(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

RÖFIX KHP

Ακρυλικός σοβάς για συστήματα θερμοπρόσοψης σε οργανική βάση. Έτοιμο αδιάβροχο διακοσμητικό επίχρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους. Διάφορες κοκκομετρίες από 1,0 έως 3,0 mm. ETAG 004:2000 DOP 247601

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Δοχεία 25 kg

Χρωματικοί Τόνοι

Βάση χρωματολογίου

Κατανάλωση

Για κόκκο από 1,0 mm έως 3 mm αναλογικά από 2,0 έως 3,8 kg/m2

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες σε ξηρό και δροσερό χώρο. Προστασία δοχείων από παγετό.

Ιδιότητες

Το έτοιμο ελαστικό ινοπλισμένο επίχρισμα Röfix KHP δημιουργεί μια διακοσμητική επιφάνεια υψηλών μηχανικών και κλιματολογικών αντοχών με υψηλή ικανότητα διαπνοής. Η βάση του είναι  οργανική με συνδετικό υλικό και λευκή άμμο μαρμάρου. Ελαστικότητα, άριστη εργασιμότητα, τεχνολογία Relax της Röfix.

Πεδίο Εφαρμογής

Εφαρμογή πάνω σε συστήματα θερμοπρόσοψης (ETICS) αλλά και ανεξάρτητα, σαν έτοιμη χρωματισμένη μαρμαροκονία («ψιλό» του σοβά). Δεν χρειάζεται βαφή. Διατίθεται σε πληθώρα αποχρώσεων. Ιδανικό και για δημιουργία διακοσμητικών ζωντανών επιχρισμάτων σε προσόψεις και εσωτερικούς τοίχους ή οροφές, πάνω σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, κλπ.

Τρόποι Εφαρμογής

Το έτοιμο επίχρισμα Röfix KHP εφαρμόζεται σε κάθε λείο ορυκτό υπόβαθρο άβαφο ή βαμμένο με σταθερό χρώμα. Απομακρύνουμε ασταθή χρώματα, και σταθεροποιούμε εύθρυπτες επιφάνειες με τα κατάλληλα αστάρια. Σε κάθε περίπτωση προηγείται μία προεπάλειψη της επιφάνειας με το αστάρι Röfix Putzgrund Premium. Η προεπάλειψη περνιέται αναραίωτη με βούρτσα ή ρολό μαλλιού μέχρι κορεσμού.

Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Το αναδεύουμε μέσα στο δοχείο του με ένα τρυπάνι πριν την εφαρμογή ώστε να κατανεμηθούν οι κόκκοι. Αν η εφαρμογή διακόπτεται να αναδεύουμε ξανά για να μην γίνεται απόμιξη λόγω καθίζησης των κόκκων,

Η διαμόρφωση της διακοσμητικής επιφάνειας γίνεται σαν μαρμαροκονία με πλαστικό τριβείο, οριζόντια, κάθετα, κυκλικά, διαγώνια ή σταυρωτά ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, στον χρόνο επεξεργασίας. Δεν ραντίζουμε με νερό το διαστρωμένο υλικό. Θερμοκρασία εφαρμογής αέρα  και υποστρώματος +5° C έως +25° C. Η εργασία δεν διακόπτεται σε ενιαίες επιφάνειες και σε αυτές χρησιμοποιούνται υλικά με τον ίδιο κωδικό παραγωγής. Αν μας έχουν διατεθεί δοχεία διαφορετικού κωδικού παραγωγής τα αναμιγνύουμε πριν από την εφαρμογή. Προστατεύουμε το διαστρωμένο υλικό από βίαιη εξάτμιση καθώς και από βροχή (για 24 ώρες). Η εργασία να γίνεται σε καλυμμένη από λινάτσες πρόσοψη, διότι ακόμη και σκιές (από την σκαλωσιά π.χ. ) μπορούν να αφήσουν «αποτύπωμα» στο υλικό. Τα εργαλεία καθαρίζονται εγκαίρως με νερό, αλλά και ενδιάμεσα κατά την εφαρμογή.

Προδιαγραφές

Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση: ETAG 004:2000   DOP 247601   EN 15824:2009

Ειδικό βάρος : 1,8

Διαπίδυση υδρατμών μ :150

Τιμή Sd : < 0,2 PH : 8,5

Ειδική θερμοχωρητικότητα: 1J/kg K

Απορρόφηση νερού (EN 1015-18): < 0,1 kg/m2h0,5

Κλάση ευφλεκτότητας (ΕΝ-13501-1): Α2-s1, d0

Εμφάνιση υλικού σε κοκκομετρία 1,5mm διαμορφωμένο με πλαστικό τριβείο.