(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

strato extreme 470/471/472 / 473

Βερνίκι παρκέ, ακραίας μηχανικής αλλά και χημικής καταπόνησης, βάσεως νερού, 2 συστατικών για κάθε πιθανή καταπόνηση, από γυαλιστερό έως τελείως ματ.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Κατανάλωση

120-130 ml/m2 ανά στρώση (8m2/lit) Σε πολύ απορροφητικά υπόβαθρα η πρώτη στρώση θα έχει υψηλότερη κατανάλωση.

Πεδίο Εφαρμογής

Ιδανικό για δάπεδα από ξύλο και παρκέ σε κάθε πεδίο καταπόνησης, ιδίως αν τεθούν και απαιτήσεις χημικών αντοχών. Αν απαιτηθούν υλικά προεπάλειψης λόγω πλευρικών συγκολλήσεων, διατίθενται τα αστάρια strato classic prime 200, ή strato trowel prime 220, καθώς και τα αστάρια που βελτιώνουν χρωματικά το ξύλο όπως το strato intensive prime 201 ή το strato frost prime 202. Μπορεί να εφαρμοσθεί και πάνω σε δάπεδα που έχουν ήδη εμποτισθεί με το euku oil 1 HS και euku color oil FS.

Τρόποι Εφαρμογής

Αναδεύουμε καλά το βερνίκι πριν προσθέσουμε τον σκληρυντή. Προσθέτουμε -σε αναλογία 1: 10- τον σκληρυντή Crosslinker G για τα βερνίκια strato extreme 470/472 και τον σκληρυντή Crosslinker M για τα βερνίκια 471/472 και αναμιγνύουμε πολύ καλά μέχρι να προκύψει ομοιογενές μίγμα. Το αφήνουμε να «ωριμάσει» 10 λεπτά και το αναμιγνύουμε ξανά. Δεν προετοιμάζουμε μεγαλύτερη ποσότητα από όση μπορεί να ξοδευτεί σε 2 ώρες. Το διαστρώνουμε σε 2 ομοιόμορφες στρώσεις σε επιφάνειες ασταρωμένες, ή σε 3 ομοιόμορφες στρώσεις σε μη ασταρωμένες επιφάνειες. Ιδανική εφαρμογή με το ρολό Aquatop και πάντα σε ελάχιστη θερμοκρασία + 15°C. Ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα μεταξύ των χεριών με γυαλόχαρτο 120. Για μια καλή διάστρωση καθώς και για ένα οπτικά ενιαίο αποτέλεσμα εφαρμόζουμε πλούσιες στρώσεις κορεσμού.

Συμβουλή:

-          Το υπόβαθρο, σωστά τριμμένο και αρμολογημένο, πρέπει να βρίσκεται σε μια στεγνή κατάσταση, χωρίς παρουσία σκόνης, λαδιών ή κεριών.

-          Σε χώρους ακραίας καταπόνησης συνιστάται ένα επιπλέον χέρι.

-          Η θερμοκρασία του χώρου αλλά και του βερνικιού να μην είναι κάτω από +15°C .

Γενική συμβουλή:

- Για την αποφυγή συρρίκνωσης των ξύλων όταν εφαρμόζουμε υλικά βάσεως νερού, πρέπει να περνάμε μόνον μία στρώση υλικού ανά ημέρα.

 

Ειδική συμβουλή:

-          Αφού αναμιχθούν τα 2 συστατικά αναπτύσσονται αέρια και πίεση. Ποτέ δεν σφραγίζουμε με το καπάκι αναμεμιγμένα υλικά 2 συστατικών!

-          Ελέγξατε τον αριθμό παρτίδας. Στην ίδια στρώση να χρησιμοποιούνται δοχεία από την ίδια παρτίδα. Αν έχουμε δοχεία διαφορετικής παρτίδας τα αναμιγνύουμε προηγουμένως όλα μαζί σε ένα ξεχωριστό δοχείο.

-          Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό. Συστήνουμε να αποθηκεύεται το ρολό, -αφού καθαριστεί πλήρως-, σε δοχείο, καλυμμένο μέσα σε νερό. Πριν ξαναχρησιμοποιηθεί βέβαια να έχει στεγνώσει πλήρως. Δεν επιτρέπεται να μπει νερό στο βερνίκι από το ρολό.

 

Χρόνοι στεγνώματος

Βατό με προσοχή και έτοιμο για επόμενες επεξεργασίες μετά περίπου 3 ώρες (στους 20°C, 50% υγρασία και σε αεριζόμενο χώρο, ειδάλλως οι χρόνοι επιμηκύνονται ). Από την πλευρά ορισμένων ευαίσθητων ειδών ξύλου όμως και για να προστατευθούν από υπερβολική διαστολή λόγω της επίδρασης του νερού από το βερνίκι, συνιστάται να διαστρώνουμε μόνο ένα χέρι ανά ημέρα. Η τελειωμένη επιφάνεια να μην καθαρίζεται με υγρά μέσα για τις 3 πρώτες ημέρες. Η πλήρης καταπόνηση ή η τοποθέτηση χαλιών μπορεί να γίνει μετά 10 ημέρες.

 

Καθαρισμός και συντήρηση

Αφού σκληρυνθεί πλήρως το βερνίκι συστήνουμε τα ιδανικά υλικά euku clean για καθαρισμό και euku wax για συντήρηση. Τα υλικά αυτά ακολουθούν την γερμανική νόρμα DIN 18356 που ορίζει τις απαιτήσεις συντήρησης ξύλινων δαπέδων.

 

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία. Αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό χώρο χωρίς παγετό. Αν ο χώρος έχει διακυμάνσεις στην θερμοκρασία και αν τα δοχεία έχουν αποσφραγιστεί, μπορεί να σχηματιστούν πηγμένα μέρη τα οποία απομακρύνουμε με σουρωτήρι.

Δεν αποτελεί επικίνδυνο προϊόν βάσει ADR/RID                                                                                            Δεν υποχρεούται σε επισήμανση CLP

GISCODE: W2/DD+ /004/42/IIA(j)(140)140.