(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Velosit® HA 951

Πρόσμικτο στεγανοποιητικό και αερακτικό μάζης για σοβά και λάσπη κτισίματος. Στεγανοποιητικό μάζης και συγχρόνως βελτιωτικό πρόσφυσης και εργασιμότητας για επιχρίσματα, λάσπη κτισίματος, λιθόστρωτα κλπ. Εμποδίζει την έξοδο αλάτων. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE (ΕΝ934-2: Τ5).

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Δοχεία των 10 kg & 25 kg

Κατανάλωση

Σοβάδες: 1gr ανά m2 για κάθε mm πάχος. Δηλαδή με ένα δοχείο των 10 kg αδιαβροχοποιούμε 500m2 επιχρισμάτων, πάχους 2cm

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες στους 5°C έως 25 °C σε ξηρό χώρο και χωρίς έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

Ιδιότητες

Πληροί την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση ΕΝ 934-2: Τ5. Προσμιγνύεται στα κονιάματα μέσω του νερού ανάμιξής των. Λόγω του ότι είναι συμπύκνωμα είναι πολύ αποδοτικό. Βελτιώνει την εργασιμότητα. Αποτρέπει την δημιουργία ρωγμών. Στεγανοποιεί με υδροφοβισμό. Μειώνει το απαιτούμενο νερό ανάμιξης. Πλαστικοποίει το μίγμα. Ρυθμίζει την συμπεριφορά συρρίκνωσης πήξεως. Ρυθμίζει την κατακράτηση νερού ανάμιξης.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Velosit® ΗΑ 951 είναι ένα υγρό πρόσμικτο σε υψηλή συμπύκνωση, για την βελτίωση των επιχρισμάτων και της οικοδομικής λάσπης. Οι συνηθέστερες εφαρμογές τους είναι:

  • Βελτίωση όλων των παραμέτρων στα επιχρίσματα και τις οικοδομικές λάσπες
  • Βελτίωση της πρόσφυσης
  • Στεγανοποίηση και αντιπαγετικότητα των επιχρισμάτων και των κονιαμάτων
  • Αποτροπή της εμφάνισης αλάτων
  • Ιδανικό για λάσπη τοποθέτησης λιθόστρωτων

Τρόποι Εφαρμογής

 Το πρόσμικτο Velosit® ΗΑ 951 εφαρμόζεται σε κονιάματα με βάση το τσιμέντο. Η ιδανική πρόσμιξη του είναι μέσω του νερού ανάμιξης. Η δοσολόγησή του είναι 0,2-0,5% ως προς το βάρος του συνδετικού υλικού (τσιμέντο,  ή τσιμέντο + ασβέστης). Στα ελληνικά επιχρίσματα η ιδανική δοσολογία είναι το 0,2% στο βάρος του συνδετικού υλικού. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε μια δοσολόγηση ως προς στο νερό ανάμιξης: 70 ml σε έναν οικοδομικό τενεκέ νερού,  ή 700 ml σε ένα βαρέλι νερό. Στο «βελτιωμένο» αυτό νερό ανάμιξης προσθέτουμε τα αδρανή και τα συνδετικά υλικά. Το υλικό σαν αερακτικό δημιουργεί πέραν της στεγανοποίησης και φυσαλίδες αέρα στο μίγμα οι οποίες βελτιώνουν δραστικά την εργασιμότητα. Μια έντονη ανάμιξη δημιουργεί περισσότερες φυσαλίδες. Αποφεύγουμε τις υψηλές δοσολογήσεις σε συνδυασμό με έντονη ανάμιξη.

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ΕΝ 934-2: Τ5

Χρώμα: πράσινο, χωρίς χρωστική ικανότητα

Πυκνότητα: 1,04 kg/lit

Πορώδες στον στεγανοποιημένο σοβά 17%