(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Ανερχόμενη Υγρασία

1. Ζώνη εδάφους (σημείο πρώτης εισόδου της υγρασίας/αίτιο του προβλήματος)

Στην υπερκείμενη ζώνη τοιχοποιίας ο μηχανισμός φθοράς είναι ο εξής:

Τα δομικά στοιχεία απορροφούν το νερό και το «ανεβάζουν» μέσω τριχοειδών δυνάμεων προς τα επάνω. Το νερό αυτό στην διαδρομή διαλύει τα βλαβερά υδατοδιάλυτα άλατα (από τα αδρανή, τον ασβέστη κλπ.) αλλά δεν προξενεί καμμιά βλάβη παρά μόνον στην ζώνη που σταματά την διαδρομή του, την λεγόμενη ζώνη εξάτμισης. Εκεί τα άλατα επανακρισταλλοποιούνται και διογκώνονται. Η κρισταλλοποίηση αυτή αποκολλά χρώματα, «τρώει» το επίχρισμα από έξω προς τα μέσα και προκαλεί κάθε είδους αποκολλήσεις.

 H επισκευή της στεγανοποίησης στην ζώνη εδάφους αποκαθιστά το πρόβλημα στην αιτία του διακόπτοντας την εισροή υγρασίας από τον υδροφόρο ορίζοντα στα δομικά στοιχεία. Προϋπόθεσή βέβαια είναι να είναι εφικτή η εκσκαφή και αποκάλυψη του τοιχίου.

 Εκσκαφή σε βάθος όσο η βάση του τοιχίου.

Έλεγχος στεγανοποίησης τοιχίου.

Επιδιόρθωση στεγανοποίησης με υλικά που προσφύενται σε κάθε, φθαρμένο πλέον, υπόβαθρο και κατά το δυνατόν ελαστικά.

Αντικατάσταση υλικού εκσκαφής με χοντρό χαλίκι ώστε να διακοπούν οι τριχοειδείς δυνάμεις.

Τοποθέτηση αποστραγγιστικού σωλήνα αν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας.

 

Επισκευή με ελαστικό καουτσούκ RV 220

 

 

Επισκευή με τσιμεντοειδές WP100 (5 bar) ή WP101 (13bar), αν υπάρχει ρηγμάτωση, με το ελαστικό τσιμεντοειδές WP124 (5 bar).

 

Αν επιθυμούμε να επιχρίσουμε πάνω στα προηγηθέντα υλικά ακολουθούμε την εξής σειρά:

Διαβροχή με νερό.

Πεταχτό ενισχυμένο με ριτήνη LE910.

Νέος στεγανός σοβάς με LE910. και στεγανοποιητικό μάζης WD+.