(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

strato nature 484

Βερνίκι παρκέ, ακραίας μηχανικής καταπόνησης, βάσεως νερού, ματ, 2 συστατικών, το οποίο αφήνει οπτικά ανεπηρέαστο το ξύλο, σαν να είναι τελείως απέραστο

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Κατανάλωση

100-120 ml/m2 ανά στρώση (8-10 m2/lit) Σε πολύ απορροφητικά υπόβαθρα η πρώτη στρώση θα έχει υψηλότερη κατανάλωση.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Βερνίκι παρκέ, ακραίας μηχανικής καταπόνησης, βάσεως νερού, ματ, 2 συστατικών, το οποίο αφήνει οπτικά ανεπηρέαστο το ξύλο, σαν να είναι τελείως απέραστο. Κανένας χρωματικός επηρεασμός. Δίνει μια ανεπαίσθητη αδρότητα.

-Απευθείας εφαρμογή χωρίς αστάρι

-Υψηλή αντίσταση στην φθορά

-Σχεδόν άοσμο

-Χωρίς κιτρίνισμα

-Συντίθεται από υψηλής ποιότητας ουρεθανικές διασπορές, ελεύθερες αμινών

Πεδίο Εφαρμογής

Ιδανικό για δάπεδα από ξύλο και παρκέ σε κάθε πεδίο καταπόνησης. Το οπτικό αποτέλεσμα του «σαν απέραστου» επιτυγχάνεται μόνον αν δεν προηγηθεί αστάρι. Αν απαιτηθούν υλικά προεπάλειψης λόγω πλευρικών συγκολλήσεων, διατίθενται όλα τα αστάρια strato. Μπορεί να εφαρμοσθεί και πάνω σε δάπεδα που έχουν ήδη εμποτισθεί με το euku oil 1 HS και euku color oil FS. Συστήνεται βασικά για τα ανοιχτόχρωμα ξύλα. Σε σκούρα ξύλα να προηγηθεί ένα δείγμα λόγω πιθανού ανοίγματος της απόχρωσης του ξύλου.

Τρόποι Εφαρμογής

Αναδεύουμε καλά το βερνίκι πριν προσθέσουμε τον σκληρυντή. Προσθέτουμε -σε αναλογία 1: 10- τον σκληρυντή Crosslinker Μ και αναμιγνύουμε πολύ καλά μέχρι να προκύψει ομοιογενές μίγμα. Το αφήνουμε να «ωριμάσει» 10 λεπτά και το αναμιγνύουμε ξανά. Δεν προετοιμάζουμε μεγαλύτερη ποσότητα από όση μπορεί να ξοδευτεί σε 2 ώρες. Το διαστρώνουμε σε 2 ομοιόμορφες στρώσεις σε μη ασταρωμένες επιφάνειες. Ιδανική εφαρμογή με το ρολό Aquatop και πάντα σε ελάχιστη θερμοκρασία + 15°C. Ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα μεταξύ των χεριών με γυαλόχαρτο 120. Για μια καλή διάστρωση καθώς και για ένα οπτικά ενιαίο αποτέλεσμα εφαρμόζουμε πλούσιες στρώσεις κορεσμού.

Συμβουλή:

-          Το υπόβαθρο, σωστά τριμμένο και αρμολογημένο, πρέπει να βρίσκεται σε μια στεγνή κατάσταση, χωρίς παρουσία σκόνης, λαδιών ή κεριών.

-          Σε χώρους ακραίας καταπόνησης συνιστάται ένα επιπλέον χέρι. Αυτό ίσως δώσει μια πιο ανοιχτόχρωμη εμφάνιση.

-          Το βερνίκι είναι υπόλευκο αλλά στεγνώνει σε διαφανές.

-          Η θερμοκρασία του χώρου αλλά και του βερνικιού να μην είναι κάτω από +15°C

Γενική συμβουλή:

- Για την αποφυγή συρρίκνωσης των ξύλων όταν εφαρμόζουμε υλικά βάσεως νερού, πρέπει να περνάμε μόνον μία στρώση υλικού ανά ημέρα.

- Αφού αναμίξουμε τα δύο συστατικά μπορούμε να προσαρτήσουμε το φίλτρο που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία προτού χύσουμε το υλικό. Αυτή η μέθοδος και φιλτράρει και βοηθά σε ακριβέστερη επιβραδυμένη έγχυση.

Ειδική συμβουλή:

-          Αφού αναμιχθούν τα 2 συστατικά αναπτύσσονται αέρια και πίεση. Ποτέ δεν σφραγίζουμε με το καπάκι αναμεμιγμένα υλικά 2 συστατικών!

-          Ελέγξατε τον αριθμό παρτίδας. Στην ίδια στρώση να χρησιμοποιούνται δοχεία από την ίδια παρτίδα. Αν έχουμε δοχεία διαφορετικής παρτίδας τα αναμιγνύουμε προηγουμένως όλα μαζί σε ένα ξεχωριστό δοχείο.

-          Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό. Συστήνουμε να αποθηκεύεται το ρολό, -αφού καθαριστεί πλήρως-, σε δοχείο, καλυμμένο μέσα σε νερό. Πριν ξαναχρησιμοποιηθεί βέβαια να έχει στεγνώσει πλήρως. Δεν επιτρέπεται να μπει νερό στο βερνίκι από το ρολό.

Χρόνοι στεγνώματος

Βατό με προσοχή και έτοιμο για επόμενες επεξεργασίες μετά περίπου 3 ώρες (στους 20°C, 50% υγρασία και σε αεριζόμενο χώρο, ειδάλλως οι χρόνοι επιμηκύνονται ). Η τελειωμένη επιφάνεια να μην καθαρίζεται με υγρά μέσα για τις 3 πρώτες ημέρες. Η πλήρης καταπόνηση ή η τοποθέτηση χαλιών μπορεί να γίνει μετά 10 ημέρες.

Καθαρισμός και συντήρηση

Αφού σκληρυνθεί πλήρως το βερνίκι συστήνουμε τα ιδανικά υλικά euku clean για καθαρισμό και euku mattwax για συντήρηση. Εφαρμογή βάσει των οδηγιών τους.

 

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία. Αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό χώρο χωρίς παγετό. Αν ο χώρος έχει διακυμάνσεις στην θερμοκρασία και αν τα δοχεία έχουν αποσφραγιστεί, μπορεί να σχηματιστούν πηγμένα μέρη τα οποία απομακρύνουμε με σουρωτήρι.

Δεν αποτελεί επικίνδυνο προϊόν βάσει ADR/RID

Δεν υποχρεούται σε επισήμανση CLP

GISCODE: W2/DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.