(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Οικολογικά χρώματα

Η Renovat προμηθεύει την αγορά με πιστοποιημένα οικολογικά χρώματα, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.Τα οικολογικά χρώματα της Renovat πληρούν τις υψηλότερες Ευρωπαικές και παγκόσμιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές προδιαγραφές(DIN, LEED, TUV SUD, BLUE ANGEL) καθώς και προδιαγραφές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας καιανάλυσης κύκλου ζωής (LCA ISO 14025). Επίσης τα οικολογικά χρώματα της Renovat είναι ενεργά οικολογικά με την έννοια ότι πέρα από παθητικές οικολογικές ιδιότητες όπως η χρήση νερού ως διαλύτη για χαμηλές πτητικές ενώσεις, οι χαμηλές αρωματικές ενώσεις και ο οικολογικός τρόπος παραγωγής έχουν ενεργές οικολογικές ιδιότητες όπως η φραγή διοξινών και ο αυτοκαθαρισμός μέσω φωτοκατάλυσης.