ότι οι προδιαγραφές DIN εγκρίνουν και πιστοποιούν χρώματα σαν φράγματα ενανθράκωσης σκυροδέματος, μόνον όταν αυτά αποτελούν μέρος ολοκληρωμένων συστημάτων αποκατάστασης (εποξειδικό μίνιο, ειδικές κονίες αποκατάστασης, ειδική προεπάλειψη, ειδικό χρώμα τέλος) δηλαδή προϊόντα μίας συνολικής ερευνητικής και παραγωγικής διαδικασίας και όχι αποσπασμένα προϊόντα βαφής της βιομηχανίας χρωμάτων.

Tα DIN ΕΝ θεωρούν ότι ένα υλικό δημιουργεί φράγμα ενανθράκωσης όταν μια στρώση του πάχους s αντιστέκεται σε διαπίδυση του CO2 και του SO2 όσο ισοδύναμο πάχος στρώσης αέρα SD πάχους 50m. H ισοδύναμη στρώση SD του Brillux Evocryl 200 Evocryl σε φιλμ 150μ είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από την απαίτηση του DIN ΕΝ.

Και τέλος μια πρακτική συμβουλή για την αγορά πραγματικά αδιάβροχων χρωμάτων, μια και κάθε σχεδόν ακρυλικό έχει πλέον αυτοανακηρυχθεί σε «αδιάβροχο» (όπως και κάθε εσωτερικό πλαστικό σε «πλενόμενο»).
Ένα αδιάβροχο χρώμα προσόψεων είναι σίγουρα τέτοιο αν διαθέτει παράλληλα και πιστοποίηση φραγής ενανθράκωσης.

Αν δεν την διαθέτει δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε δεν είναι αδιάβροχο. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να υποψιασθούμε ότι η αδιαβροχοποίηση είναι τουλάχιστον μέτρια, αν όχι απούσα.

 

ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΟ BRILLUX EVOCRYL 200

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

Αδιάβροχη φωτοκαταλυτική βαφή Evocryl 200, τεχνολογίας Evoflex  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2015)

Η απόλυτη προστασία του σκυροδέματος από την ενανθράκωση, η οποία επιταχύνεται από τους αέριους ρύπους στο αστικό περιβάλλον και την γειτνίαση

με θαλασσινό περιβάλλον (2014-2015).

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ:

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Evocryl 200τεχνολογίας Evoflex (2002)

 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ:

ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ Evocryl 200, τεχνολογίας Evoflex . Ακόμη και εσωτερικά,

αξιοποιώντας φάσμα του τεχνητού φωτισμού, έχουμε φωτοκαταλυτική δράση που εξουδετερώνει αέριους ρύπους.

 

ΙΑΣΩ:

Αδιάβροχη φωτοκαταλυτική βαφή Evocryl 200τεχνολογίας Evoflex  (2015- 2016). Η απόλυτη προστασία του σκυροδέματος

από την ενανθράκωση, η οποία επιταχύνεται από τους αέριους ρύπους στο αστικό περιβάλλον. Έργο 2016

 

 Κτίριο ΔΑΚΩΝ: 

Βασιλίσσης Σοφίας και Λυκαονίας. (έναντι Ιπποκράτειου Νοσοκομείου)

 

Ξενοδοχείο Porto Heli:

Μια μικρή χερσόνησος εκτεθειμένη στην θάλασσα. Προστασία με αδιάβροχη φωτοκαταλυτική βαφή

Evocryl 200, τεχνολογίας Evoflex.  Η απόλυτη προστασία του σκυροδέματος από την ενανθράκωση,

η οποία επιταχύνεται από την γειτνίαση με το θαλασσινό περιβάλλον (2014-2015)

 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος:

Σε γειτνίαση με θαλασσινό περιβάλλον. Προστασία κάθε εμφανούς σκυροδέματος (2016)

 

Ξενοδοχείο Damnoni Ρέθυμνο (μερική άποψη):

200 βίλλες, με αδιάβροχη φωτοκαταλυτική βαφή Evocryl 200, τεχνολογίας Evoflex.

Η απόλυτη προστασία του σκυροδέματος από την ενανθράκωση, η οποία επιταχύνεται από την γειτνίαση με το θαλασσινό περιβάλλον.

(2014-2015)

 

ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΙΡΑΝΩΝ:

70.000 μ2, ΒΑΜΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ Evocryl 200τεχνολογίας Evoflex

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ LATEXFARBE 992 ΠΟΥ ΦΡΑΣΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΟΞΙΝΕΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

 

Διοίκηση Ιδρύματος Αριστοτέλης Ωνάσης:

Εναντι Πύλης Αδριανού. Έντονα ρυπογόνο περιβάλλον από καυσαέρια.

 

Palazzo στα Μουράγια της πόλεως της Κερκύρας

 

Μουσείο σύγχρονης Τέχνης (κτίριο Φιξ). Οι επιφάνειες εμφανούς μπετόν.

 

ΟΙΝΟΠΟΙΙΟ ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΡΙΤΣΩΝΑ

 

Μονάδα Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης, Μήλος. Βαφή Σιλό.

 

ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: ΤΑ ΕΜΦΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

 

Υπαίθρια ζωγραφική, ή οποία ενώ ομορφαίνει, συγχρόνως αδιαβροχοποιεί και

προστατεύει το κτίριο. Πάνω από όλα όμως είναι αθάνατη.

Τα “ταυροκαθάψια“ ζωγραφίζονται με το Evocryl 200, τεχνολογίας Evoflex

στην πρόσοψη του λιμενικού σταθμού Ηρακλείου.