(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Προεργασίες

Προεπαλείψεις που δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για τα τελικά υλικά που θα ακολουθήσουν. Προετοιμασίες για ξύλο, μέταλλο, ορυκτά υπόβαθρα. Εξυγίανση προβληματικών υποβάθρων. Ενισχυτικά πρόσφυσης.

TP OMNIBIND

Haftungsverbessernder Primer. Αντιαποσαθρωτική προεπάλ...

Kunstharzspachtel 1022

Υλικό σπατουλαρίσματος, ταχύπηκτο, σε σωληνάριο. Μπορε...

Holzschutzgrund 250

Προεπάλειψη ξύλου, βάσεως νερού και φάρμακο κατά των μ...

Rost- Stopp

Μίνιο για επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα από τις οποίες...

ZR OMNIBIND

Ταχύπηκτο, έτοιμο προς χρήση, εξειδικευμένο χαλαζιακό ...

Fassaden-Streichfuller...

Υλικό σπατουλαρίσματος ρηγματωμένων προσόψεων οπλισμέν...

Brillux Uni-Reiniger 1032

Προεργασία καθαρισμού (Wash primer) πριν από την  βαφή...

Grundierkonzentrat ELF...

Συμπύκνωμα για προεπαλείψεις χωρίς διαλύτες & εκπο...

Zinkstaubfarbe 128

Αντιοξειδωτική προεπάλειψη & βαφή, βάσεως κόνεως ψ...

Silikat Grund 1803

Προεπάλειψη -προεργασία (αστάρωμα) πυριτικών χρωμάτων

Silicon Grundierfarbe ...

Προεπαλείψεις-προεργασίες σιλικονούχων & πυριτικών...

Silicon Hydrogrund 913...

Προεπαλείψεις - προεργασίες σιλικονούχων & πυριτικ...

Top Abbeizer 155

Διαβρωτικό χρωμάτων (remover), άοσμο, οικολογικό, βιοδ...

Multigrund 227

Μίνιο σιδήρου χάλυβα και μη σιδηρούχων μετάλλων ταχύπη...

Haftgrund 850

Μίνιο σιδήρου και σιδηρούχων μετάλλων ταχύπηκτο. Δημιο...

Lacryl Allgrund 246

Προεπάλειψη (αστάρι ), βάσεως νερού, άοσμη, ταχύπηκτη,...

Impredur Grund 835

Προλάκα (βελατούρα) βαφών ξύλου, άοσμη, χωρίς αρωματικ...

Brillux 595

Αντιαποσαθρωτική προεπάλειψη πριν την εφαρμογή χρωμάτω...