(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Ενανθράκωση

1. Η αρχή της ενανθράκωσης προδίδεται από ευθύγραμμες τριχοειδείς ρωγμές που οφείλονται στον διογκωμένο, λόγω οξείδωσης, οπλισμό.
2. Απομάκρυνση των σαθρών, αποκολλημένων, ενανθρακωμένων τμημάτων του μπετόν και αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού.
3. Απομάκρυνση της σκουριάς. Αυτό μπορεί να γίνει είτε κατά το ήμισυ (μόνον, πρόσθια δηλ. ορατή όψη του οπλισμού) ή, αν αυτό είναι εφικτό, ολικά δηλαδή περιμετρικά του οπλισμού (μπρος-πίσω).

Ανάλογα με το ποια από τις δύο επιλογές ακολουθήσουμε, το επόμενο βήμα αποκατάστασης διαφοροποιείται.

 

4. Αν έχει καθαριστεί μόνον το πρόσθιο μέρος του οπλισμού, τότε τον επαλείφουμε εκεί με την ρητίνη 855, που εξουδετερώνει ηλεκτροχημικά την κρυμμένη σκουριά στο πίσω μέρος του.
5. Πάνω στην ακόμη νωπή ρητίνη 855 κάνουμε επίπαση αδρής χαλαζιακής άμμου ώστε να επιτευχθεί η πρόσφυση των επόμενων στρώσεων ανάπλασης.
6. Επαλείφουμε όλη την επιφάνεια αποκόλλησης και τον οπλισμό με την αντιοξειδωτική γέφυρα πρόσφυσης Velosit CP 201 για να δεχτεί σαν τελικό στάδιο μετά, επάνω της, φρέσκο σε φρέσκο το κονίαμα ανάπλασης R4 Velosit RM 205.
Σημείωση: Επειδή η σκουριά στην ουσία έχει ήδη εξουδετερωθεί στο βήμα 4  μπορούμε να εφαρμόσουμε το  Velosit CP 201 μόνον ως γέφυρα πρόσφυσης. Αυτό μπορεί να γίνει με πεταχτό που φτιάχνουμε από το ίδιο το υλικό τελικής ανάπλασης. Το πεταχτό πρέπει να αφεθεί να σκληρυνθεί.

Στην δεύτερη περίπτωση, που είχαμε απομακρύνει όλη την σκουριά, περιμετρικά του οπλισμού, τότε η συνέχεια γίνεται απλούστερη διότι παραλείπουμε τις φάσεις (4 & 5) Επαλείφουμε όλη την επιφάνεια και τον οπλισμό με την αντιοξειδωτική γέφυρα πρόσφυσης CP 201 για να ακολουθήσει το κονίαμα ανάπλασης RM 205


 
7. Επούλωση της αποκολλημένης περιοχής με το υπεραλκαλικό μη συρρικνούμενο κονίαμα ανάπλασης Velosit RM 205 πάνω στις εκάστοτε προεργασίες.
8. Η προστασία κατά της ενανθράκωσης σε μεγαλύτερη κλίμακα θα ολοκληρωθεί με την επάλειψη του σκυροδέματος με το ελαστικό τσιμεντοειδές Velosit WP120
9. Εφαρμογή του ακρυλικού αδιάβροχου φωτοκαταλυτικού χρώματος φραγής ενανθράκωσης Evocryl 200 αφού προεπαλειφθεί με το αστάρι 595