(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

VELOSIT® SC 244

Χυτή κονία δαπέδων για πάχη 10-50 mm. Υπερβαίνει την απαίτηση ΕΝ 13813 κλάση CT-C50-F7. Βατή σε μόλις 4 ώρες. Αντοχές άνω των 51 MPa σε θλίψη και 7 MPa σε εφελκυσμό κάμψης.

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Σάκοι 25 kg (πλαστικοί στεγανοί), Big Bags 1t

Κατανάλωση

1,9 kg/m2 για κάθε mm πάχους . Ένα  σακί (25kg) δίνει 12,0 lit σκληρυμένου δαπέδου.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες σε ξηρό και δροσερό χώρο

Ιδιότητες

Το υλικό αναμειγνυόμενο απλώς με νερό δίνει μία πολύ λεία  και ιδιαιτέρα ανθεκτική, σε απότριψη επίπεδη χυτή μάζα, που συρρικνώνεται ελάχιστα και είναι βατή μετά μόλις 4 ώρες. Το υλικό υπερβαίνει τις απαιτήσεις ΕΝ 13813 κλάση CT-C50-F7.

  • Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι καθώς και μόνιμα κάτω από το νερό.
  • Η επιφάνεια του σκληρυμένου υλικού επιτρέπει την γρήγορη επίστρωση με άλλα υλικά μέσα σε 48 ώρες. Αντίσταση σε καταπόνηση νερού χωρίς μείωση αντοχών κάτω από το νερό.
  • Μέσα σε 4 ώρες 13,0 MPa αντοχή σε θλίψη
  • Τελική αντοχή άνω των 51 MPa σε 28 ημέρες
  • Τουλάχιστον 40 λεπτά ζωή μίγματος.
  • Πολύ λεία επιφάνεια
  • Υψηλή πρόσφυση στο μπετόν (η θραύση στο μπετόν)
  • Αντοχή σε θειώδη, CO2, χλωρίδια. Κλειστή άνευ πόρων επιφάνεια.

Πεδίο Εφαρμογής

Εξομάλυνση δαπέδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μόνιμα υγρών χώρων, από τσιμεντοκονία,  μπετόν, ή και χάλυβα με κατάλληλη γέφυρα πρόσφυσης. Χρήση εσωτερική και εξωτερική. Δέχεται τα επόμενα υλικά επικάλυψης σε 24 ώρες. Κατάλληλο για μόνιμη εφαρμογή κάτω από νερό, πάνω σε ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης, ή σαν κολυμβητό δάπεδο πάνω σε μονωτικά υλικά ή μεμβράνες.

Τρόποι Εφαρμογής

Προετοιμασία υποβάθρου: Το SC 244 προορίζεται κυρίως για υπόβαθρα από μπετόν. Σπανιότερα υπόβαθρα όπως χάλυβας, χρειάζονται το αστάρι Velosit PR 303 και έλλειψη κάμψης.  Ο χάλυβας να έχει καθαρότητα SA 2 & 1/2.

To μπετόν να καθαριστεί από κάθε διαχωριστική ουσία, να είναι φέρον και ανοικτών πόρων χωρίς εισροή υδάτων, ελεύθερο από ρωγμές και ανθεκτικό σε θλίψη. Το μπετόν να είναι άνω των τριών μηνών.

Τα κάτωθι υπόβαθρα προετοιμάζονται με τις εξής προεπαλείψεις.

Μπετόν:  Να έχει λιγότερο από 4% υγρασία και εκπομπή υδρατμών λιγότερο από 0,6  g/m2h. Προεπαλείφουμε με ακρυλικού τύπου αστάρια, όπως το Velosit PA 911. Προβληματικές εισροές υγρασίας απαιτούν φραγές με πολυουρεθανικού τύπου υλικά όπως το Velosit PR 303.  Εισροές νερού να εξουδετερώνονται με το Velosit PC 221. Το αυτοεπιπεδούμενο εφαρμόζεται πάνω στις εκάστοτε προεπαλείψεις μετά 2-4 ώρες. Αν η πολυουρεθανική φραγή χρειαστεί να περιμένει περισσότερο την πασπαλίζουμε με χαλαζιακή άμμο πλήρως και η εφαρμογή μπορεί να ακολουθήσει σε μελλοντικό χρόνο. Τυχόν σκουριασμένος οπλισμός σε μπετόν να εξουδετερώνεται με Velosit PC 221.

Εφαρμογή:                                                                                                                                                   

Ανάμιξη: Αναμιγνύουμε 25 kg υλικού με 2,4 – 2,7 lit νερού. Προσθέτουμε σε έναν αναμίκτη το νερό και ακολούθως προσθέτουμε 1-4 σακιά από το υλικό και αναμιγνύουμε για 2’. Συμπληρώνουμε με το νερό μέχρι να προκύψει η υφή χωρίς να υπερβαίνουμε την δόση. Χρόνος μίγματος 40’. Περισσότερο νερό δεν επιτρέπεται ! Χύνουμε το μίγμα σε επιφάνεια που μπορεί να δουλευτεί μέσα σε 30’.

Διάστρωση:    

Διαστρώνουμε με μια πλατιά ανοξείδωτη σπάτουλα με κοντάρι (επιστρωτής), στην ασταρωμένη επιφάνεια. Πάνω στην επιφάνεια να μην έχουν πέσει εν τω μεταξύ διαχωριστικοί ρύποι κλπ.. Αμέσως μετά την διάστρωση περνάμε την επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα ή «σκαντζόχοιρο» ώστε να «σπάσει» η επιφανειακή τάση και να ενεργοποιηθεί ο αερισμός της στρώσης. Το οπτικό αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο τέλειο, αν μετά το «γρατζούνισμα» αυτό λειάνουμε την επιφάνεια με την πλατιά ανοξείδωτη σπάτουλα, χωρίς οδόντωση. Ποτέ δεν διαστρώνουμε πάνω από ανεπεξέργαστες ρωγμές ή πάνω από αρμούς διαστολής. Για εφαρμογή με ειδικές αντλίες κονιαμάτων επικοινωνήστε με την Renovat.

Μετεπεξεργασία (curing): Δεν απαιτείται. Προστατεύουμε την επιφάνεια από ήλιο, αέρα και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις για 24 ώρες.

 

Προδιαγραφές

Τσιμεντοειδής γκρι κονία

Βατότητα μετά 4 ώρες

Δυνατότητα επίστρωσης με επόμενα υλικά: 24 ώρες

Θερμοκρασία υποβάθρου:  + 5 °C έως + 35 °C

Pot life : 40 λεπτά μετά την ανάμιξη (στους + 23°C)

Ενδοδαπέδια θέρμανση: Πληροί

Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης

4 ώρες: 13 / 2 MPa

24 ώρες: 26 / 4 MPa

7 ημέρες: 42 / 6 MPa

Τελική αντοχή σε θλίψη: μετά 28 μέρες  > 51,0 MPa

Τελική αντοχή σε εφελκυσμό κάμψης > 9,0 MPa

Εφελκυσμός πρόσφυσης 1,6 – 2,2 MPa ανάλογα με την προεπάλειψη

Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1

Αλλαγή μήκους μετά 56 ημέρες: 0,0 mm/m (σε υγρό περιβάλλον)