(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Reprofil K 765

Πολυμερική (PCC) ταχύπηκτη υψηλά αλκαλική τσιμεντοειδής κονία ενός συστατικού (βάσει DIN EN 1504-3) που εμπεριέχει την ιδιότητα αντιοξειδωτικής προστασίας του οπλισμού (βάσει DIN EN 1504-7) και προσφύεται άμεσα χωρίς να απαιτείται γέφυρα πρόσφυσης. Πάχη επισκευής 3-40 mm σε μία στρώση. Χρήση εσωτερική & εξωτερική.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

15kg

Κατανάλωση

1,6 kg/m2 για κάθε mm πάχος

Διάρκεια αποθήκευσης

12 μήνες αποθήκευση

Ιδιότητες

Υδραυλική ταχύπηκτη πολυμερική κονία ενός συστατικού που εμπεριέχει τις ιδιότητες και της αντιοξειδωτικής προστασίας οπλισμού σκυροδέματος, πληρώντας τα 2 αντίστοιχα DIN EN. Επισκευάζει ελαττωματικά σημεία του μπετόν, ή αποθραυσμένα τμήματα του, λόγω ενανθράκωσης και οξείδωσης του οπλισμού. Κατάλληλη και σαν λεπτό σπατουλάρισμα μπετόν και ελαφρομπετόν. Επιτρέπει την διαπνοή, είναι αντιπαγετική και ανθεκτική στα άλατα. Βασικό χαρακτηριστικό της η υψηλή αλκαλικότητα και η επίτευξη απευθείας μεγάλης πρόσφυσης, που επιτρέπει την εφαρμογή όχι μόνον σε κάθετες επιφάνειες αλλά και σε ταβάνια. Η ευπλαστότητα και  σταθερότητα της κονίας καθιστούν δυνατή ακόμη και την επισκευή σπασμένων ακμών χωρίς καλούπι. Πάχη από 3-40 mm καλύπτονται με μια στρώση. Κάτω από 10 mm επικάλυψης ο οπλισμός να προστατεύεται  με επάλειψη αντιοξειδωτικού υλικού για οπλισμό (όχι «μίνια»). Αν όμως καλύψουμε τον οπλισμού με το Reprofill K 765 σε πάχος άνω των 10 mm καταργείται κάθε αντιοξειδωτική προστασία.

Τρόποι Εφαρμογής

Υπόβαθρο : Το μπετόν οφείλει να είναι αδρό , καθαρό και ξηρό.O χάλυβας να είναι ελεύθερος  σκουριάς. Βαθμός καθαρότητας Sa 2,5 κατά DIN EN ISO 12 944 μέρος 4. Προεργασίες : Αμβλύνουμε τις οξείες γωνίες και διαβρέχουμε την επιφάνεια ώστε να χάσει την απορροφητικότητα της. Εφαρμογή : Μέσα στο δοχείο ανάμιξης προσθέτουμε περίπου 1,95 lit νερό και ακολούθως ρίχνουμε αργά, σε δόσεις, το 15-κιλο σακί από το υλικό. Αναμιγνύουμε για 1 ½-2 λεπτά με γρήγορο αναδευτήρα (τουλ. 900 Watt) με δεξιόστροφη προπέλα κονιαμάτων σε 400, το πολύ, στροφές ανά λεπτό. Το υλικό παραμένει εργάσιμο για 5 λεπτά στους +30º C, για 20 λεπτά στους +20º C και για 40 λεπτά στους +5º C Μπορεί να διατηρείται εργάσιμο, μέσα στον χρόνο αυτό, χωρίς προσθήκη προσθέτου νερού, απλά με ένα ανακάτεμα. Εφαρμόζουμε σε πρώτη λεπτή στρώση, πάνω στην βρεγμένη επιφάνεια, το ως άνω μίγμα με  σκληρό πινέλο ή μυστρί. Πάνω στην στρώση αυτήν ακολουθεί το γέμισμα σε πάχη έως 40 mm. Για μεγαλύτερα πάχη δουλεύουμε σε περισσότερες στρώσεις. Σε πάχη επικάλυψης άνω των 10 mm το  υλικό αποτελεί από μόνο του αντιοξειδωτική προστασία του οπλισμού. Προστατεύουμε στους ζεστούς μήνες, το υλικό από ήλιο, άνεμο, βίαιη εξάτμιση, είτε με υγρές λινάτσες είτε με μεμβράνες από νάιλον. Στέγνωμα : Αν το υλικό στρώνεται σε πολλές στρώσεις αυτές ακολουθούν ανά 2 ώρες. Επόμενα υλικά μετά 24 ώρες

Καθαρισμός εργαλείων :   Μετά την εφαρμογή αμέσως με νερό.

Προδιαγραφές

Αντοχή σε θλίψη: μετά 28 μέρες  > 30,0 N /mm2 Εφελκυσμός κάμψης > 8,0 N/mm2 Εφελκυσμός πρόσφυσης > 1,5 N / mm2

Κρατικά πιστοποιητικά συστήματος αποκατάστασης ενανθρακωμένου μπετόν.

Κόκκος : 1 mm