(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Ανερχόμενη Υγρασία

  1. 1. Ζώνη εδάφους (σημείο πρώτης εισόδου της υγρασίας/αίτιο του προβλήματος)

 

H επισκευή της στεγανοποίησης στην ζώνη εδάφους αποκαθιστά το πρόβλημα στην αιτία του διακόπτοντας την εισροή υγρασίας από τον υδροφόρο ορίζοντα στα δομικά στοιχεία. Προϋπόθεσή βέβαια είναι να είναι εφικτή η εκσκαφή και αποκάλυψη του τοιχίου.

 

Εκσκαφή σε βάθος όσο η βάση του τοιχίου.

Έλεγχος στεγανοποίησης τοιχίου.

Επιδιόρθωση στεγανοποίησης με υλικά που προσφύενται σε κάθε, φθαρμένο πλέον, υπόβαθρο και κατά το δυνατόν ελαστικά.

Αντικατάσταση υλικού εκσκαφής με χοντρό χαλίκι ώστε να διακοπούν οι τριχοειδείς δυνάμεις.

Τοποθέτηση αποστραγγιστικού σωλήνα αν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας.


Επισκευή με ελαστικό καουτσούκ Bitflex ή Κ100


 

Επισκευή με τσιμεντοειδές K11, ή, αν υπάρχει ρηγμάτωση, με το ελαστικό τσιμεντοειδές K11 flex.


 

2.  Αποκατάσταση χωρίς εκσκαφή, δηλ. στην ζώνη επιχρίσματος(σοβά), δηλαδή στο σύμπτωμα του προβλήματος.

 

Στην υπερκείμενη ζώνη τοιχοποιίας ο μηχανισμός φθοράς είναι ο εξής:

Τα δομικά στοιχεία απορροφούν το νερό και το «ανεβάζουν» μέσω τριχοειδών δυνάμεων προς τα επάνω. Το νερό αυτό στην διαδρομή διαλύει τα βλαβερά υδατοδιάλυτα άλατα (από τα αδρανή, τον ασβέστη κλπ.) αλλά δεν προξενεί καμμιά βλάβη παρά μόνον στην ζώνη που σταματά την διαδρομή του, την λεγόμενη ζώνη εξάτμισης. Εκεί τα άλατα επανακρισταλλοποιούνται και διογκώνονται. Η κρισταλλοποίηση αυτή αποκολλά χρώματα, «τρώει» το επίχρισμα από έξω προς τα μέσα και προκαλεί κάθε είδους αποκολλήσεις.


Για την αντιμετώπιση του συμπτώματος αυτού διατίθεται το ειδικό στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές ζώνης αλάτων K11 Sulfatex.

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασίες αποκατάστασης με το Κ11 Sulfatex.

Α. Απομάκρυνση ασταθούς σοβά, καθαρισμός αλάτων.

 

Για την τέλεια εξουδετέρωση τους διατίθεται το υλικό Antisulfat, το οποίο μετατρέπει την ζώνη των υδατοδιάλυτων αλάτων σε φραγή του εαυτού τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρμογή του K11 Sulfatex.

 

 

Β. Αν επιθυμούμε να επιχρίσουμε πάνω στo προηγηθέν υλικό ακολουθούμε την εξής σειρά:

Διαβροχή μενερό.

Πεταχτό ενισχυμένο με Haftemulsion Konzentrat.

Νέος στεγανός σοβάς με Haftemulsion Konzentrat. και στεγανοποιητικό μάζης A603.