(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Αδιάβροχοι Σοβάδες

Πεταχτό

Τα ξηρά συστατικά του πεταχτού αποτελούνται από 1 όγκο τσιμέντου προς 2-3 όγκους άμμου (κατά προτίμηση άμμο μπετού).
Προσθέτουμε 3-6 lit Haftfest Emulsion ανά 50kg τσιμέντου, ανάλογα με το πόσο άγρια ή λεία είναι η επιφάνεια. Το πεταχτό σε δεξαμενές ή πισίνες να καλύπτει πλήρως την επιφάνεια (σέρτικο).

 

 

Στις άλλες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμόζεται αραιότερα ώστε να φεγγίζει το υπόβαθρο. Το πεταχτό πρέπει να είναι άγριο και να ξηραθεί πλήρως πριν ακολουθήσει η τσιμεντοκονία.

Ανάλογα με την θερμοκρασία ίσως απαιτηθούν 1-4 ημέρες. 

 

 Σοβάς

Στεγανοί σοβάδες προσόψεων (χοντρό). Η στεγανοποίηση της μάζας των σοβάδων τους καθιστά αντιπαγετικούς και τους μετατρέπει σε μανδύα προστασίας των κτιρίων. Για κτίρια με χρωματισμένους στην μάζα σοβάδες, που δεν θα ακολουθήσει αδιάβροχο χρώμα είναι και ή μοναδική προστασία μάζης.

Το υλικό WD+ αντιστρέφει τις τριχοειδείς δυνάμεις και απωθεί το νερό από τους πόρους του κονιάματος. Το πρόσμικτο πληροί την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση DoP-Nr. 934-2-15-01 Πανευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση χρήσης:  EN 934-2 : 2009 + A1: 2012:Τ9. Η δοσολόγηση του WD+ σε λίτρα είναι 1% ως προς το συνολικό βάρος του συνδετικού υλικού (τσιμέντο + ασβέστης).

 

 

 

 Παράδειγμα: Σε ένα χαρμάνι σοβά που περιέχει 50 κιλά τσιμέντο και 50 κιλά ασβέστη (= άθροισμα 100 κιλά Χ 1% = 1 λίτρο) προσθέτουμε 1 λίτρο WD+ Τα αδρανή (άμμος) δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψιν. 

 

 

 

Μαρμαροκονία

 

Την ίδια δοσολόγηση ακολουθούμε και στην μαρμαροκονία (ψιλό). Επειδή το χοντρό που προηγήθηκε είναι υδαταπωθητικό πλέον, θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την πρόσφυση της μαρμαροκονίας πάνω σε αυτό. Μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσφυση προσθέτοντας στην μαρμαροκονία συγκολλητική ρητίνη Haftfest Emulsion