(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Θερμοπρόσοψη

Πλήρες σύστημα θερμοπρόσοψης. Μέσα από την ιστοσελίδα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει video εφαρμογών, ο δε μελετητής μπορεί να βοηθηθεί από εκατοντάδες τομές AutoCad με θέμα την θερμοπρόσοψη.

RÖFIX KHP

Ακρυλικός σοβάς για συστήματα θερμοπρόσοψης σε οργανικ...

RÖFIX P50 Armierungsge...

Πλέγμα οπλισμού θερμοπρόσοψης. ETA-04/0033 (ETAG 004),...

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Επίχρισμα για συστήματα θερμοπρόσοψης σε βάση σιλικόνη...

RÖFIX W50

Κονία συγκόλλησης & τοποθέτησης οπλισμού συστημάτω...