(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

VELOSIT® PA 911

Αντιαποσαθρωτική ακρυλική προεπάλειψη (αστάρι) βάσεως νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για κάθε οικοδομικό υπόβαθρο, πριν από την επίστρωση κονιαμάτων, την  συγκόλληση πλακιδίων κλπ. υλικών. Οικονομικό διότι αραιώνεται σε έως 3-πλάσια ποσότητα νερού.  

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Δοχεία 10 kg, 25 kg

Κατανάλωση

Ανάλογα με την απορροφητικότητα από 0,03 -0,1 lit/m2

Ιδιότητες

Το Velosit® PA 911 είναι ένα υλικό προεπάλειψης, που αναπνέει, χωρίς διαλύτες, άοσμο, άφλεκτο, εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. Η επιφάνεια, πάνω στην οποία εφαρμόζεται το υλικό, σταθεροποιείται, γίνεται λιγότερο απορροφητική ανθίσταται στην σαπωνοποίηση και αποκτά έτσι τις προϋποθέσεις για εφαρμογή πάνω της χρωμάτων, κονιαμάτων, συγκολλητικών υλικών κλπ. Στεγνώνει μέσα σε 2-3 ώρες. Βελτιώνει σαν πρόσμικτο την ελαστικότητα στις κόλλες πλακιδίων και στα επισκευαστικά κονιάματα.  Το Velosit® PA 911 πληροί τις απαιτήσεις ΕΝ 1504-2 για εμποτισμούς (Ι) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση την αρχή 1 του ΕΝ 1504-9.  Το υλικό μπορεί να αραιωθεί σε έως 3-πλάσια ποσότητα νερού.

Πεδίο Εφαρμογής

Προεπάλειψη σαθρών ή απορροφητικών επιφανειών πριν από την εφαρμογή κονιαμάτων, αυτοεπιδεδούμενων δαπέδων, συγκολλητικών υλικών, κλπ. Τέτοιες επιφάνειες μπορεί να είναι, σοβάδες, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, ξύλινες πλάκες, στοιχεία ελαφρομπετόν. Προεπάλειψη προβληματικών επιφανειών πάνω στις οποίες θα συγκολληθούν πλακίδια ή θα εφαρμοσθούν κονιάματα επισκευής και δάπεδα. Δέσμευση σκόνης σε αποσαθρούμενα δάπεδα και τοίχους. Μείωση απορροφητικότητας.

Τρόποι Εφαρμογής

Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Πριν από την εφαρμογή της προεπάλειψης απομακρύνουμε την σκόνη. Το υλικό είναι συμπύκνωμα και μπορεί να εφαρμοσθεί αραιωμένο σε έως και 3-πλασια ποσότητα νερού ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποβάθρου. Όπως όλες οι προεπαλείψεις εφαρμόζεται ιδανικά με βούρτσα ή πινέλο ή και με ρολό. Η ποσότητα εφαρμογής εξαρτάται από το πορώδες του υποβάθρου. Να κορεσθεί το υπόβαθρο χωρίς να δημιουργηθούν λίμνες. Οι εργασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν μπορούν να γίνουν μετά 2 μόλις ώρες. Δεν εφαρμόζουμε το υλικό όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από + 5o C ούτε σε επιφάνειες που έχουν θερμανθεί από ηλιακή ακτινοβολία. Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως με νερό.

Προδιαγραφές

Χρώμα: λευκό

Θερμοκρασία υποβάθρου: 5°C – 35°C  (προσοχή σε υγροποίηση υδρατμών)

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,1 kg/m2 x h 0,5

Βάθος εισχώρησης: > 5mm