(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Πατητή τσιμεντοκονία τοίχων και δαπέδων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιφάνειες όπου είναι δυνατή η εφαρμογή
Η ιδανική επιφάνεια είναι τσιμεντοκονιάματα (τσιμέντο/άμμος) αλλά και κάθε σταθερή επιφάνεια προετοιμασμένη κατάλληλα, όπως π.χ. μπετόν, μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια, μαρμάρινα δάπεδα κλπ. Εφαρμόζεται επίσης και σε τσιμεντοκονίες με ενδοδαπέδια θέρμανση.Δεν εφαρμόζεται σε δημόσιους χώρους ή σε επιφάνειες με διαρκή δημόσια διέλευση. Σαν όριο εφαρμογής του προϊόντος μπορούμε να πούμε ότι αντιστοιχεί στο παρκέ φυσικού ξύλου, άρα εφαρμόζεται όπου θα εφαρμοζόταν και εκείνο. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιούμε το ενισχυμένο Pastellone forte.
Η προετοιμασία για κάθε υπόβαθρο ξεχωριστά

Τσιμεντοκονία: Οφείλει να είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδων, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η συρρίκνωση πήξεως και να μην υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας ρωγμών συρρίκνωσης. Ελέγχουμε την επιπέδωση και εξομαλύνουμε αν χρειάζεται με τσιμεντοειδούς βάσης υλικά. Το υλικό προεπάλειψης για τα ανωτέρω είναι το Normal primer σε 1 χέρι.

Κεραμικά πλακίδια: Αγριεύουμε τα πλακίδια με αδαμάντινο τριβείο, απομακρύνουμε την σκόνη και απλώνουμε μία στρώση Pastellone με πρόσμιξη του υλικού πρόσφυσης SAA (Strong Adhesion Additive) με την οποία γεμίζουμε την εσοχή των αρμών των πλακιδίων. Μόλις συμπληρωθούν οι εσοχές εφαρμόζουμε μια ολική στρώση σε όλη την κεραμική επιφάνεια, πάντα με πρόσμιξη του υλικού SAA. Αν τα πλακίδια είχαν παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές στην επαφή της ακμής τους με τον αρμόστοκο τότε πρέπει να οπλίσουμε την ανωτέρω ολική στρώση με πλέγμα (κατά προτίμηση υαλόπλεγμα), πάντα με την πρόσμιξη του SAA στο Pastellone σε αναλογία 4,5%. O τεχνικός μπορεί βέβαια να οπλίσει μόνον γραμμικά, δηλαδή να περιοριστεί μόνον κατά μήκος των ρωγμών, αλλά πρέπει να προσέξει να μην δημιουργηθούν διαφορετικά πάχη στρώσης ως προς την υπόλοιπη επιφάνεια.Όταν δουλεύουμε πάνω σε κεραμικά πλακίδια είναι πιθανόν να μην μπορούμε να διακρίνουμε οπτικά καμία τριχοειδή ρωγμή, όμως αυτή μπορεί να γίνει ορατή όταν ακολουθήσει επάνω της ένα υλικό συνεχούς επιφάνειας.

Μαρμάρινο δάπεδο: Αγριεύουμε τα πλακίδια με αδαμάντινο τριβείο, απομακρύνουμε την σκόνη και απλώνουμε μία στρώση Pastellone με πρόσμιξη του υλικού πρόσφυσης SAA (Strong Adhesion Additive) σε αναλογία 4,5%. Αν υπάρχει αρμός, ξεκινάμε πρώτα γεμίζοντας τον.

Μπετόν:  Οφείλει να είναι τουλάχιστον 3 εβδομάδων, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η συρρίκνωση πήξεως και να μην υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας ρωγμών συρρίκνωσης. Αν δεν έχει επιπεδότητα, διαστρώνουμε ένα αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα.

 

Περιγραφή της εφαρμογής βήμα προς βήμα


Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθαρό από λίπη και ρύπους.Το προεπαλείφουμε με το primer βάσεως νερού “Normal Primer”, το οποίο αραιώνουμε 1: 9 με νερό

 

Εφαρμόζουμε το αραιωμένο Normal Primer σε όλα τα σημεία, στις γωνίες με πινέλο ή βούρτσα.

 

Στις ενιαίες επιφάνειες εφαρμόζουμε με ρολλό.

 

Για μεγάλες αντοχές, στεγανότητα και για μια σκληρή επιφάνεια αλλά και για ευκολία στην εφαρμογή διαλύουμε το Pastellone με το BINDER FOR PASTELLONE, αντί για νερό.

