(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

VELOSIT WP 124

Τσιμεντοειδές ελαστικό στεγανοποιητικό, γκρι. Δίνει την δυνατότητα δύο επιλογών ελαστικότητας. Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά & εξωτερικά, κολυμβητικών δεξαμενών, ταρατσών, ταρατσόκηπων ήπιας βλάστησης. Εφαρμογή σαν στεγανοποιητική προστασία των συστημάτων θερμοπρόσοψης στην χαμηλή ζώνη εδάφους και κάτω από το έδαφος. Ενεργή φραγή ενανθράκωσης στο μπετόν.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Σάκοι 25 kg (συστατικό Α) δοχείο 8 kg (συστατικό Β)

Κατανάλωση

Για υδροστατικές πιέσεις 50 μέτρων θετικής πίεσης, ή 15 μέτρων αρνητικής: 3,8 kg/m2

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε ξηρό χώρο χωρίς ηλιακή ακτινοβολία

Ιδιότητες

To Velosit WP 124 είναι μια υψηλά ελαστική κονία με γρήγορη ανάπτυξη αντοχών. Αν δεν απαιτείται υψηλή αλλά ενδιάμεση ελαστικότητα μπορούμε να προσθέσουμε μόνον την μισή ποσότητα από το απαιτούμενο γαλάκτωμα. Το υλικό στεγανοποιεί και στις 2 εκδοχές του κατά DIN 18195-2 πίνακες 7 & 8 και κατά  EN 12390-8. Το υλικό μετατρέπεται σε μία στρώση γεφύρωσης ρωγμών και ανθεκτική σε απότριψη.

Το υλικό υπερβαίνει τις απαιτήσεις ΕΝ 1504-2 (C) και πληροί τις απαιτήσεις για εφαρμογές βάσει ΕΝ 1504-9  3.1 & 3.3. Εφαρμόζεται απλά με βούρτσα, σπάτουλα ή κατάλληλο εκτοξευτήρα.

DIN EN 1504-9 / Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέματος

Αποκατάσταση του αρχικού σκυροδέματος σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές της γεωμετρίας των διατομών και της λειτουργίας του.Αποκατάσταση της γεωμετρίας του σκυροδέματος με μερική αντικατάστασή του.

3.1 Σαν κονίαμα εφαρμοζόμενο με το χέρι

3.3 Σαν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή κονίαμα 

 • Κάλυψη ρωγμών βάσει ASTM C836 2,4mm / 96 mils ή 0,6 mm / 24 mils με μισό γαλάκτωμα
 • Επιμήκυνση θραύσης 60 % (25Α+8Β) ή 8% με μισό γαλάκτωμα
 • Απλή εφαρμογή
 • Στεγανό έως 50 m βάθος νερού (ΕΝ 12390-8)
 • Χρόνος ζωής μίγματος 45-60 λεπτά
 • Τελικές αντοχές μέσα σε 7 ημέρες
 • Βατό για το 2ο χέρι εντός 3 ωρών (23°C 60% σχετ. υγρασία)
 • Βατό για κυκλοφορία εντός 5 ωρών (23°C 60% σχετ. υγρασία)
 • Καταπόνηση με νερό υπό πίεση εντός 5 ημερών
 • Ακραία πρόσφυση σε μπετόν και τοιχοποιία
 • Αντοχή σε εύρος pH 3-12 καθώς και σε μαλακό νερό
 • Άριστη αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις
 • Κρατική πιστοποίηση ποσίμου ύδατος
 • Φραγή CO2 (ενανθράκωση) βάσει ΕΝ 1504-2 
 • Αντοχή σε θειικα

 

Πεδίο Εφαρμογής

 • Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό για μπετόν, πέτρα και τούβλο. Στεγανοποίηση βατών δωμάτων, ιδιαιτέρα κατάλληλο όταν συλλέγουμε από αυτά    πόσιμο νερό.
 • Στεγανοποιήσεις βάσει DIN 18195-2 πίνακας 7 και 8
 • Στεγανοποιήσεις υπογείων
 • Στεγανοποιήσεις ταρατσών και δωμάτων κάτω από πλακάκια ή πέτρα
 • Εκτεθειμένη στεγανοποίηση δωμάτων με μέτρια κυκλοφορία
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών ποσίμου ύδατος
 • Στεγανοποιήσεις υπογείων σε θετικές και αρνητικές πιέσεις
 • Εφαρμογή σαν στεγανοποιητική προστασία των συστημάτων θερμοπρόσοψης στην χαμηλή ζώνη
  εδάφους και κάτω από το έδαφος
 • Στεγανοποίηση φραγμάτων και καναλιών
 • Στεγανοποίηση βιολογικών καθαρισμών
 • Στεγανοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών έως μεσαίου μεγέθους
 • Δέχεται άμεσα επάνω του πλακίδια και φυσική πέτρα
 • Στεγανοποίηση ταρατσόκηπων οικιών

