(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Color Acryl-Latexfarbe

Ακρυλικό, αδιάβροχο, διαπνέον, latex αυτοκαθαριζόμενο σατινέ χρώμα προσόψεων & εσωτερικών τοίχων. Πιστοποιημένο βάσει DIN EN 1062, DIN EN 13300. Πλενόμενο με καταπόνηση απότριψης βάσει Κατηγορίας 1.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Δοχεία 10 lit, εκατοντάδες χρωματικοί τόνοι μέσω Computer

Κατανάλωση

140-170 ml/m2 ανά χέρι.

Διάρκεια αποθήκευσης

12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής

Ιδιότητες

Το Color Acryl-Latexfarbe είναι ένα αδιάβροχο και διαπνέον βάσει DIN EN 1062 ακρυλικό χρώμα προσόψεων, αλλά συγχρόνως  και υπερανθεκτικά πλενόμενο (Κλάση Ι DIN EN 13300) για εσωτερικούς τοίχους. Το Color Acryl-Latexfarbe είναι υδρατμοπερατό αλλά όχι υδατοπερατό. Έτσι η διαπνοή του τοίχου που χρωματίζεται με αυτό ρυθμίζεται σε ιδανικές τιμές (βλέπε προδιαγραφές κατωτέρω). Ο υδρατμός των εσωτερικών χώρων ή εκείνος που είναι δεσμευμένος στην μάζα του τοίχου μπορεί να περάσει μέσα από το χρώμα, με την βοήθεια του ήλιου ή χάρις στην θέρμανση. Έτσι ένας υγρός τοίχος θα επανέλθει και θα διατηρηθεί πλέον σε ξηρά κατάσταση αποκτώντας πάλι το φυσικό του "λ" (συντελεστή θερμοαγωγιμότητας). Οι ρύποι της ατμόσφαιρας (καυσαέρια, βιομηχανικός ρύπος, όξινες αποθέσεις, αλάτι κλπ) χάνουν φωτοχημικά την πρόσφυση τους πάνω στο χρώμα και ξεπλένονται με την επόμενη βροχή. Η εμφάνιση του κτιρίου είναι πάντα καινούργια, σαν φρεσκοβαμμένη. Το Acryl-Latexfarbe εμποδίζει το διαλυμένα σε νερό CΟ2 και SΟ2 να εισέλθουν και διαποτίσουν το δομικό στοιχείο. Για τον λόγο αυτό εμποδίζει και την ενανθράκωση του μπετόν, που χρωματίζεται με αυτό.  

Πεδίο Εφαρμογής

Εξωτερικά: Σε παλαιά και νέα κτίρια, παραδοσιακά, παραθαλάσσια, σε βόρειους τοίχους και πάνω σε όλα τα δομικά υλικά (σοβά, μπετόν, τούβλο, πέτρα, κεραμίδι, αμιαντοτσιμέντο, γυψοσανίδες, κτλ). Εσωτερικά: Σε κάθε επιφάνεια παλαιά ή νέα και σε χώρους όπου απαιτείται συχνά καθαρισμός και υψηλή αντοχή με καταπόνηση απότριψης.

Τρόποι Εφαρμογής

Εφαρμογή Καθαρίζουμε καλά το υπόβαθρο από σαθρά, ξεφλουδισμένα, χρώματα και λάδια και βάφουμε με το Color Acryl-Latexfarbe ως εξής: Σοβάδες : Προεπάλειψη με ακρυλικό αστάρι βάσεως νερού, ή με το ίδιο το χρώμα αραιωμένο σε ίση έως διπλάσια ποσότητα νερού. Μπετόν: Προεπάλειψη με ακρυλικό αστάρι βάσεως νερού. Μετά την προεπάλειψη ακολουθεί ένα χέρι με έως 10% % νερό και ένα χέρι τελείως σκέτο. Το αυστηρά τελείως σκέτο αυτό χέρι ειναι εκείνο που δίνει όλες τις ιδιότητες που αναφέρουμε.

 

Προδιαγραφές

α. Πληροί τις προδιαγραφές σε κλιματολογικές καταπονήσεις β. Έλεγχος τριχοειδούς απορρόφησης νερού «W» (έλεγχος στεγανότητας): συντελεστής τριχοειδούς απορρόφησης νερού «W» κατά DINΕΝ 1062 είναι W< 0,1 kg/(m²xh0,5) Έλεγχος υδρατμοπερατότητας βάσει πειράματος κατά DINEN 1062: Κλάση V1 (υψηλή) sd-Wert:<0,14 m

Ειδικόν βάρος 1,4

Καταπόνηση πλύσης Κατηγορία 1 (DIN EN 13300)

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C και άνω για τον αέρα, το υπόβαθρο και το υλικό.

Στέγνωμα: 12 ώρες στους 20°C και με σχετ. υγρασία 65%

Καθαρισμός εργαλείων: αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό.

GISCODE: BSW20

VOC: <40g/lit

Σήμανση ADR: Δεν απαιτείται