Αναμιγνύουμε το υλικό με αρκετή ποσότητα BINDER FOR PASTELLONE ώστε να αποκτήσει το υλικό υφή για εφαρμογή με την μεταλλική σπάτουλα. Η αναλογία είναι περίπου 470 ml BINDER για 1 kg Pastellone powder.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναμιγνύουμε πολύ καλά το Binder for Pastellone διότι η πρόσμιξη των χρωστικώνέχει γίνει ήδη σε αυτό και λόγω διαφοράς στα ειδικά βάρη τους έχουμε σχεδόν πάντα μια μικρή έως μεγάλη απόμιξη. Η ανάμιξη να γίνεται αμέσως πριν την εφαρμογή.

 

Αν έχουμε μόνο προχρωματισμένο υλικό το χρησιμοποιούμε και για τις 3 στρώσεις. Αν υπάρχει και λευκό υλικό το χρησιμοποιούμε για την πρώτη στρώση, διότι μας εξοικονομείχρόνο (που απαιτείται για την μίξη χρωστικών) και χρωστικές.

 

Αναμιγνύουμε το υλικό με αρκετή ποσότητα BINDER FOR PASTELLONE ώστε να αποκτήσει το υλικό υφή για εφαρμογή με την μεταλλική σπάτουλα. Η αναλογία είναι περίπου 470 ml BINDER για 1 kg Pastellone powder.

 

Για εφαρμογή σε πλακάκια κεραμικά ή μαρμάρινα, τα αγριεύουμε με αδαμάντινο τριβείο, απομακρύνουμε την σκόνη και απλώνουμε μία στρώση Pastellone με πρόσμιξη του υλικού πρόσφυσης SAA (Strong Adhesion Additive) σε αναλογία 4,5%.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Ξεκινάμε πρώτα γεμίζοντας πλήρως τους αρμούς σε τοίχους ή σε δάπεδα.

 


ή σε δάπεδα.

Μόλις συμπληρωθούν οι εσοχές εφαρμόζουμε μια ολική στρώση σε όλη την κεραμική επιφάνεια, πάντα με πρόσμιξη του υλικού SAA.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΓΜΑ

Αν τα πλακίδια είχαν παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές στην επαφή της ακμής τους με τον αρμόστοκο τότε πρέπει να οπλίσουμε την ανωτέρω ολική στρώση με πλέγμα (κατά προτίμηση υαλόπλεγμα), πάντα με την πρόσμιξη του SAA στο Pastellone σε αναλογία 4,5%.

 

O τεχνικός μπορεί βέβαια να οπλίσει μόνον γραμμικά, δηλαδή να περιοριστεί μόνον κατά μήκος των ρωγμών, αλλά πρέπει να προσέξει να μην δημιουργηθούν διαφορετικά πάχη στρώσης ως προς την υπόλοιπη επιφάνεια.

 

Όταν δουλεύουμε πάνω σε κεραμικά πλακίδια είναι πιθανόν να μην μπορούμε να διακρίνουμε οπτικά καμία τριχοειδή ρωγμή, όμως αυτή μπορεί να γίνει ορατή όταν ακολουθήσει επάνω της ένα υλικό συνεχούς επιφάνειας.

 

Καλύπτουμε το υαλόπλεγμα με μια δεύτερη στρώση Pastellone, πάντα  με πρόσμιξη του υλικού πρόσφυσης SAA (Strong Adhesion Additive) σε αναλογία 4,5%.

 

Διαστρώνουμε την πρώτη στρώση σε όλη την επιφάνεια, όσο πιο επίπεδα γίνεται, τελειώνοντας στο κάσωμα της πόρτας. Η ποσότητα που θα απαιτηθεί θα είναι περίπου 0.9-1,1 kg/m2. Αφήνουμε την στρώση να στεγνώσει μέχρι την επόμενη μέρα.
Είναι χρήσιμο να έχουμε κατά νουν ένα πρακτικό σχέδιο εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το υλικό διαστρώνεται σε λωρίδες πλάτους 40-50 cm ξεκινώντας από το πιο απομακρυσμένο σημείο ως προς την πόρτα.Η διάστρωση να γίνεται με προσοχή ώστε να είναι ομοιόμορφη και λεία.

 

Στις γωνίες εφαρμόζουμε με ειδική σπάτουλα.

