(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Velosit LE910 Haftemulsion

Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη. Πρόσμικτο πρόσφυσης, αποτρεπτικό ρωγμών, αντισυρρικνωτικό. Χωρίς γεμιστικές ύλες και διαλύτες.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Δοχεία 10 lit

Ιδιότητες

Η πρόσμιξη της βελτιωτικής ρητίνης Velosit LE910 Haftemulsion στα κονιάματα προσδίδει εξαιρετικές τιμές εφελκυσμού πρόσφυσης, υψηλές αντοχές εφελκυσμού κάμψης, αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης, ελαστικότητα, φραγή αλάτων, εμποδίζει την απώλεια ύδατος σε εφαρμογές υπό υψηλή θερμοκρασία και αυξάνει την αντοχή σε απότριψη των επιφανειών.

 

Πεδίο Εφαρμογής

Με την πρόσμιξη του Velosit LE910 Haftemulsion επιτυγχάνονται χωρίς κίνδυνο αστοχίας ("κούφωμα", ρηγμάτωση, αποκόλληση) οι ακόλουθες οικοδομικές εργασίες: Γέφυρες πρόσφυσης μεταξύ υποβάθρου και κονιαμάτων («πεταχτό» στις κάθετες επιφάνειες και «ιλύς πρόσφυσης» δηλ. βουρτσιστό στις οριζόντιες), λεπτές τσιμεντοκονίες δαπέδου ή εξομάλυνσης που «σβήνουν» σε μηδενικό πάχος, επισκευαστικές εργασίες σε μπετόν, σοβάδες, τσιμεντοκονίες, εξομάλυνση ανεπίχριστου μπετόν, επισκευή φωλεών, ρωγμών, κλπ. λεπτά κονιάματα και επιχρίσματα, βελτίωση κονιάματος συγκόλλησης πλακιδίων ή πλακών κλπ. αρμολόγηση τοιχοποιίας χωρίς πλευρικές ρωγμές συρρίκνωσης.  Πέραν όλων αυτών το υλικό μπορεί να προσμιχθεί σε υδροχρώματα και ασβεστοχρώματα και να τα «μετατρέψει» σε ακρυλικά που αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες και την απότριψη, μπορεί να κάνει τους στόκους αρμολόγησης πλακιδίων στεγανούς και μη ρηγματούμενους, όπως άλλωστε και τους εξωτερικούς σοβάδες. Χρησιμοποιείται σαν εμποτιστικό απορροφητικών και εύθριπτων κονιαμάτων, σοβάδων και τσιμεντοκονιών δαπέδων καθώς και για ενσωμάτωση («δέσιμο») χαλικόστρωσης πάνω σε επίπεδες στέγες.

Τρόποι Εφαρμογής

Σε αντίθεση με τα ανταγωνιστικά υλικά το Velosit LE910 Haftemulsion διατίθεται σαν συμπύκνωμα και δεν περιέχει περιττές γεμιστικές ουσίες. Έτσι μπορεί να αραιωθεί σε διπλάσιο έως τριπλάσιο νερό από ότι τα αντίστοιχα υλικά του εμπορίου για την ίδια εφαρμογή. Με άλλα λόγια δεν χρειάζεται να προμηθευτούμε από το Velosit LE910 Haftemulsion παρά μόνο την μισή ή το 1/3 της ποσότητας που θα αγοράζαμε σε αντίστοιχα υλικά. Έτσι το Velosit LE910 Haftemulsion χωρίς να είναι το φθηνότερο -σε τιμή λίτρου - είναι το οικονομικότερο υλικό της αγοράς ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σαν βελτιωτικό του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς υλικού WP100 μπορεί να προστεθεί αντικαθιστώντας το νερό ανάμιξης του από 10 έως 30%. Η βελτίωση αυτή έχει νόημα όταν επιθυμούμε παραλαβή ασυνήθιστα υψηλών αρνητικών πιέσεων, ή για εργασίες σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 

Σαν βελτιωτικό των κονιαμάτων, αντικαθιστούμε με το Velosit LE910 Haftemulsion το νερό ανάμιξής τους κατά 5-10%.

Για να επιτευχθεί καλή πρόσφυση του νέου κονιάματος, πάνω στο παλαιό υπόβαθρο προηγείται, αφού διαβρέξουμε, μια ιλύς πρόσφυσης (σε οριζόντιες επιφάνειες) ή ένα πεταχτό (σε κάθετες)

Πεταχτό: Tα ξηρά συστατικά αποτελούνται από 1 όγκο τσιμέντου προς 2-3 όγκους άμμου (κατά προτίμηση άμμο μπετού).
Προσθέτουμε 3-6lit Velosit LE910 Haftemulsion ανά 50kg τσιμέντου, ανάλογα με το πόσο άγρια ή λεία είναι η επιφάνεια. Το πεταχτό σε δεξαμενές ή πισίνες να καλύπτει πλήρως την επιφάνεια (σέρτικο). Στις άλλες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμόζεται αραιότερα ώστε να φεγγίζει το υπόβαθρο. Το πεταχτό πρέπει να είναι άγριο και να ξηρανθεί πλήρως πριν ακολουθήσει η τσιμεντοκονία.

Ανάλογα με την θερμοκρασία ίσως απαιτηθούν 1-4 ημέρες.

«Βουρτσιστό» (ιλύς πρόσφυσης): Για να συγκολληθεί μια τσιμεντοκονία στα δάπεδα χωρίς να κουφώσει αντί για το γνωστό πεταχτό των κάθετων επιφανειών γίνεται μια ιλύς πρόσφυσης. Στην ουσία πρόκειται και πάλι για το ίδιο το πεταχτό στις ίδιες αναλογίες αλλά εδώ σε πιο υδαρή μορφή ώστε να επαλείφεται.
H αναλογία είναι η εξής: Τα ξηρά συστατικά αποτελούνται από 1 όγκο τσιμέντου προς 2-3 όγκους άμμου (κατά προτίμηση άμμο μπετού). Προσθέτουμε 3-6lit LE910 Haftemulsion ανά 50kg τσιμέντου, ανάλογα με το πόσο άγρια ή λεία είναι η επιφάνεια Αναμιγνύουμε με νερό σε τέτοια αναλογία (με το μάτι) ώστε να προκύψει υδαρής υφή (αριάνι) που να εφαρμόζεται με βούρτσα ή σκούπα. Το βουρτσίζουμε στο δάπεδο, το οποίο έχουμε βρέξει προηγουμένως και διαστρώνουμε αμέσως επάνω της την τσιμεντοκονία προτού στεγνώσει η ιλύς (φρέσκο σε φρέσκο).

Προδιαγραφές

Mείωση απαιτούμενου νερού ανάμιξης: 12%. (βελτίωση Ν/Τ)

Αύξηση εφελκυσμού κάμψης: 45%.
Αύξηση εφελκυσμού πρόσφυσης: 300%.
Γεμιστικά: 0%
Επιμήκυνση θραύσης φιλμ: ≥ 1000
Αντοχή σε παγετό και κρισταλλοποίηση αλάτων: Δεδομένη
Περιεκτικότητα ενεργητικού συστατικού: ≥ 47
GISCODE D 1