(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Επίχρισμα για συστήματα θερμοπρόσοψης σε βάση σιλικόνης. Έτοιμο αδιάβροχο διακοσμητικό επίχρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Δοχεία 25 kg

Χρωματικοί Τόνοι

Βάσει χρωματολογίου

Κατανάλωση

Η κατανάλωση περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα στο τέλος της σελίδας.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες σε ξηρό και δροσερό χώρο. Προστασία δοχείων από παγετό.

Ιδιότητες

Το έτοιμο ινοπλισμένο επίχρισμα Röfix SiSi-Putz® VITAL δημιουργεί μια διακοσμητική επιφάνεια υψηλών μηχανικών και κλιματολογικών αντοχών με υψηλή ικανότητα διαπνοής. Η βάση του είναι ρητίνη σιλικόνης σε συνδυασμό με υδρύαλο καλίου, οργανικό συνδετικό υλικό και λευκή άμμος μαρμάρου. Εφαρμογή πάνω σε συστήματα θερμοπρόσοψης (ETICS) αλλά και ανεξάρτητα, σαν έτοιμη χρωματισμένη μαρμαροκονία («ψιλό» του σοβά). Δεν χρειάζεται βαφή. Διατίθεται σε πληθώρα αποχρώσεων. Υψηλή υδροαπωθητικότητα. Αντοχή σε χαλάζι.


Πεδίο Εφαρμογής

Τελικό επίχρισμα για συστήματα θερμοπρόσοψης Röfix αλλά και σαν τελική έγχρωμη έτοιμη μαρμαροκονία. Ιδανικό και για δημιουργία διακοσμητικών ζωντανών επιχρισμάτων σε προσόψεις και εσωτερικούς τοίχους ή οροφές, πάνω σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, κλπ.

Τρόποι Εφαρμογής

Το έτοιμο επίχρισμα Röfix SiSi-Putz® VITAL εφαρμόζεται σε κάθε λείο ορυκτό υπόβαθρο άβαφο ή βαμμένο με σταθερό χρώμα. Απομακρύνουμε ασταθή χρώματα, και σταθεροποιούμε εύθρυπτες επιφάνειες με τα κατάλληλα αστάρια. Σε κάθε περίπτωση προηγείται μία προεπάλειψη της επιφάνειας με το αστάρι Röfix Putzgrund Premium. Η προεπάλειψη περνιέται αναραίωτη με βούρτσα ή ρολό μαλλιού μέχρι κορεσμού.

Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Το αναδεύουμε μέσα στο δοχείο του με ένα τρυπάνι πριν την εφαρμογή ώστε να κατανεμηθούν οι κόκκοι. Αν η εφαρμογή διακόπτεται να αναδεύουμε ξανά για να μην γίνεται απόμιξη λόγω καθίζησης των κόκκων,

Η διαμόρφωση της διακοσμητικής επιφάνειας γίνεται σαν μαρμαροκονία με πλαστικό τριβείο, οριζόντια, κάθετα, κυκλικά, διαγώνια ή σταυρωτά ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, στον χρόνο επεξεργασίας. Δεν ραντίζουμε με νερό το διαστρωμένο υλικό. Θερμοκρασία εφαρμογής αέρα  και υποστρώματος +5° C έως +25° C. Η εργασία δεν διακόπτεται σε ενιαίες επιφάνειες και σε αυτές χρησιμοποιούνται υλικά με τον ίδιο κωδικό παραγωγής. Αν μας έχουν διατεθεί δοχεία διαφορετικού κωδικού παραγωγής τα αναμιγνύουμε πριν από την εφαρμογή. Προστατεύουμε το διαστρωμένο υλικό από βίαιη εξάτμιση καθώς και από βροχή (για 24 ώρες). Η εργασία να γίνεται σε καλυμμένη από λινάτσες πρόσοψη, διότι ακόμη και σκιές (από την σκαλωσιά π.χ. ) μπορούν να αφήσουν «αποτύπωμα» στο υλικό. Τα εργαλεία καθαρίζονται εγκαίρως με νερό, αλλά και ενδιάμεσα κατά την εφαρμογή.

Προδιαγραφές

Πιστοποιημένο πανευρωπαϊκά (ΕΤΑ) για τα συστήματα θερμοπρόσοψης.

Ειδικό βάρος : 1,8

Διαπίδυση υδρατμών μ : 50

Τιμή Sd : < 0,2 PH : 8,5

Ειδική θερμοχωρητικότητα: 1 KJ/kg K

Απορρόφηση νερού (EN 1015-18): < 0,1 kg/m2h0,5

Κλάση ευφλεκτότητας (ΕΝ-13501-1): Α2-s1, d0

Κατανάλωση:


 

Εμφάνιση υλικού σε κοκκομετρία 1,5mm διαμορφωμένο με πλαστικό τριβείο.