 

Αφού διαστρωθεί η  δεύτερη στρώση, υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να προπαρασκευασθεί το υλικό για την τρίτη στρώση. Δεν αποκλείεται βέβαια να έχει περισσέψει υλικό από την δεύτερη, το οποίο δεν διαφέρει από το υλικό της τρίτης στρώσης. Το θέμα είναι ο χρόνος πήξης του διαστρωθέντος υλικού ώστε να μπορεί να πατηθεί  και αυτός εξαρτάται από την θερμοκρασία του αέρα και την υγρασία. Σε γενικές γραμμές πρέπει να μπορούμε να πατήσουμε με ασφάλεια στο διαστρωθέν υλικό, πράγμα το οποίο γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις μετά από 25 λεπτά, αλλά μπορεί να χρειαστεί έως και 1 ώρα. Πατάμε ανυπόδητοι, ή με κάλτσες που δεν αφήνουν αποτύπωμα.

 

Εφαρμόζουμε την τρίτη στρώση με μεταλλική σπάτουλα, σαν κανονικό marmorino, αλλά χωρίς να συμπιέζουμε πολύ. Μόλις διαστρώσουμε όλο το δάπεδο και μπορούμε να πατήσουμε πάνω του, ψεκάζουμε, σε μικρές περιοχές νερό, με το ραντιστήρι του σιδερώματος και λειαίνουμε εκεί το υλικό  χρησιμοποιώντας μεταλλική ή πλαστική σπάτουλα. Η μεταλλική σπάτουλα είναι πιθανόν να αφήσει σκούρα σημάδια, ιδίως στις ανοικτές αποχρώσεις, όπως γίνεται όταν τρίβουμε μέταλλο πάνω σε τσιμέντο. Μερικές φορές αυτό είναι αισθητικά επιθυμητό. Αν όχι τότε λειαίνουμε με την πλαστική σπάτουλα. Σε ένα δάπεδο δεν υπάρχει ανάγκη μιας τόσο λείας και γυαλισμένης επιφάνειας όσο σε έναν τοίχο. Εξάλλου θα ήταν αδύνατο να επιστρέψουμε για να γυαλίσουμε μέσα σε 10-15 λεπτά, όπως σε έναν τοίχο.

 

«Σπάμε» τα εξέχοντα σημεία….

 


…ενώ συγχρόνως αφαιρούμε τα σαθρά τρίβοντας με την σπάτουλα

 

Την επόμενη μέρα μπορούμε να λειάνουμε το δάπεδο με την μηχανή. Αυτό θα δώσει την τελική λείανση και θα αυξήσει την εντύπωση των σκούρων και ανοικτών σημείων. Το γυαλόχαρτο της μηχανής να είναι AP 180, P120, ή P100. Τα γυαλόχαρτα αυτά δεν μπορούν πλέον να αράξουν το υλικό, απλά το γυαλίζουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για το τελείωμα είναι η χρήση μηχανής με δίσκους από μεταλλικό δίχτυ. Η τελευταία στρώση δεν πρέπει να εφαρμόζεται με μεγάλη συμπίεση, απλώς με προσπάθεια να επιτυγχάνεται όσο πιο καλή επιπέδωση. Τότε, την επόμενη μέρα, τρίβουμε με την μηχανή όλη την επιφάνεια με P100. To τρίψιμο με μεταλλικό δίσκο κάνει την επιφάνεια λεία, -ακόμη κι αν δεν ήταν- και την εξομοιώνει. Ο τρόπος αυτός είναι ο λιγότερο χρονοβόρος με το καλύτερο αποτέλεσμα.

Απορόφηση σκονης με την ηλεκτρικη σκούπα

Για την σταθεροποίηση της επιφάνειας πριν από την εφαρμογή του βερνικιού εφαρμόζουμε το primer αραιωμένο 1: 13 με νερό.Επίσης αν επιθυμούμε ακόμη πιο έντονες χρωματικές αντιθέσεις  εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις  χρωματισμένου Primer (1: 13 μe νερό). Προσθέτουμε όση χρωστική επιθυμούμε κα αφού κάνουμε τεστ απλώνουμε το διάλυμα σε όλη την επιφάνεια χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή πανιά.
΄Όπου αφήσουμε περισσότερο χρωματικό διάλυμα, θα έχουμε πιο σκούρα εμφάνιση,
κάτι σαν «χρωματικές σκιές». Δεν παραλείπουμε ποτέ να πειραματιστούμε σε ένα ανώδυνο σημείο.
Τέλος εφαρμόζουμε βερνικι πολυουρεθάνης δυο συστατικών.