(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Προεργασίες

Προεπαλείψεις που δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για τα τελικά υλικά που θα ακολουθήσουν. Προετοιμασίες για ξύλο, μέταλλο, ορυκτά υπόβαθρα. Εξυγίανση προβληματικών υποβάθρων. Ενισχυτικά πρόσφυσης.

ZR OMNIBIND

Ταχύπηκτο, έτοιμο προς χρήση, εξειδικευμένο χαλαζιακό ...

Zinkstaubfarbe 128

Αντιοξειδωτική προεπάλειψη & βαφή, βάσεως κόνεως ψ...

TP OMNIBIND

Haftungsverbessernder Primer. Αντιαποσαθρωτική προεπάλ...

Top Abbeizer 155

Διαβρωτικό χρωμάτων (remover), άοσμο, οικολογικό, βιοδ...

Silikat Grund 1803

Προεπάλειψη -προεργασία (αστάρωμα) πυριτικών χρωμάτων

Silicon Hydrogrund 913...

Προεπαλείψεις - προεργασίες σιλικονούχων & πυριτικ...

Silicon Grundierfarbe ...

Προεπαλείψεις-προεργασίες σιλικονούχων & πυριτικών...

Rost- Stopp

Μίνιο για επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα από τις οποίες...

Multigrund 227

Μίνιο σιδήρου χάλυβα και μη σιδηρούχων μετάλλων ταχύπη...

Lacryl Allgrund 246

Προεπάλειψη (αστάρι ), βάσεως νερού, άοσμη, ταχύπηκτη,...

Kunstharzspachtel 1022

Υλικό σπατουλαρίσματος, ταχύπηκτο, σε σωληνάριο. Μπορε...

Impredur Grund 835

Προλάκα (βελατούρα) βαφών ξύλου, άοσμη, χωρίς αρωματικ...

Holzschutzgrund 250

Προεπάλειψη ξύλου, βάσεως νερού και φάρμακο κατά των μ...

Haftgrund 850

Μίνιο σιδήρου και σιδηρούχων μετάλλων ταχύπηκτο. Δημιο...

Grundierkonzentrat ELF...

Συμπύκνωμα για προεπαλείψεις χωρίς διαλύτες & εκπο...

Fassaden-Streichfuller...

Υλικό σπατουλαρίσματος ρηγματωμένων προσόψεων οπλισμέν...

Brillux Uni-Reiniger 1032

Προεργασία καθαρισμού (Wash primer) πριν από την  βαφή...

Brillux 595

Αντιαποσαθρωτική προεπάλειψη πριν την εφαρμογή χρωμάτω...