(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Gutjahr

Ο οίκος Gutjahr παράγει οπλισμένα ρολά αποσύμπλεξης και αποστράγγισης πλακιδίων για κατασκευές και  επισκευές ταρατσών και βεραντών. Τα ρολά αυτά εφαρμόζονται όπου τα περιθώρια ύψους ή βάρους περιορισμένα. Είναι επίσης κατάλληλα και σαν ρολά  ελεύθερης (κολυμβητής) τοποθέτησης πλακιδίων σε  προβληματικά υπόβαθρα.

Τα ρολά αποσύμπλεξης της Gutjahr είναι μονόδρομος για επισκευές ταρατσών, βεραντών και ρετιρέ που έχασαν την στεγανότητα τους και όπου οποιαδήποτε αποξήλωση δεν είναι επιθυμητή αφενός, αλλά και δεν διατίθενται τα απαιτούμενα ύψη αφετέρου. Τα υλικά της Gutjahr τοποθετούνται ελεύθερα πάνω στην νέα στεγανοποίηση και δέχονται απευθείας επάνω τους τα νέα πλακίδια καταργώντας έτσι τσιμεντοκονίες αποξηλώσεις και αποκομιδές.