(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Βαφή Μετάλλων

Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο συστήματα βαφής της Brillux επιτυγχάνουμε υψηλή προστασία και έντονη αντίσταση, προστατεύοντας το υπόβαθρο από υποστηρικτικά μέσα της διάβρωσης, (όπως η υγρασία του αέρα, το διοξείδιο άνθρακος και του θείου, η μολυσμένη ατμόσφαιρα γενικά, οι κυκλοφοριακοί άξονες της κατοικίας, υπεριώδης (UV) ακτινοβολία και τα άλατα).

H σωστή προεργασία του υποβάθρου είναι βέβαια προϋπόθεση.
Καμία εργασία να μην γίνεται ποτέ όταν υπάρχει υψηλή υγρασία.
Επεξεργασία δύσκολων σημείων: Iδιαίτερη προσοχή σε οξείες ακμές, τρίεδρες γωνίες, μη προσβάσιμες επιφάνειες. Διπλές προεπαλείψεις στα ανωτέρω σημεία.
Απομάκρυνση υπολειμμάτων οξυγονοκόλλησης (πέρλες).
Μετά τον καθαρισμό ακολουθεί αμέσως η προεπάλειψη επειδή ο κίνδυνος άμεσης οξείδωσης από τον αέρα είναι αυξημένος.