Τρόποι Εφαρμογής

Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει να έχουμε μία επιφάνεια μπετόν, τσιμεντοκονίας, τοιχοποιίας, ή απορροφητικής πέτρας καθαρή, χωρίς άλατα, τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, φωλιές). Στο μπετόν αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο τσιμέντο. Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) και στρογγυλεύουμε με «λούκια» τις ορθές γωνίες χρησιμοποιώντας για την διαμόρφωση των λουκιών το ίδιο το υλικό. Η ελαχίστη απαίτηση αντοχών εφελκυσμού του υποβάθρου είναι 1,5 MPa (218 psi)  (για να συνεργαστεί στις αρνητικές πιέσεις) και αντιστοίχως 25 MPa (3625 psi) αντοχή σε θλίψη. Μικρότερες αντοχές είναι αποδεκτές αν δεν απαιτούνται υψηλές τιμές εφελκυσμού πρόσφυσης όπως π.χ. για εφαρμογή πάνω σε γυψοσανίδες κλπ. Το υλικό παραλαμβάνει αρνητικές πιέσεις 1,5 bar σαν πλήρως ελαστικό και 5 bar σαν ημιελαστικό.

Η γωνία τοίχου δαπέδου μπορεί να διαμορφωθεί σε λούκι με το WP 101.

Ανάμιξη: 1η Δυνατότητα- Πλήρως ελαστική. Αναμιγνύουμε όλο το συστατικό Α (σακί 25 kg) με όλο το συστατικό Β ( 8 kg γαλάκτωμα ελαστικοποίησης) με αργές στροφές (300-600 rpm) μέχρι να γίνει ομοιογενές. Επιτρέπεται να προστεθεί έως max. 1 lit νερό, αναμιγνύοντας, έως ότου επιτύχουμε την επιθυμητή υφή.  

2η Δυνατότητα – Ημιελαστική. Αναμιγνύουμε όλο το συστατικό Α (σακί 25 kg) με το μισό συστατικό Β (4 kg γαλάκτωμα ελαστικοποίησης) με αργές στροφές (300-600 rpm) μέχρι να γίνει ομοιογενές. Επιτρέπεται να προστεθεί έως max. 1,5-2,5 lit νερό, αναμιγνύοντας, έως ότου επιτύχουμε την επιθυμητή υφή. 

Γενικά όταν προσθέτουμε νερό επιμηκύνεται ο χρόνος διαβροχής και προστασίας και καλό είναι να προσθέτουμε όσο πιο λίγο μπορούμε.

Το μίγμα είναι εργάσιμο για 45-60 λεπτά στους 23°C.

 Την έτοιμη πλέον επιφάνεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού. Για εφαρμογή με βούρτσα διαστρώνουμε με σταυρωτές κινήσεις. Το δεύτερο χέρι μπορεί να ακολουθήσει σε 3 ώρες (στους 23°C). Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως με νερό.

Προσοχή: 1.Εφαρμόζοντας το υλικό σε οριζόντιες επιφάνειες μπορεί να εμφανισθεί μια συσσώρευση («μπούκωμα») του υλικού στην βούρτσα. Για να μην γίνεται αυτό, πρέπει το υπόβαθρο να βρέχεται μέχρι πλήρους κορεσμού, να εμφανίζεται δηλαδή κάποιο λιμνάζον νερό το οποίο το σπρώχνουμε με την σκούπα, αλλά η διάστρωση του υλικού να ακολουθεί εκείνη την στιγμή, χωρίς καμία καθυστέρηση. 2. Όταν εφαρμόζουμε το υλικό σε δεξαμενές ύδατος, πρέπει να πλύνουμε με νερό, μερικές φορές, την επιφάνεια και ακολούθως μπορεί να πληρωθεί η δεξαμενη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορούμε σε ανάγκη να αναμίξουμε το WP 124 και με 8 kg του γαλακτώματος του τσιμεντοειδούς WP 120 (ή με 4kg  για ημιελαστική εφαρμογή).

