(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

RÖFIX

Η ιστορία της αυστριακής εταιρείας Röfix ξεκινά το 1888. Από τότε μέχρι σήμερα, οι απαιτήσεις στην δόμηση, είναι πολύ διαφορετικές. Τις απαιτήσεις αυτές τις εγείρουν οι κύριοι του έργου, οι αρχές, η οικολογία, οι ανάγκες γενικά της οικονομικής ανάπτυξης. Στην fix η έρευνα για καινοτομία και υψηλή δομική τεχνολογία δεν έχει ποτέ σταματήσει από τότε. Η Renovat προσφέρει στην ελληνική αγορά τα ολοκληρωμένα συστήματα υλικών της fix, συστήματα θερμοπρόσοψης και εξειδικευμένων κονιαμάτων, τα οποία πληρούν τις αυστηρότερες τεχνικές, οικονομικές και οικολογικές απαιτήσεις.