(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Πρόσμικτα για οικοδομικές τσιμεντοκονίες

Ιλύς Πρόσφυσης

Για να συγκολληθεί μια τσιμεντοκονία στα δάπεδα χωρίς να κουφώσει αντί για το γνωστό πεταχτό των κάθετων επιφανειών γίνεται μια ιλύς πρόσφυσης. Στην ουσία πρόκειται και πάλι για το πεταχτό στις ίδιες αναλογίες αλλά εδώ σε πιο υδαρή μορφή ώστε να επαλείφεται.

H αναλογία είναι η εξής: Τα ξηρά συστατικά αποτελούνται από 1 όγκο τσιμέντου προς 2-3 όγκους άμμου (κατά προτίμηση άμμο μπετού). Προσθέτουμε 3-6lit CC 81 ανά 50kg τσιμέντου, ανάλογα με το πόσο άγρια ή λεία είναι η επιφάνεια Αναμιγνύουμε με νερό σε τέτοια αναλογία (με το μάτι) ώστε να προκύψει υδαρής υφή (αριάνι) που να εφαρμόζεται με βούρτσα ή σκούπα. Το βουρτσίζουμε στο δάπεδο, το οποίο έχουμε βρέξει προηγουμένως και διαστρώνουμε αμέσως επάνω της την τσιμεντοκονία προτού στεγνώσει η ιλύς (φρέσκο σε φρέσκο). H ιλύς διατηρείται σε ένα κουβά.

 

Τσιμεντοκονία

Πεδίο εφαρμογής: Στεγανά τοιχία μπετόν υπογείων, κολυμβητικών δεξαμενών, δεξαμενών ποσίμου ύδατος στεγανές τσιμεντοκονίες δωμάτων και υπογείων, στεγανοί θόλοι υποσκάφων στεγανά επιχρίσματα προσόψεων και υπογείων, στεγανή λάσπη κτίσματος και αρμολόγησης πέτρας.

Το υλικό CC 93 αντιστρέφει τις τριχοειδείς δυνάμεις και απωθεί το νερό από τους πόρους του κονιάματος. Η δοσολόγηση του CC 93 είναι 1 λίτρο ανά σακί (50kg) τσιμέντου.

Για την ενίσχυση της τσιμεντοκονίας μπορεί επιπλέον να προστεθούν 2lit CC 81 ανά 50kg τσιμέντου. Αντικατάσταση πλέγματος με ίνες οπλισμού Krenit STW.