(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Προεργασίες

Προεπαλείψεις που δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για τα τελικά υλικά που θα ακολουθήσουν. Προετοιμασίες για ξύλο, μέταλλο, ορυκτά υπόβαθρα. Εξυγίανση προβληματικών υποβάθρων. Ενισχυτικά πρόσφυσης.

Brillux 595

Αντιαποσαθρωτική προεπάλειψη πριν την εφαρμογή χρωμάτω...

Impredur Grund 835

Προλάκα (βελατούρα) βαφών ξύλου, άοσμη, χωρίς αρωματικ...

Lacryl Allgrund 246

Προεπάλειψη (αστάρι ), βάσεως νερού, άοσμη, ταχύπηκτη,...

Haftgrund 850

Μίνιο σιδήρου και σιδηρούχων μετάλλων ταχύπηκτο. Δημιο...

Multigrund 227

Μίνιο σιδήρου χάλυβα και μη σιδηρούχων μετάλλων ταχύπη...

Top Abbeizer 155

Διαβρωτικό χρωμάτων (remover), άοσμο, οικολογικό, βιοδ...

Silicon Hydrogrund 913...

Προεπαλείψεις - προεργασίες σιλικονούχων & πυριτικ...

Silicon Grundierfarbe ...

Προεπαλείψεις-προεργασίες σιλικονούχων & πυριτικών...

Silikat Grund 1803

Προεπάλειψη -προεργασία (αστάρωμα) πυριτικών χρωμάτων

Zinkstaubfarbe 128

Αντιοξειδωτική προεπάλειψη & βαφή, βάσεως κόνεως ψ...

Grundierkonzentrat ELF...

Συμπύκνωμα για προεπαλείψεις χωρίς διαλύτες & εκπο...

Brillux Uni-Reiniger 1032

Προεργασία καθαρισμού (Wash primer) πριν από την  βαφή...

Fassaden-Streichfuller...

Υλικό σπατουλαρίσματος ρηγματωμένων προσόψεων οπλισμέν...

ZR OMNIBIND

Ταχύπηκτο, έτοιμο προς χρήση, εξειδικευμένο χαλαζιακό ...

Rost- Stopp

Μίνιο για επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα από τις οποίες...

Holzschutzgrund 250

Προεπάλειψη ξύλου, βάσεως νερού και φάρμακο κατά των μ...

Kunstharzspachtel 1022

Υλικό σπατουλαρίσματος, ταχύπηκτο, σε σωληνάριο. Μπορε...

TP OMNIBIND

Haftungsverbessernder Primer. Αντιαποσαθρωτική προεπάλ...