 

Εφαρμογή σε ένα μόνον χέρι:

Επιλέγουμε την σφιχτή υφή χωρίς δηλαδή προσθήκη νερού αναμιγνύοντας μόνον τα 2 συστατικά και διαστρώνουμε μικρή ποσότητα  υλικού  σαν προεπάλειψη, «γρατζουνιστά» με οδοντωτή σπάτουλα πάνω σε καλά βρεγμένο υπόβαθρο, φροντίζοντας με την στρώση αυτήν να γεμίσουμε τυχόν βαθουλώματα.

Αμέσως μετά πάνω στην στρώση αυτή διαστρώνουμε με οδοντωτή σπάτουλα «φρέσκο σε φρέσκο» την τελική ποσότητα σε 2 mm πάχος. Αυτό το πάχος επιτυγχάνεται κρατώντας λοξά σε 45° γωνία μια οδοντωτή σπάτουλα.

Μόλις διαστρώσουμε σπατουλάρουμε το κτενισμένο υλικό ώστε να γίνει λείο.

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως με νερό.

Μετεπεξεργασία (curing) : Συνήθως δεν απαιτείται παρά μόνον σε ακραίο καύσωνα. Να αποφεύγουμε την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και δυνατό άνεμο. Ειδάλλως εργαζόμαστε σε 2 λεπτές στρώσεις για να αποφύγουμε τις ρωγμές συρρίκνωσης.

Οι καταναλώσεις είναι 1,9 kg/m2 για κάθε χέρι εφαρμογής με βούρτσα

Για εφαρμογή σε μια φάση εργασίας (με σπάτουλα) είναι 0-0,5 kg/m2 για την «γρατζουνιστή» προεπάλειψη και 3,5- 3,8 kg/m2 για την τελική επίστρωση.

Συνιστώμενα πάχη: Υγρασίες: 1.25 mm

                               Υδροστατική πίεση: 2.0 mm

                               Υδροστατική πίεση και ροή νερού ή μηχανική απότριψη: 2.5 mm

Προδιαγραφές

1η εκδοχή: Πλήρως ελαστική εφαρμογή (προσθήκη όλου του γαλακτώματος)

Αδιαπεράτότης νερού βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΝ 12390-8 δίνει τα εξής αποτελέσματα:           

 Θετική καταπόνηση νερού: 5 bar  /  Αρνητική: 1,5 bar

Μη υδατοπερατότης:  Θετικά 50 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8)                                                                               Αρνητικά 15 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8)

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,02 kg/m2 X h0,5     

Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας ποσίμου ύδατος

Αντοχή σε ρηγμάτωση: 1,2 MPa

Επιμήκυνση ρηγμάτωσης: 60 %

Επικάλυψη ρωγμών βάσει οδηγίας ASTM C836 : 2,4 mm

Εφελκυσμός πρόσφυσης: 1,0 MPa

Τιμή υδρατμοπερατότητας SD (2mm) : 3,0 m

Διαπίδυση CO2 : SD (2mm) : 250 m  

Περιεκτικότης σε χλωριόντα:  < 0,05%                                                                

Τεστ αντοχής σε ενανθράκωση: Πληροί  

Θερμοκρασία υποβάθρου:  + 5 ºC - +35 ºC

2η εκδοχή: Ημιελαστική εφαρμογή (προσθήκη του μισού γαλακτώματος)

Αδιαπεράτότης νερού βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΝ 12390-8 δίνει τα εξής αποτελέσματα:           

Θετική καταπόνηση νερού: 5 bar  /  Αρνητική: 5 bar

Μη υδατοπερατότης:  Θετικά 50 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8)                                                                               Αρνητικά 50 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8)

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,02 kg/m2 X h0,5     

Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας ποσίμου ύδατος

Αντοχή σε ρηγμάτωση: 1,2 MPa

Επιμήκυνση ρηγμάτωσης: 8 %

Επικάλυψη ρωγμών βάσει οδηγίας ASTM C836 : 0,6 mm

Εφελκυσμός πρόσφυσης: 2,0 MPa

Οι υπόλοιπες τιμές παραμένουν ως άνω.